В производствената индустрия IIoT подпомага операциите и процесите, като Ви помага да намалите фирмените разходи и да увеличите печалбите. Чрез свързването на устройства могат да се намалят общите разходи за поддръжка чрез прогнозна поддръжка, а не реактивна. В интелигентните фабрики се постигат значителни икономии чрез намаляване на употребата на консумативи, удължаване на експлоатационния срок на машините и по-ефикасно използване на енергията. Освен това слабите места в производството могат да бъдат открити на по-ранен етап, което да доведе до бързи действия за отстраняването им.

Проучете как IIoT продуктите могат да подпомогнат усилията Ви за намаляване на производствените разходи.

IIoT продукти на FANUC за намаляване на разходите

Успешни примери

Trafime

Trafime има три завода в Италия и е важна компания, която изнася около 80% от продукцията си. След като избра роботи на FANUC и металообработващ център ROBODRILL, Trafime сега разчита и на FIELD системата, за да следи производството и работата на машините си. В резултат на това компанията има възможност да дефинира факторите, които влияят на производителността и качеството на продукцията. Открийте как можете да използвате FIELD системата за обобщаване на данни за производството и как системата може да Ви помогне да разпознавате различните фактори, които влияят на качеството в производството.

Гледайте историята за успеха

 

 

Искате да подобрите производителността? Нашите специалисти Ви очакват, за да Ви помогнат!

СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС, ЗА ДА ДИГИТАЛИЗИРАТЕ БИЗНЕСА СИ