The factory automation company

WAŻNA INFORMACJA:
Wszystkie oddziały FANUC zawiesiły dostawy do Rosji i Białorusi, a usługi serwisu oraz przeglądy okresowe naszych zainstalowanych produktów nie są świadczone w tych krajach.

FANUC – intelligent solutions for factory automation

Stań

się częścią FANUC świata