The factory automation company

DÔLEŽITÁ INFORMÁCIA:
Všetky pobočky FANUC pozastavili svoje zásielky do Ruska a Bieloruska , servis a údržba našich nainštalovaných produktov sa v týchto krajinách neposkytuje.

FANUC – intelligent solutions for factory automation

Staňte sa

súčasťou sveta FANUC