The factory automation company

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ:
FANUC преустановява всички доставки за Русия и Беларус и в тези страни не се предоставя сервиз и поддръжка за инсталираните от нас продукти.

FANUC – intelligent solutions for factory automation

Станете част от света на

FANUC