Udržte svoj stroj dlhšie v prevádzke a znížte si náklady

Lepšie časy cyklu vďaka lepšej automatizácii

Dobré roboty na obsluhu strojov prinášajú efektívnosť do rôznych úloh od liatia do piesku, vstrekovania, rezania, obrábania až po montáž malých dielov. Poprední dodávatelia by mali ponúkať riešenia pre akýkoľvek možný scenár výroby, od najmenšieho až po najväčší a v akejkoľvek konfigurácii buniek. Taktiež by mali ponúkať komplexnú škálu podporných služieb s regionálnou aj celosvetovou podporou, ktoré budete mať na dosah ruky vždy, keď ich budete potrebovať.


 

Download the brochure

Kontaktujte nás teraz

Smart robotic machine tending solutions

Machine tending specialists

Extremely lightweight and compact, dedicated tending robots available from some manufacturers have been specifically designed for high-speed applications such as automated machine tending. With their slim arms, enclosed cabling and 14 kg payload, these specialists are ideal for manufacturing operations that require access to small spaces and where space is at a premium.


Easier than you think

A comprehensive range of flexible standalone solutions make machine tending robots a very viable choice for small businesses. Less expensive and easier to use than you might imagine, they provide considerable benefits even on small production runs. This is especially so where the tedious, dirty and dangerous nature of tending machines manually makes finding and retaining manual operators difficult. Plus, once they have been created, machine-tending programs can be called up whenever new orders come in.