Získajte navigáciu

Hodinárske obrábacie centrum
Strong tag: Špecializované riešenie prináša hodinárskemu odvetviu prestíž


Úloha:
Vytvorenie obrábacieho hodinárskeho centra, ktoré je dostatočne kompaktné, presné, spoľahlivé a flexibilné, aby zvládlo malé výrobné série. Kľúčovými faktormi je identifikovanie správnej číslicovej riadiacej jednotky, kinematiky a robotov pre stroj

Riešenie:
Základom pre vybudovanie obrábacieho centra je stroj s 3 číslicovými osami a nízkou osou C na vretenovom zásobníku. Kľúčové komponenty, ako číslicová riadiaca jednotka, vstupy a výstupy (V/V), pohony, motory, enkódery a rozhranie na merania lineárnych osí od spoločnosti FANUC. Vybavte obrábacie centrum priemyselným robotom FANUC LR Mate 200iD/4S.

Výsledok:
Obrábacie hodinárske centrum prináša novú dynamiku do švajčiarskeho hodinárskeho odvetvia. Dizajnéri, výrobcovia nástrojov a subdodávatelia majú teraz výrobné prostriedky zodpovedajúce priemyslu 4.0, úmerné ich globálnym ambíciám.
Stroj určený na výrobu hodiniek musí byť predovšetkým precízny a spoľahlivý. Niekedy musí byť aj flexibilný pre prípad malých výrobných dávok. Pri napĺňaní týchto požiadaviek zohráva kľúčovú úlohu číslicové ovládanie, kinematika a robotizácia. Tieto faktory boli rozhodujúce pre nový štandardný stroj Emissa.

Spoločnosť Emissa so sídlom v Le Locle (Neuchâtel), výrobca zákazkových aj štandardných strojov pre automobilovú a hodinársku výrobu, vykonáva 90 % továrenskej práce na svojich komponentoch interne. Spoločne so svojou sesterskou spoločnosťou Pibomulti, ktorá je výrobcom nástrojov, používa na zaistenie produktivity, presnosti a flexibility požadovanej používateľmi jej strojov najúčinnejšie technológie obrábania. Od úmrtia Pierra Boschiho, charizmatického lídra, ktorý zjednotil tieto dve spoločnosti, je obchodným a technickým riaditeľom tejto skupiny so 100 zamestnancami Massimo Schiavi. „Naši klienti v hodinárskom odvetví hľadajú stále väčšiu flexibilitu, často cestou automatizovaných strojov. Na základe našich štandardných strojov dokážeme veľmi rýchlo vyrobiť prispôsobené výrobné zariadenia,“ vysvetľuje. „Preto sú kľúčovými faktormi číslicová riadiaca jednotka, kinematika a roboty.“

Atome, hodinárske obrábacie centrum s evolučným dizajnom

V snahe realizovať túto stratégiu konštrukčná kancelária spoločnosti Emissa vyvinula obrábacie centrum Atome. Základom tohto centra je stroj s 3 číslicovými osami a nízkou osou C na vretenovom zásobníku. Toto elegantné usporiadanie dovoľuje obrobky namontovať do skľučovadla, svorky alebo na prírubu. Zásobník nástrojov obsluhovaný dvoma ramenami s chápadlami a rôznymi doplnkami umožňuje vykonávanie všetkých činností obrábania potrebných pri výrobe hodiniek a ich dekoratívnej povrchovej úprave, akou je lemovanie, uzatváranie či vytváranie motívu Côtes de Genève atď. Použitá je číslicová riadiaca jednotka FANUC 0i-MF. Na dvojkanálovej verzii tohto nového modelu predstavenej v roku 2015 je možné spustiť dva nezávislé synchronizovateľné programy súčasne. Jeho dotyková obrazovka a nástroje na prispôsobenie obrazovky FANUC Picture umožnili spoločnosti Emissa zmeniť rozhranie človek-stroj a skvele tak reagovať na potreby zákazníkov. Možno integrovať aj piktogramy a grafiku, hlavne v prevádzkovom režime, s cieľom optimalizovať navádzanie technika nastavovača. (zriaďovača) Softvér FANUC MT-LINK integruje/sprístupňuje údaje a graficky znázorňuje stav rôznych strojov pripojených na sieti. Táto dokonalá integrácia otvára dvere implementácii priemyslu 4.0, štvrtej priemyselnej revolúcii. Motory FANUC sú zároveň jedny z najmodernejších a bežne dosahujú 4 milióny impulzov na otáčku. To je ďalšia výhoda pre optimálne riadenie osí, ktoré sú obyčajne lineárne alebo kruhovo interpolované. „Toto je kľúčový faktor pri dosahovaní dokonalého opracovania povrchov, hlavne pri kontúrovaní“, zdôrazňuje Tom Grillot, inžinier predaja v spoločnosti FANUC. Na ďalšie zvýšenie flexibility a autonómie obrábacieho hodinárskeho centra Atome je možné na jednu stranu tohto veľmi kompaktného stroja nainštalovať robot. Tu výrobca taktiež vybral robot FANUC typu LR Mate 200iD/4S. S dvoma riadenými osami a kapacitou zaťaženia zápästia 4 kg má opakovateľnosť pozície +/- 0,02 mm. Môže byť naprogramovaný aj simulačným softvérom FANUC ROBOGUIDE, čo umožňuje rýchlu a ľahkú adaptáciu na zmeny vo výrobných sériách. Predobrobky na podnose zoradené pri základni robota sú pripevnené na upínacom tŕni a na konci prevádzky sa odpoja. Resetovanie na novú sériu je veľmi rýchle, v závislosti od konfigurácií obrobkov.

„Naši klienti v hodinárskom odvetví hľadajú stále väčšiu flexibilitu, často cestou automatizovaných strojov. Na základe našich štandardných strojov dokážeme veľmi rýchlo vyrobiť prispôsobené výrobné zariadenia. Preto sú kľúčovými faktormi číslicová riadiaca jednotka, kinematika a roboty.“

Svetová spoľahlivosť spoločnosti FANUC
Technický riaditeľ spoločnosti Emissa je spokojný s rozhodnutím spolupracovať so spoločnosťou FANUC ako strategickým partnerom: „S priemerným časom medzi poruchami viac než 50 rokov, 0i s CNC je spoľahlivosť všetkých strojov FANUC bezkonkurenčná,“ hovorí. „Spoločnosť FANUC navyše pracuje celosvetovo a dokáže monitorovať naše stroje bez ohľadu na to, kde sú inštalované,“ dodáva. S 3,3 miliónmi nainštalovaných digitálnych riadiacich jednotiek po celom svete je spoločnosť FANUC jasným lídrom na trhu. Dostupnosť náhradných dielov je zaručená pri všetkých produktoch FANUC na 25 rokov. Vo veľkej väčšine prípadov, ako pri stroji Atome, spoločnosť FANUC poskytuje kompletný balík vrátane vstupov a výstupov (V/V), pohonov, motorov, enkóderov a rozhrania na merania lineárnych osí. Rovnako aj všetky požiadavky výrobcu stroja aj koncového používateľa sú zabezpečené z jedného zdroja. „Vďaka spoločnosti FANUC švajčiarski výrobcovia, ktorí sú veľkými vývozcami obrábacích strojov, vedia, že môžu svoje výrobky celosvetovo monitorovať,“ poznamenal Tom Grillot. Napokon, s ich širokou ponukou produktov, ako sú napríklad riadiace jednotky CNC, ďalšie riadiace systémy, motory či robotika spĺňa spoločnosť FANUC všetky mysliteľné požiadavky. Toto všetko robí skupinu FANUC svetovým lídrom v automatizácii zariadení sieťovej výroby.

K službám výrobcov hodiniek
Partnerstvo medzi spoločnosťami Elissa a FANUC prináša novú dynamiku do švajčiarskeho hodinárskeho odvetvia. Dizajnéri, výrobcovia nástrojov aj subdodávatelia, ktorí sú v hodinárskom odvetví dôležitými hráčmi, majú teraz výrobné zdroje úmerné ich globálnym ambíciám. Môžu si udržať nielen celosvetovú reputáciu spoľahlivosti a kvality, ale aj vyrábať pomocou výrobných zdrojov kompatibilných s priemyslom 4.0. Táto dynamika ponúkne východisko zo súčasných aj budúcich ekonomických a štrukturálnych problémov.