Chcete pozdvihnúť vašu produktivitu na ďalšiu úroveň?

FANUC spája automatizáciu s pokročilou analýzou na prijímanie inteligentnejších, rýchlejších obchodných rozhodnutí pre priemyselné firmy, bez ohľadu na ich veľkosť. Objavte škálovateľné produkty IoT, ktoré zvyšujú výrobnú efektívnosť vďaka lepšej kvalite výroby, výkonu, dobe prevádzky a celkovej efektívnosti zariadenia. Zefektívnite vaše výrobné procesy pomocou riešení IIoT od spoločnosti FANUC.

Preskúmajte náš sortiment riešení IIoT a nájdite dokonalú odpoveď na vaše potreby automatizácie


Otázky a odpovede

Čo je Priemysel 4.0?

Priemysel 4.0 je názov udelený štvrtej priemyselnej revolúcii. Na základe praktického využitia najnovšieho technického pokroku predstavuje každá priemyselná revolúcia veľkú zmenu pre výrobu, ktorá má so sebou priniesť významné a rozsiahle zlepšenia.

Stručný historický prehľad: prvá priemyselná revolúcia, ktorá bola založená na parnej a vodnej energii, sa datuje späť do 60. rokov 18. storočia. Viac ako jedno storočie pred koncom 19. storočia zvestovala počiatky druhej priemyselnej revolúcie, ktorá využila elektrifikáciu.

Začiatok tretej priemyselnej revolúcie sa datuje späť do roku 1969 a týkala sa pokroku v elektronike, výpočtovej technike a automatizácii. Súčasná štvrtá priemyselná revolúcia (Priemysel 4.0), ktorá bola prvýkrát nadnesená v roku 2011, zavádza do výrobného sektoru technológie a koncepty, ako napríklad internet vecí (IoT), kyberfyzické systémy (CPS), siete, cloud computing, kognitívna výpočtová technika a umelá inteligencia (AI).

Aký je rozdiel medzi IoT a IIoT?

Premenou fyzického prostredia na arénu digitálnych signálov dokáže IoT prinášať zlepšenia prostredníctvom rýchlejšej komunikácie a lepšej analýzy. Konektivita a efektívna výmena údajov tvoria najzákladnejšiu časť IoT. Preto už má táto technológia taký obrovský dosah v spoločnosti. Medzi bežné príklady „každodennej“ technológie IoT patria, okrem iného, fitness trackery, inteligentné domáce zariadenia (inteligentné reproduktory, inteligentné merače, inteligentné prepínače svetiel, zvončeky s kamerou), osobné zariadenia na monitorovanie znečistenia vzduchu a zariadenia na prenos informácií v reálnom čase.
Priemyselný internet vecí (IIoT) je označenie udelené konkrétnemu prípadu použitia IoT, menovite použitiu technológií IoT v priemysle a výrobe. Prijatím prístupu IIoT môžu výrobcovia využiť výhody, medzi ktoré patria vylepšená produktivita, nižšie výrobné náklady, zlepšená kvalita kontroly nad procesom a redukcia úloh s vysokým podielom ľudskej práce.
Zariadenia IIoT sú v podstate akékoľvek zariadenie nasadené vo výrobnom procese, na ktorom dochádza cez sieť k výmene údajov (napríklad prevádzkový stav, technický stav, aktualizácie nastavení). Medzi bežné zariadenia IIoT v modernom priemysle patria CNC obrábacie stroje, robotické ramená, automatizované pojazdné roboty (AMR), PLC a systémy špecifické pre proces, ako napríklad meracie stroje, zváracie stroje alebo systémy videnia. Manuálne stroje alebo systémy je samozrejme možné dovybaviť snímačmi tak, aby boli pripravené na Priemysel 4.0.

Podporujú produkty FANUC koncepty IIoT?

Úspech firmy FANUC je založený na jej priekopníckom podnikaní. Do svojich produktov zaviedla ethernetový port už v 90. rokoch, čím realizovala ohromný potenciál zariadení pripojených k priemyselnej sieti. Táto funkcia vtedy uľahčila čítanie a zapisovanie parametrov zariadení, prenos programov a zber záložných údajov. Všetky obrábacie stroje, CNC systémy a roboty FANUC sú dnes pripravené na IIoT

 


 

Musím sa pripojiť na cloudový server, aby som mohol využívať IIoT?

Nie. Aby výrobcovia získali výhody IIoT, musia len použiť svoju internú sieť, niekoľko pripojených zariadení a vybrané riešenia FANUC IIoT. V určitých prípadoch však pripojenie na cloudový server prináša pridanú hodnotu, ako napríklad monitorovanie výroby z externých miest alebo zlepšená podpora od vzdialených technikov. 

 

Je portfólio IIoT spoločnosti FANUC vhodné len na použitie so zariadeniami FANUC?

Nie. FANUC vie, že výrobné závody obvykle majú zariadenia od mnohých rôznych dodávateľov. Väčšina riešení IIoT od spoločnosti FANUC je preto schopná podporovať neproprietárne zariadenia.


Chcete zlepšiť výrobný výkon? Naši špecialisti vám radi pomôžu!

KONTAKTUJTE NÁS PRE DIGITALIZÁCIU VÁŠHO PODNIKU