Získajte navigáciu

Špecialista na presné strojárenské súčiastky

Úloha:
Spoločnosť Vedos Verspanende Techniek BV so sídlom vo Venlo sa zameriava na výrobu presných súčiastok pre technologicky vyspelé aplikácie v odvetviach ako zdravotnícky alebo polovodičový priemysel.

Riešenie:
Používanie frézovacích centier ROBODRILL, ktoré rotujú pri 25 000 ot./min s cieľom získať dostatočne vysokú reznú rýchlosť pomocou fréz s priemerom 1 mm alebo ešte menej na mechanické súčiastky.

Výsledky:
FANUC ROBODRILL poskytuje vysokú úroveň efektívnosti, ktorá zákazníkom spoločnosti Vedos prináša zložitejšie frézovanie. Malé súčiastky sa vyrábajú s vysokým stupňom presnosti, pričom sú zaručené aj offline programovanie a riadenie kvality.

Stiahnuť PDF

Dostatočne vysoká rezná rýchlosť

Hrdinské príbehy z oblasti metalurgie sú zvyčajne o veľkých, ťažkých ingotoch a vysokých objemoch triesok. Ale svet malých, presných súčiastok má tiež špecifické výzvy, ktoré si vyžadujú vysoký stupeň špecializácie. Spoločnosť Vedos Verspanende Techniek BV so sídlom vo Venlo sa zameriava na výrobu presných súčiastok pre technologicky vyspelé aplikácie v odvetviach ako zdravotnícky alebo polovodičový priemysel.

Počas našej návštevy spoločnosti Vedos bežia stroje v dielni na plné obrátky. A to doslova, pretože spoločnosť používa frézovacie centrá ROBODRILL, ktoré rotujú pri 25 000 ot./min. To je nutné, aby sa dosiahla dostatočne vysoká rezná rýchlosť aj pomocou fréz s priemerom 1 mm alebo ešte menej.

„Špecializujeme sa na presné mechanické súčiastky“, vysvetľuje generálny riaditeľ Frank Siepel. „Vyrábame tesniace krúžky s priemerom niekoľkých milimetrov, malé skrutky a ďalšie upevňovacie prvky pre aplikácie, ktoré si vyžadujú veľmi vysokú presnosť. Napríklad v elektrónových mikroskopoch musia byť všetky diely dokonale hladké, s drsnosťou menej ako 0,8. Akákoľvek nerovnosť by mala v takomto mikroskope za následok nepresné merania. “

Malá veľkosť obrobkov a vysoká presnosť si vyžadujú osobitý prístup. Aby sa systematicky dosahovala požadovaná kvalita, od strojov sa vyžaduje vysoká stabilita. Aj manipulácia sa rýchlo stáva veľmi špecifickou. Zamestnanci spoločnosti Vedos sú trpezliví a so zmyslom pre detail. Malé výrobky sa zhromažďujú v debnách a sitách. Po obrobení na frézach je občas potrebné umiestniť ich do malých foriem, aby sa podrobili druhej pracovnej operácii. Počas našej návštevy jeden zo zamestnancov používal hák na vylovenie mosadzných krúžkov s priemerom niekoľkých milimetrov z debničky, v ktorej boli zachytené spolu s trieskami v sústruhu. Každý zabudnutý krúžok predstavuje príjem vo výške piatich eur.

 

Vysoko stabilný a presný

Spoločnosť založil pred 20 rokmi svokor Franka Siepela. Samotný Frank vstúpil na scénu neskôr ako zamestnanec na čiastočný úväzok, ale rýchlo sa čoraz viac zapájal do chodu firmy. To viedlo k tomu, že snahou oboch pánov bolo, aby úplne prevzal jej vedenie. To bolo v roku 2015. V spoločnosti Vedos sa od začiatku dôraz kládol na sústruženie malých súčiastok s vysokou presnosťou.

„Máme 5 sústruhov na vŕtanie a 6 strojov so zásobovaním tyčami“ hovorí Frank Siepel. „Postupne sme pridali viac strojov ROBODRILL od spoločnosti FANUC. Najskôr sme mali 3-osové stroje na dokončovanie sústružených súčiastok. Skrutky, do ktorých sa mala vyfrézovať drážka – niečo také. Potom sme prešli na 4-osové stroje, aby sme mohli efektívne vykonávať zložitejšie frézovanie pre našich zákazníkov. Dôraz stále kladieme na malé súčiastky, ale myslíme aj na mnoho ďalších aspektov, ako napríklad offline programovanie a riadenie kvality na súradnicovom meracom stroji.“

Spoločnosť Vedos má 8 strojov ROBODRILL, ktoré obsluhuje 5 operátorov. „Najstarší stroj ROBODRILL má teraz 10 rokov a stále je rovnako presný ako predtým,“ hovorí Frank o jeho výbere značky FANUC. „Keďže pracujeme s malými frézami, potrebujeme stroje s vysokými otáčkami. Strojové zariadenie tiež musí byť veľmi stabilné a presné, aby sme ho mohli rýchlo prestaviť na iný výrobok a stále si boli istí požadovanou kvalitou. ROBODRILL to všetko ponúka.“

 

Efektívnejší než 12-osový stroj

Pri výbere značky FANUC bolo tiež dôležité, že stroje sú cenovo dostupné. „Tým, že majú dlhú životnosť, samotný odpis z hodnoty stroja nepredstavuje veľké náklady,“ vyzdvihuje Frank Siepel. Vďaka vysokej spoľahlivosti tiež majú vysokú disponibilitu.“

Z tohto dôvodu dáva spoločnosť Vedos radšej prednosť viacerým strojom než investícii do zložitého strojového zariadenia na dokončovanie. „12-osový stroj možno ušetrí čas vo výrobe, ale potom si musíte dávať pozor, aby sa zisk nestratil pri jeho konfigurácii,“ hovorí Frank. „V konečnom dôsledku je dôležitá výrobná cena za výrobok. Ak môžem mať v prevádzke dva stroje, je to obvykle efektívnejšie, než keby sme všetko robili na zložitom sústruhu s poháňanými nástrojmi. Dokonca máme zákazníkov, ktorí majú svoje vlastné frézy, ale obracajú sa na nás, pretože naše náklady sú nižšie.“

Úlohu v tom hrá aj povaha výrobku. „Aby sme dosiahli hladký povrch, pracujeme s veľmi malými frézami. Potom máte tiež malé drážky, ktoré sa ľahko odstraňujú. Rýchly, dynamický stroj ako ROBODRILL je oveľa efektívnejší než veľký, zložitý viacosový stroj. Veľmi závisí od povahy výrobkov a objednaného počtu. Ak má byť tolerancia frézovania v porovnaní so sústružením veľmi presná, kombinovaný stroj dáva zmysel. Ale ak tieto tolerancie spolu nesúvisia, vyššiu efektívnosť dosiahneme na viacerých strojoch bez toho, aby sa zhoršila presnosť.“