Vyťažte zo svojho obrábacieho stroja maximum

Systémy CNC pre zvyšovanie produktivity

Aby ste zabezpečili lepšiu kvalitu povrchu a výrobnú kapacitu pri brúsení, je dôležité, aby vaše zariadenie CNC podporovalo funkcie, ktoré vyťažia z vášho strojového obrábania maximum. Či brúsite valcové plochy s cieľom zdokonaliť povrch sústružených obrobkov, alebo rovné plochy s cieľom vyformovať tvary a povrchy, alebo brúsite v 5 osiach s cieľom vyrobiť nástroje, s pomocou zasväteného partnera je maximálnu produkciu a ideálne výsledky možné dosiahnuť oveľa ľahšie.
Kontaktujte nás teraz

Výborné výsledky vďaka CNC

Využitím technológie CNC môžete zvýšiť kvalitu a efektivitu obrábania valcových tvarov a brúsenia povrchov. Medzi jej výhody patria:

  • Lepšia presnosť a opakovateľnosť
  • Vyšší výkon 
  • Väčšia univerzálnosť 
  • Presnejšie riadenie procesu

Optimalizujte si časy cyklu

Využite výhody programovania na diaľku

Niektorí výrobcovia dodávajú softvér, ktorý umožňuje programovať trasy nástroja, pohyby osí a procesy na diaľku z počítača. Po vypočítaní týchto pohybov ich možno jednoducho importovať ako príkazy do zariadenia CNC. Otvorené systémy CNC tiež umožňujú prispôsobovať cykly brúsenia.