Získajte navigáciu

Spoločnosť Leibold sa pri zabezpečovaní konzistentnej kvality v širokom spektre procesov obrábania spolieha na systémy CNC spoločnosti FANUC

Úloha:
Zaviesť správu celkovej kvality a dosiahnuť nulovú úroveň chybovosti vo výrobnom závode, ktorý prevádzkuje 160 obrábacích centier vrátane strojov s jedným a viacerými vretenami, viacosových strojov a automatizovaných rotačných prenosových strojov.

Riešenie:
Keďže v závode spoločnosti Leibold prebieha veľké množstvo procesov spracovávania kovov, spoločnosť potrebovala systém CNC, ktorý by bol schopný spracovať obrobky so sofistikovanou geometriou a poskytovať až neuveriteľnú presnosť. Zároveň potrebovala systém, ktorý by bol dostatočne flexibilný na prevádzkovanie obrovského množstva strojov a vedel by sa rýchlo prispôsobiť novým požiadavkám.

Výsledok:
Vďaka mnohoročným skúsenostiam s produktmi spoločnosti FANUC sa systémy CNC spoločnosti FANUC stali jednoznačným víťazom pri tomto rozhodovaní. Napriek tomu, že spoločnosť vlastní stroje rôznych generácií, je vďaka filozofii spoločnosti FANUC, ktorou je vyvíjať riadiace systémy so spätnou kompatibilitou, možné používať dokonca aj tie najstaršie programy NC Leibold v nových strojoch. Výsledkom je vysoká miera konzistentnosti v celom závode bez ohľadu na proces.

 


Kvalita ako faktor úspechu

Výrobca presných sústružených dielov dôveruje spojeniu Star Micronics a FANUC

Spoločnosť Leibold & Amann vyrába sústružené diely s najvyšším stupňom presnosti už celé desaťročia. Už od svojich počiatkov presadzovala prístup komplexného riadenia kvality (Total Quality Management) a v súčasnosti je jej cieľom nulová chybovosť. V týchto snahách sa zabezpečenie kvality a výroba čoraz viac prelínajú, pričom zohrávajú kľúčovú úlohu jednotlivé komponenty: Leibold & Amann sa môže vždy spoľahnúť na svojich partnerov Star Micronics a FANUC.

Každý, kto chce v dnešnej dobe uspieť ako výrobca presných dielov, musí spĺňať niekoľko kritérií: Geometrie obrobkov sú čoraz rafinovanejšie, k tomu treba pripočítať zvyšujúce sa štandardy kvality, a pri veľkostiach výrobných dávok musia byť dodávatelia flexibilní a vo väčšine prípadov dodať výrobky „presne načas“. Mnoho zákazníkov chce tiež využívať poradenstvo a podieľanie sa dodávateľov na samotnom vývoji, od úvodnej fázy s nápadom až po spustenie výroby.

Leibold & Amann v meste Wellendingen-Wilflingen je príkladom dodávateľskej firmy, ktorá sa rozvíjala vďaka plneniu svojich záväzkov a dosiahla priam ukážkovo vysokú výkonnosť. Po mnoho rokov je tento špecialista na presné sústružené diely označovaný za preferovaného dodávateľa poprednými dodávateľmi OEM pre automobilový priemysel a ich dodávateľské odvetvia a získal viacero ocenení, ako napr. v novembri 2011 ocenenie Supplier Award od skupiny ZF Group.

Vďaka svojim dôkladným znalostiam obrábania si spoločnosť Leibold & Amann dokáže poradiť so všetkými druhmi požiadaviek klienta: Spoločnosť je schopná dodávať malé aj veľké výrobné dávky – od 52 miliónov kusov – zložité alebo základné obrobky, od veľkosti špendlíkovej hlavičky až po kusy s dĺžkou 1 m, v prakticky akejkoľvek požadovanej kvalite. Základným kameňom tohto úspechu je oduševnený, kvalitne vyškolený personál, ktorý sa za roky práce vnútorne zžil s filozofiou kvality, ako aj bohatý strojový park, ktorý umožňuje ekonomickú výrobu presných dielov.

Výroba a kontrola kvality tvoria jeden celok

Michael Leibold, ktorý má na starosti celú výrobnú technológiu, vysvetľuje: „Boli sme jednou z prvých spoločností v oblasti presnej výrobnej technológie, ktorá do svojej firemnej filozofie zakomponovala požiadavky Total Quality Management. Spojenie výroby a zabezpečenia kvality bolo jednou z najdôležitejších úloh v systematickom zavádzaní našej štruktúry kvality.“

Výsledky si hneď všimnete pri pohľade do nášho výrobného závodu. Meracie stanice CAQ pri každej skupine strojov sú jednoznačným vyjadrením nášho záväzku riadenia kvality. Tieto meracie stanice, ktoré sú integrované do výrobného procesu na presné overenie a zdokumentovanie výrobnej kvality v definovaných časových intervaloch podľa meracieho plánu a pomocou náležitých meracích prístrojov, zaručujú veľmi vysokú úroveň kvality.

Špičkové strojové vybavenie ako základ kvality

No kvalitu je najskôr potrebné dosiahnuť. Michael Leibold tvrdí: „Na dosiahnutie ekonomickej výroby je nutné špeciálnym spôsobom vyrábať presné diely a konštrukčné skupiny v závislosti od ich geometrie a veľkosti dávky. Vzhľadom na to, že sme sa nikdy nechceli špecializovať na skupinu dielov, rozhodli sme sa vybudovať niekoľko výrobných oblastí. Vďaka tomu sme dnes schopní poskytnúť najhospodárnejší spôsob výroby pre akýkoľvek obrobok.“

Spektrum strojov presahujúce 10 000 m² je skutočne veľmi pôsobivé: Väčšina z približne 160 strojov vykonáva frézovacie operácie – hlavne jednovretenové, ale aj desať viacvretenových strojov, ako aj niekoľko viacosových strojov a automatizovaných rotačných obrábacích liniek. Tieto sú lemované oddelením brúsenia, ktoré zabezpečuje obrábania, ako sú zapichovanie, priechodné brúsenie a tvarové brúsenie. Závod Leibold & Amann je dokonca vybavený procesmi na povrchovú úpravu kovov: Do tohto sortimentu patrí lapovanie, honovanie, pieskovanie, obrusovanie sklenenými guľôčkami, indukčné kalenie, tepelné úpravy, ako aj servisné ošetrenie.

Výrobca prevažnej časti strojov je spoločnosť Micronics z Neuenbürgu. Toto partnerstvo sa v priebehu rokov už mnohokrát osvedčilo, spolu s dobrými vzťahmi s výrobcom riadiacich a pohonných systémov, spoločnosťou FANUC, ktorá zabezpečila vybavenie pre prvý sústruh riadený CNC zakúpený spoločnosťou Leibold & Amann v roku 1984. Postupom času sa dôvera vo výrobky spoločnosti FANUC, jej služby, ako aj jej stabilný a dôsledný prístup neustále zvyšovala, vďaka čomu sa operácie presného sústruženia vždy s dôverou spoliehali na tohto partnera. Michael Leibold súhlasí: „Spoločnosť FANUC sa pre nás skutočne stala kompetentným, férovým a stabilným partnerom.“

FANUC CNC – spoľahlivé a spätne kompatibilné

To znamená, že v rôznych generáciách strojov sa využívajú všetky vekové kategórie riadiacich modelov, až po tie najnovšie systémy CNC. No vzhľadom na to, že filozofiou spoločnosti FANUC je vyvíjať riadiace systémy so spätnou kompatibilitou, takmer všetky, dokonca aj tie najstaršie programy NC, je možné používať aj v nových strojoch. „Stačí vykonať menšie úpravy v oblasti formátovania a sú pripravené na používanie“, zdôraznil Michael Leibold. „To je pre nás, samozrejme, veľmi praktické. No najviac si ceníme presnosť a spoľahlivosť výrobkov značky FANUC. Pretože na dosiahnutie konzistentných nákladov je nesmierne dôležitá vysoká kvalita obrábania, dostupnosť strojov a kontrola.“

Aj keď dôjde k poruche dosky plošných spojov alebo poklesu výkonu motora, problém sa zvyčajne podarí rýchlo odstrániť. Na jednej strane disponuje spoločnosť Leibold & Amann malým skladom náhradných dielov a súčastí so štandardnými zosilňovačmi, motormi a riadiacimi prvkami, aby dokázala v prípade núdze pohotovo reagovať. Na druhej strane môže výrobca sústružených dielov objednávať náhradné diely cez internet priamo od spoločnosti FANUC. „Toto sa nám veľmi osvedčilo. Pri našich najstarších modeloch CNC to môže byť o trochu ťažšie“, poznamenal Michael Leibold. „Práve kvôli tomu, že súčasti značky FANUC sú veľmi odolné, nie sú niekedy náhradné diely dostupné nonstop – ako je tomu v iných prípadoch. No spoločnosť FANUC nám doteraz vždy v oblasti náhradných dielov ponúkla riešenie.“

Keďže firma Leibold & Amann používa takmer výlučne riadiace systémy FANUC, spoločnosť zabezpečuje aj školenia zamestnancov na systémoch FANUC. Na tieto účely má spoločnosť k dispozícii vnútropodnikový školiaci softvér FANUC NC Guide. Pomocou neho sa celý stroj nasimuluje v počítači. Pred vyskúšaním na skutočnom stroji sa programy CNC najskôr napíšu a simulujú v počítači. „Je to veľmi praktické“, hovorí Michael Leibold, „keďže sa školení pracovníci môžu od samého začiatku zoznámiť so systémami FANUC a naučiť sa ich ovládať takmer bez námahy.“

Leibold & Amann – špičková presnosť viac ako 75 rokov

Stredne veľká firma so sídlom v meste Wellendingen-Wilflingen blízko Rottweilu v Nemecku je už viac ako 75 rokov známa svojou výrobou vysoko presných sústružených a malých dielov. Vďaka neustálemu zdokonaľovaniu výrobnej technológie a zabezpečovania kvality spĺňajú jej výrobky najvyššie štandardy kvality, ktoré už mnohokrát ocenili zákazníci z automobilového, ale aj elektrotechnického priemyslu a odvetvia medicínskych zariadení, udelením ocenenia Preferred Supplier. Firma má momentálne približne 180 zamestnancov. Ročné tržby predstavujú pribl. 35 mil. eur.

Použité produkty spoločnosti FANUC