Dostaňte zo svojho stroja na elektrické vstrekovanie maximum

Keď ide o elektrické vstrekovanie, základnými požiadavkami na výrobcov sú konzistentnosť, opakovateľnosť a presnosť. To znamená vylepšenú kvalitu dielov a schopnosť dosahovať jemné vstrekovanie pomocou konzistentných súprav parametrov, ktoré po zadaní do systému monitoruje a kontroluje stroj. Týmto spôsobom dosiahnete zakaždým rovnako vysokú kvalitu výsledkov a vzhľadom na výrazne znížené vstupné množstvo materiálu, taktiež profitujete z vylepšených prevádzkových časov a časov cyklu.

Kontaktujte nás teraz

Kvalita dielov je kľúčová

Vyrábajte rôzne typy dielov na jednom stroji

Priemyselní odlievači a výrobcovia už nemusia nutne potrebovať viac strojov na výrobu rôznych druhov dielov. Niektoré vstrekovacie stroje sú tak univerzálne, že vyrobia čokoľvek od mimoriadne precíznych a krehkých vecí, ako napríklad šošovky fotoaparátu, až po výrobky, ktoré pri výrobe vyžadujú vynaloženie veľkej sily, ako napríklad puzdrá batérie.

Priemyselné odvetvia a aplikácie