AI Servo Monitor

Откриване на аномалии и предвиждане на повреди

AI Servo Monitor е софтуер, който визуализира аномалии в серво- и шпиндел мотори чрез машинно обучение. Той може да анализира ежедневните данни за обработка и да показва резултатите в интуитивни диаграми. Потребителите могат лесно да следят аномалии в машини, оборудвани с ЦПУ система на FANUC. Заедно с данните, събрани от MT-LINKi, AI Servo Monitor анализира записаните данни за производството за всяка задвижваща система.

Изтегляне на листовка

Основни предимства

  • Увеличено време в изправност за фрезови машини с ЦПУ система на FANUC.
  • Подобряване на производителността чрез по-добро планиране на дейностите по поддръжка.
  • Спестяване на разходи чрез ранно откриване на проблемите

KEY FEATURES

  • Condition monitoring of mechanical elements of an axes
  • No need for additional sensors as data comes directly from the machine servo motor allowing a failure prediction system to be easily created
  • Monitoring of the anomaly score in intuitive graphs (Web UI)
  • Automatic creation of a baseline model through machine learning

Искате да подобрите производителността? Нашите специалисти Ви очакват, за да Ви помогнат!

СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС, ЗА ДА ДИГИТАЛИЗИРАТЕ БИЗНЕСА СИ