Dostaňte zo svojho stroja na elektrické vstrekovanie maximum

Keď ide o elektrické vstrekovanie, základnými požiadavkami na výrobcov sú konzistentnosť, opakovateľnosť a presnosť. To znamená vylepšenú kvalitu dielov a schopnosť dosahovať jemné vstrekovanie pomocou konzistentných súprav parametrov, ktoré po zadaní do systému monitoruje a kontroluje stroj. Týmto spôsobom dosiahnete zakaždým rovnako vysokú kvalitu výsledkov a vzhľadom na výrazne znížené vstupné množstvo materiálu, taktiež profitujete z vylepšených prevádzkových časov a časov cyklu.

Kontaktujte nás teraz

Useful technologies for the injection moulding process

Produce different types of part on one machine

Trade moulders and manufacturers no longer need different machines to produce different kinds of parts. Some injection moulding machines are so versatile that they will produce anything from extremely precise and delicate items like camera lenses to products that require high levels of exertive force to produce (such as battery cases).