Правила за поверителност и бисквиткиЗащитата и безопасността на личните Ви данни (наричани по-долу за краткост „Данни“) са много важни за FANUC Bulgaria, EOOD 467 "Okolovrasten pat” (Logic park STAD) BULGARIA (наричана по-долу за краткост „FANUC“). Ние спазваме всички приложими закони за защита на данните при тяхното събиране, обработка и използване (наричани заедно за краткост „обработка“).
Тези Правила за поверителност са предназначени да Ви информират относно обработката на данните Ви във връзка с посещенията Ви на нашия уебсайт www.fanuc.eu (наричан по-долу за краткост „Сайт“) и използването на допълнителни услуги, предлагани от FANUC.
Запазваме си правото да правим промени в настоящите Правила за поверителност по всяко време. Тези промени ще бъдат публикувани в сайта ни и ще влизат в сила незабавно, ако не е посочено друго. Поради това Ви препоръчваме да проверявате редовно Правилата за поверителност, за да се информирате от най-актуалната им версия.

1. Лични данни/данни

„Лични данни“ означава информацията относно лице с установена самоличност или лице, чиято самоличност може пряко или непряко да бъде установена чрез справка с идентификационен номер или един или повече показатели, характеризиращи неговата/нейната физическа, физиологическа, психическа, икономическа, културна или социална идентичност, като например име, адрес, телефонен номер или имейл адрес.

2. Обработка на данните

Обработваме данните Ви само доколкото е необходимо и при условие че е разрешено от закона, например ако това е нужно за сключване на договор или за получаване на разрешение да използвате сайта ни, или при условие че сте дали изричното си съгласие. Това важи също за всякакъв вид обмен на данни в рамките на нашата група от компании.

По-конкретно, обработваме данните Ви за следните цели:

2.1 Формуляр за регистрация

Може да регистрирате продукта си, за да получите достъп до различни допълнителни услуги, като например по-ефективна поддръжка, известия за поддръжка на продукти или др., като използвате формуляра за регистрация в сайта ни. Ще бъдете помолени да предоставите някои лични данни, както и информация за съответния продукт.

Ще използваме данните, събрани чрез формуляра за регистрация, само за да Ви предоставяме тези допълнителни услуги.

2.2 Формуляр за контакт

Може да ни изпращате въпроси, като използвате формуляра за контакт в сайта. За да им отговорим, ни трябват определени Ваши данни за контакт, като например телефонен номер или имейл адрес. . Всички останали полета за данни са обозначени като „по желание“. Може да изпращате въпросите си, без да попълвате тази допълнителна информация.
Заявките за поддръжка, които подавате, ще се получават от нашия европейски централен офис, откъдето ще се препращат към отговорния отдел на групата FANUC само при абсолютно спазване на принципа „необходимост да се знае“.

Ще използваме данните, събрани чрез формуляра за контакт, само за да обработваме въпросите Ви.

2.3 Започнете с автоматизацията още сега

По същия начин може да получавате интензивна поддръжка за приложенията си, като задавате въпроси чрез формуляра „Започнете с автоматизацията още сега“. И в този случай ще бъдете помолени да посочите някои лични данни, като например телефонен номер, и да изпратите въпроса си, като щракнете върху бутона „Отговорете на обаждането ми“. След това ще Ви се обадим, за да опитаме да разрешим проблема Ви.
Информация, която не е абсолютно задължителна, е обозначена като „по желание“. Може да задавате въпросите си, без да ни я предоставяте. Ако ни предоставите такава допълнителна информация, ние ще я използваме само за да обработваме въпросите Ви.

2.4 Формуляр за обратна връзка

Може да ни предоставяте обратна връзка за продуктите и услугите ни, като използвате формуляра за обратна връзка в сайта. За да можем да обработим обратната връзка, получена от Вас, ни трябват някои данни, като например: полетата „Име на фирма“, „Лице за контакт на клиента“, „Имейл“ и „Получихте този въпросник от“. Всички останали полета за данни във формуляра за обратна връзка са обозначени като „по желание“ и може да ни изпращате обратна връзка, без да попълвате тази допълнителна информация.
Ще използваме данните, събрани чрез формуляра за обратна връзка, само за да обработваме обратната връзка от Вас.

2.5 Маркетингови цели

С изричното Ви съгласие (като отбележите съответното поле за съгласие за „включване“) или според разрешеното по друг начин от приложимото законодателство може да използваме данните Ви за цели, свързани с маркетинга на нашите продукти и услуги или на нашите бизнес партньори („маркетингови цели“). Това включва: (1) да Ви изпращаме бюлетини, съобщения за пресата, обяви за събития и други подобни писма, свързани с продуктите или услугите, които предлагаме; (2) да рекламираме или популяризираме продуктите или услугите си пред Вас; (3) да искаме информация от Вас за подобряване на наши продукти или услуги; (4) да Ви информираме за предложения от трети страни, които смятаме, че може да представляват интерес за Вас или фирмата Ви, и които са свързани с наши продукти или услуги; (6) други цели, за които ще Ви съобщаваме, след като получим съгласието Ви.
Може да оттеглите съгласието си за използване на данните Ви в бъдеще за маркетингови цели по всяко време. В този случай се обърнете към нашия служител по защита на данните, като използвате информацията за контакт, посочена в точка 6 по-долу.

2.6 Електронен магазин на FANUC

Електронният магазин на FANUC Ви предоставя денонощен достъп до богат избор от оригинални части за оборудването, предоставяни директно от производителя. За да можете да използвате електронния магазин на FANUC, трябва да се регистрирате. Към обработката на данните Ви във връзка с използването му се прилагат специални правила за поверителност. За допълнителна информация вижте съответните правила за поверителност за електронния магазин на FANUC на адрес: https://estore.fanuc.eu/.

2.7 Академия FANUC

Академията FANUC предлага богат избор от обучителни програми, които да удовлетворят конкретните Ви нужди. Използването на Академията FANUC се регламентира от специални правила за поверителност. За допълнителна информация относно дейностите ни за обработка на данните във връзка с Академията FANUC, вижте съответните условия за поверителност на данните в раздела за Академията.

2.8 Онлайн кандидатстване

Може да подавате документите си за кандидатстване онлайн, като използвате формуляра за онлайн кандидатстване. Постъпващите кандидатури ще се получават от нашия европейски централен офис, откъдето ще се препращат към отговарящия за това отдел на групата FANUC при абсолютно спазване на принципа „необходимост да се знае“.
Всички данни, получени чрез онлайн кандидатстване, ще се използват само за да обработим кандидатурата Ви.

3. Бисквитки и добавки за социални мрежи

Използваме бисквитки и добавки за социални мрежи в сайта си, които може да са свързани с обработка на личните Ви данни.
По-конкретно, в сайта си използваме следните бисквитки:

3.1 Google Анализ

Този сайт използва Google Анализ, услуга за уеб анализ, предоставяна от Google, Inc. („Google“). С помощта на бисквитки Google Анализ анализира начина на използване на сайта от потребителите. Информацията, генерирана от бисквитката, относно начина, по който използвате уебсайта, ще бъде предавана на Google и съхранявана от него на сървъри в Съединените щати.
В този сайт е активирано IP анонимизиране. Това означава, че IP адресът Ви ще бъде съкратен в рамките на територията на държавите – членки на Европейския съюз, или на други страни по Споразумението за Европейското икономическо пространство. Само в изключителни случаи целият IP адрес ще бъде предаван първо към сървър на Google в САЩ и съкратен там.
Google ще използва тази информация от наше име, за да анализира начина, по който използвате този сайт, да съставя отчети за активността в уебсайта и да ни предоставя други услуги, свързани с дейността в уебсайта и използването на интернет.
IP адресът, който браузърът Ви предава в рамките на Google Анализ, няма да се асоциира с други данни, съхранявани от Google. Може да откажете използването на бисквитки, като изберете съответните настройки на браузъра си, но все пак имайте предвид, че ако го направите, няма да можете да използвате пълната функционалност на сайта ни. Можете да изберете да не бъдете проследявани от Google Анализ за в бъдеще, като изтеглите и инсталирате добавката за браузър за отписване от Google Анализ за използвания от Вас браузър от следния сайт: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

3.2 AddThis

Използваме AddThis, платформа за споделяне и услуга за социални отметки, поддържана от AddThis, Inc. AddThis позволява на потребителите да споделят лесно съдържание чрез имейл, социални мрежи, блогове и други посредством щракване върху съответните бутони, менюта и/или набори с инструменти („Бутон AddThis“), активирани в сайта ни. Когато използвате бутон AddThis, AddThis, Inc. използва бисквитки за автоматично събиране на определена информация за потребителите, като данни за продължителност на използването и език на браузъра, и предава тази информация към AddThis, Inc. в САЩ.
Може да използваме такава информация, събрана от AddThis, Inc., за аналитични цели. Освен това AddThis, Inc. обработва данните за собствени рекламни цели.
Чрез използване на бутон AddThis Вие се съгласявате данните Ви да се обработват от AddThis, Inc. Винаги можете да възразите срещу събирането на данни за онлайн поведенческо рекламиране от AddThis, Inc., като се отпишете от такава обработка
в техния уебсайт. Допълнителна информация относно обработката на данни от AddThis, Inc., както и съответните правила за защита на данните на AddThis, Inc., можете да намерите на адрес: http://www.addthis.com/privacy.

3.3 Използване на добавки за социални мрежи

В нашия сайт използваме добавки за социални мрежи на няколко доставчици на услуги за такива мрежи, като например Twitter, Facebook или Google+. Ако щракнете върху бутона на съответната добавка, тя се активира и браузърът се свързва със сървъра на доставчика на съответната услуга за социална мрежа. Функциите на добавката няма да се активират, ако просто посетите сайта ни, а само при щракване върху съответния бутон.

Ако посетите сайта ни и щракнете върху такъв бутон, когато сте влезли в профила си в съответната социална мрежа, информацията, че сте посетили сайта ни, ще бъде изпратена на доставчика на услугата за социална мрежа. След това той може да я съхрани и свърже с профила Ви. За да избегнете това, трябва да излезете от профила си, преди да щракнете върху съответния бутон.
За да научите повече за целите и обхвата на събирането на данни и използването им от доставчика на услугата за социална мрежа, както и свързаните с това права и настройки за защита на поверителността на данните Ви, прегледайте правилата за поверителност на съответния доставчик.

4. Съхранение на данни

Данните Ви се съхраняват толкова дълго, колкото е необходимо за съответната цел, за която са събрани. Ако данните не са необходими повече, ще ги изтрием, освен ако към тях не са приложими законово определени срокове за съхранението им. В този случай данните ще бъдат блокирани за използване, което не е свързано със съхранението им за законови цели, и ще бъдат изтрити при приключване на съответния срок за съхранение.

5. Право за изискване, коригиране и изтриване на информация

Може да изискате информация за съхраняваните за Вас данни и ако са неправилни, да поискате те да бъдат коригирани. Също така може да поискате изтриване на данни, които вече не са необходими за целта, за която са събрани, или чиято обработка по друг начин нарушава приложимия закон за защита на данните. Моля, отправяйте такъв род запитвания към служителя ни по защита на данните, като използвате информацията за контакт в следващата точка.

6. Координатор по защитата на данните

Wojciech Nazarek
Fanuc Europe Corporation Société Anonyme
7, rue Benedikt Zender
6468 Echternach, Люксембург

Последна актуализация: август 2015 г.