Získajte navigáciu

Na zvýšenie svojej produktivity začala spoločnosť AGI používať roboty na vstrekovanie 

Úloha: Zaviesť inteligentné robotické riešenie na montáž a pridávanie vložiek do širokého spektra hybridných vstrekovaných dielcov z plastu a kovu.

Riešenie:
Vytvoriť zariadenie využitím všestranných robotov FANUC M-1, a to samostatne i v kombinácii s robotmi Cartesian. Roboty s funkciou iRVision dokážu rozpoznávať a umiestňovať dielce s mimoriadne vysokou úrovňou presnosti.

Výsledok: Ekonomický a flexibilný dizajn zariadenia. Optimálna montáž, rozpoznávanie vložiek a vyššia konkurencieschopnosť pre zákazníkov. Stručná história spoločnosti

Tento rodinný podnik sa v roku 1915 začal venovať importu a exportu. Podnik vedomý si dôležitosti novej priemyselnej technológie už v tridsiatych rokoch 20. storočia priviezol do Portugalska stroj na vstrekovanie plastov, ktorý bol vôbec prvý svojho druhu v Portugalsku. Vtedy sa spoločnosť začala venovať aktivite, ktorá je dnes jej primárnou aktivitou, teda dodávaniu celého spektra materiálov a strojov do odvetvia spracovania plastov. Dnes už štvrtá rodinná generácia rozvíja kultúru dynamiky a inovácie, zabezpečuje konkurencieschopnosť svojich zákazníkov, integruje flexibilné a ekonomické riešenia s cieľom integrácie technológií a inovácií svojich dodávateľov. Spolupráca so spoločnosťou FANUC začala v roku 2006 a jej výsledkom bolo zrodenie nových inovácií. Okrem toho v tom čase elektrické vstrekovače japonského pôvodu prakticky neexistovali. Spoločnosť dnes pôsobí v Portugalsku a nedávno začala pôsobiť aj v Španielsku s miestnou komerčnou podporou partnera GUZMAN GLOBAL. Táto spoločnosť má takisto bohaté skúsenosti v odvetví spracovania plastov, pričom vždy dbá na dôležitosť inovácie a blízkej spolupráce so zákazníkom.

Aké je vaša úloha v spoločnosti?
Z prevádzkového hľadiska som zodpovedný za strojársky obchod. Musím zabezpečiť, aby sme mali skupinu klientov, ktorí nám umožnia zaručiť konkurencieschopnosť, ktorú naši zákazníci hľadajú. Musím sa tiež postarať o správnu komunikáciu smerovanú zákazníkom. A nakoniec zabezpečiť pre zákazníkov, ktorí nám zveria svoju zákazku, dynamický tím, ktorý im poskytne produkt, nainštaluje ho, nastaví a postará sa o popredajnú podporu.

Aké riešenia ste vytvorili využitím produktov spoločnosti FANUC?

Prvým takýmto strojom spoločnosti FANUC bol ROBOSHOT, s ktorým sme dosiahli obrovský úspech u veľmi dôležitých náročných zákazníkov. To nás utvrdilo v tom, že sme na správnej ceste. Priama integrácia vizuálnych systémov nám umožnila veľmi jednoduchým spôsobom vytvoriť pokročilejšie aplikácie s optimálnym rozvojom. V odvetví výroby a spracovania plastov vzrastá produkcia hybridných plastov a kovových dielov, čo robí z integrovaných vizuálnych systémov optimálny nástroj na rozpoznanie a spracovanie vložiek.

Ako by ste ohodnotili spoluprácu s pracovníkmi FANUC Iberia?

Spolupráca bola na vysokej úrovni. Umožnili nám vytvoriť tieto nástroje rýchlym a efektívnym spôsobom. V rámci odvetvia, v ktorom podnikáme, dobre poznáme prostredie a potreby našich zákazníkov. Spoločnosť FANUC Iberia nám pomohla efektívnym spôsobom prispôsobiť nástroje týmto procesom, a tak dosiahnuť to, čo sme pre našich zákazníkov hľadali. Ďalším dôležitým aspektom podpory je úroveň propagácie a komunikácie. V tomto smere nám FANUC Iberia pomohla informovať zákazníkov o potenciáli, ktorý s produktmi spoločnosti FANUC môžu dosiahnuť. Toto je veľmi dôležité, pretože informovaní zákazníci sú tí, ktorí dosahujú najlepšie výsledky.

Čo považujete za silné stránky spoločnosti FANUC Iberia, produktov FANUC a pracovného tímu FANUC?
Spoločnosť FANUC Iberia veľmi dobre vie, aké dôležité je prepojiť potreby zákazníkov a svoje produkty. V odvetví, akým je výroba a spracovanie plastov, je to na dosiahnutie rentability veľmi dôležité. Preto je potrebné zamerať sa na všetky detaily v každom kroku procesu. V tomto zmysle predstavujeme orientačný bod v našom sektore. Jednou z najsilnejších stránok spoločnosti FANUC Iberia je bezpochyby schopnosť vidieť a obklopiť sa najlepšími odborníkmi v každom sektore.
Čo sa týka produktov spoločnosti FANUC, je tu zrejmý technologický pokrok s prevládajúcimi funkciami umelej inteligencie, ktoré nenápadným spôsobom prinášajú úžasné výsledky. Pracovný tím je mladý a dynamický. Pracovníci majú veľmi hlboké znalosti o zariadeniach, čo nám pomáha pri ich integrácii a prispôsobovaní, či už sa snažíme dosiahnuť vyšší výkon, alebo súlad s normami, ktorých je v našom sektore veľmi veľa.