Искате да повишите производителността си на следващото ниво?

FANUC обединява автоматизацията с усъвършенствани анализи, за да предоставя по-интелигентни и бързи бизнес решения за индустриални компании, независимо от размера им. Открийте мащабируемите IIoT продукти, които повишават производствената ефективност с помощта на по-добро качество на производството, време на работа, производителност и обща ефективност на оборудването (OEE). Направете своите производствени процеси по-ефективни благодарение на IIoT решенията на FANUC.

Проучете нашата гама IIoT решения и открийте оптималното решение за Вашите нужди за автоматизация


Въпроси и отговори

Какво представлява Индустрия 4.0?

Индустрия 4.0 е наименованието на четвъртата индустриална революция. Въз основа на практическото оползотворяване на най-новите технологични постижения всяка индустриална революция представлява огромна промяна в производството с цел постигане на значителни и широко разпространени подобрения.

За да дадем кратък исторически преглед: първата индустриална революция, задвижвана от парна и водна енергия, датира от 60-те години на 18 век. Това е повече от век преди края на 19 век, когато се поставя началото на втората индустриална революция, която използва електрификацията.

Третата индустриална революция, която води началото си от 1969 г., използва постиженията в областта на електрониката, компютрите и автоматизацията. Като стигнем съвремието: четвъртата индустриална революция (Индустрия 4.0), за която се заговори през 2011 г., представя на производствения сектор технологии и концепции, като интернет на нещата (IoT), киберфизичните системи (CPS), мрежите, обработката на данни в облак, когнитивната обработка на данни и изкуствения интелект (AI).

Каква е разликата между IoT и IIoT?

Като превръща физическата среда в редица цифрови сигнали, IoT може да доведе до подобрения чрез по-бърза комуникация и по-добри анализи. Свързаността и ефикасният обмен на данни са най-фундаменталната част на IoT, затова тази технология вече е повлияла толкова много на обществото. Често срещани примери от ежедневието за IoT технологии, включват фитнес тракери, устройства за интелигентни домове (интелигентни високоговорители, интелигентни измервателни уреди, интелигентни светлинни превключватели, камери на входен звънец), лични устройства за следене на замърсяването на въздуха и устройства за информация за трафика в реално време, и това са само някои от тях.

Индустриалният интернет на нещата (IIoT) е етикетът, даден на конкретен случай на използване на IoT, а именно използването на IoT технологиите в промишлеността или производството. Чрез възприемането на подхода IIoT, производителите могат да се възползват от предимства, които включват повишена производителност, по-ниски производствени разходи, по-добър контрол над качеството на процесите и намаляване на трудоемките задачи.

IIoT устройствата по същество са всички устройства, внедрени в производствения процес, които обменят данни (например статус на работа, състояние, актуализации на настройки) чрез мрежа. Често срещаните IIoT устройства в съвременната индустрия включват металообработващи машини с ЦПУ, роботи, автоматизирани мобилни роботи (AMR), PLC устройства и специфични за процеса системи, като измервателни машини, машини за заваряване или системи за визуализация. Разбира се, възможно е и модернизирането на ръчни машини или системи със сензори, за да бъдат те готови за Индустрия 4.0.

Продуктите на FANUC поддържат ли IIoT концепциите?

Успехът на FANUC се основава на новаторството. Компанията въвежда Ethernet порт в своите продукти още през 90-те години на 20 век, навременно осъзнавайки огромния потенциал на това оборудването да бъде свързано към индустриална мрежа. Тогава тази функция улесняваше четенето и записването на параметрите на устройствата, програмирането на процесите на автоматични линии и събирането на архивни данни. Днес всички металообработващи машини, ЦПУ системи и роботи на FANUC са готови за IIoT.

 


 

Трябва ли да свържа сървър в облака, за да използвам IIoT?

Не. За да се възползват от предимствата на IIoT, производителите трябва само да използват своята вътрешна мрежа, свързано оборудване и подбрани IIoT решения на FANUC. В някои случаи обаче връзката със сървър в облака носи добавена стойност, като например външно наблюдение на производството или по-добра дистанционна поддръжка от инженери. 

 

Гамата IIoT решения на FANUC само за оборудване на FANUC ли е подходяща?

Не. FANUC знае, че в производствата обикновено се използва оборудване от много различни доставчици. В резултат на това повечето IIoT решения на FANUC могат да поддържат оборудване на други компании.


Искате да подобрите производителността? Нашите специалисти Ви очакват, за да Ви помогнат!

СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС, ЗА ДА ДИГИТАЛИЗИРАТЕ БИЗНЕСА СИ