Získajte navigáciu

Úloha: 
Aby švajčiarsky výrobca brúsok Hardinge Grinding Group zostal konkurencieschopný, potreboval skrátiť svoje výrobné cykly s cieľom zvýšiť flexibilitu vo výrobných procesoch.

Riešenie: 
Balík riešenia FANUC poskytol tú správnu riadiacu a pohonnú techniku pre všetky konfigurácie, ktorá sa ovláda cez individualizované používateľské rozhranie.

Výsledok: 
Švajčiarska presnosť pri kratších dobách cyklu rýchlym a flexibilným prestavením nástrojov vďaka FANUC CNC 31i-B a Panel iH Pro v kombinácii so strojom Kellenberger.

STIAHNUŤ PDF

Riadiaca a pohonná technika Fanuc je základnou súčasťou modulárnej koncepcie.

Čoraz kratšie výrobné cykly nútia mnoho strojárenských firiem k tomu, aby boli flexibilnejšie a dostávajú ich pod tlak na náklady. Súčasne rastú požiadavky na presnosť – najmä s ohľadom na tolerancie tvaru a polohy. To má pre výrobcov brúsok ako Hardinge Grinding Group dôsledky, ako možno vidieť v spoločnosti Kellenberger v meste St. Gallen – centre kompetencií Hardinge, ktoré je zodpovedné za všetky výrobky týkajúce sa brúsenia. Pri vývojových novinkách sa nepokladá za samozrejmú len príslovečná švajčiarska presnosť, ale dbá sa tiež na to, aby stroje umožňovali kratšie doby cyklu, rýchle a flexibilné nastavenie a aby – pri všetkej ich kvalite – boli čo najefektívnejšie z hľadiska nákladov
Kľúčom k tomu sú platformové koncepcie: zákazníci profitujú z modulárnej konštrukcie stroja so štandardizovanými komponentmi, pokiaľ ide o náklady, flexibilitu so špecifickým vyhotovením, dodaciu lehotu a disponibilitu, ako aj údržbu. Obzvlášť vhodným príkladom toho je nedávno vyvinutá brúska na vonkajšie valcové plochy Kellenberger 100, ktorá nahrádza stroje radu Kellenberger Vista a Vita, Tschudin T25 a Jones & Shipman Ultramat CNC a Ultragrind 1000 bez toho, aby sa používateľ musel vzdať akejkoľvek funkcie.

Koncepcia stroja pre budúcnosť

Rolf Wald, vedúci riadenia výroby a predaja výrobkov v spoločnosti Hardinge Grinding v Európe, vysvetľuje: „Podľa našej definície obsluhuje nový stroj Kellenberger 100 celý stredný segment brúsenia vonkajších valcových plôch, pričom aj naďalej prikladáme veľkú dôležitosť vysokej kvalite a odolnosti.“ V závislosti od použitia príslušných komponentov je možné univerzálnu brúsku na vonkajšie valcové plochy nakonfigurovať ako jednoduchý jednodielny stroj, ktorý sa využíva napríklad pri výrobe nástrojov a foriem, až po veľmi dobre vybavený výrobný stroj s pripojeným nakladačom.
Rolf Wald , vedúci riadenia výroby a predaja výrobkov v spoločnosti Hardinge Grinding
Vznik tejto novej platformy umožnila vysoká úroveň odborných znalostí v oblasti vývoja, ktorými disponujú v spoločnosti Kellenberger, ako aj vertikálna integrácia až 80 percent, takže všetky komponenty významné z hľadiska kvality sa môžu vyrábať v závode v St. Gallene. Na optimalizáciu montáže takéhoto všestranného stroja prešla spoločnosť Kellenberger aj na synchronizovanú stacionárnu montáž, ktorá ponúka vysoký stupeň flexibility a zaručuje krátke dodacie lehoty.

Rolf Wald, ktorý od roku 2000 zodpovedá za predaj strojov Kellenberger a v spoločnosti Kellenberger je priamo zamestnaný od roku 2009, zdôrazňuje novú koncepciu brúsiacej hlavy naboku stroja: „Jedinou, veľmi kompaktnou základnou konštrukciou, dokážeme zobraziť desať rôznych brúsiacich hláv, ktoré sa vždy pohybujú bez kolízií, od jednoduchého až k veľmi zložitému variantu.“

Vedúci riadenia výroby a predaja výrobkov Rolf Wald je presvedčený o úspechu stroja Kellenberger 100: „Používateľ profituje z platformovej koncepcie a priebežnej podpory vo forme novo vytvoreného rozhrania človek-stroj.“ 

Jedinou, veľmi kompaktnou základnou konštrukciou, dokáže Kellenberger vyprodukovať desať rôznych brúsiacich hláv – od jednoduchého až k veľmi zložitému variantu. 

Súčasť modulárnej koncepcie: riadiaca pohonná technika

V kombinácii s rôznymi pracovnými vretenníkmi, koníkmi a pohonmi osí, dokáže spoločnosť Hardinge so strojom Kellenberger 100 vyhovieť takmer všetkým požiadavkám zákazníkov, najmä preto, že je k dispozícii v dĺžkach 600 a 1 000 mm. Ďalšou výhodou, ktorú menuje Rolf Wald, je použitá pohonná a riadiaca technika: „Musí pasovať na každú variantu stroja a dopĺňať ju musí rozhranie človek-stroj, ktoré zaisťuje čo najjednoduchšiu obsluhu. S FANUC CNC 31i-B a 19" dotykovým panelom sme tu našli dokonalé riešenie. Aj celkovo vysoká spoľahlivosť riadiacich jednotiek FANUC ide presne ruka v ruke s požiadavkami na kvalitu našich strojov“.
Bernard Gschwend, vedúci technického oddelenia v spoločnosti L. Kellenberger & Co. AG, dopĺňa: „Vďaka dlhoročnej spolupráci so spoločnosťou FANUC v segmente univerzálnych brúsok na vonkajšie valcové plochy s určitosťou vieme, že riadiaca jednotka FANUC 31i-B spĺňa všetky očakávania na výkon univerzálnej brúsky na vonkajšie valcové plochy , ako napríklad Kellenberger 100. Aj skúsenosti spoločnosti FANUC v brúsení sa odrážajú v použitej riadiacej a pohonnej technike. Regulácia pohonu je veľmi presná, čo umožňuje presné tvarové brúsenie. Okrem iného obsahuje aj funkciu interpolácie, s ktorou stroj Kellenberger dokáže jednoducho realizovať brúsenie neokrúhlych tvarov. „Okrem toho je rýchlosť 31i vhodná aj na sériové brúsenie,“ zmieňuje Bernard Gschwend. Podľa jeho názoru bolo väčšou výzvou „aby jednoduché vyhotovenie ponúkalo rovnako atraktívny pomer cena/výkon ako technicky najnáročnejší variant“.

Michael Platz, Key Account Sales Engineer v spoločnosti FANUC Switzerland, vysvetľuje riešenie: „Pre Kellenberger sme dali dokopy štyri balíky pohonu a riadenia, ktoré sa používajú v závislosti od vyhotovenia osi. Líšia sa vo výkone motora a niekoľkých špeciálnych funkciách – a v cene.

Čo sa týka spolupráce, vedúci riadenia výroby a predaja výrobkov, Wald, potvrdzuje: „Intenzívne a veľmi úspešne sme spolupracovali so skúsenými zamestnancami spoločnosti FANUC zo švajčiarskej pobočky v meste Biel. Pracovali s nami a u nás v závode s cieľom nájsť riešenie, najmä pokiaľ ide o rozhranie človek-stroj. V prípade potreby dorazila rýchla pomoc zo servo alebo CNC laboratória v centrále spoločnosti FANUC v Japonsku.

Veľká dotyková obrazovka umožňuje intuitívne programovanie

Kellenberger je prvým švajčiarskym výrobcom strojov, ktorý tu používa 19" dotykovú obrazovku navrhnutú na intuitívnu obsluhu. Gschwend, vedúci technického oddelenia: „Vykonali sme veľa prípravných prác a spolu s Fraunhofer Institut sme zistili požiadavky na terminál a jeho obsluhovateľnosť. Spoločnosť FANUC potom vytvorila nevyhnutný základ na realizáciu našich predstáv.“ Vzniklo rozhranie s vlastným rozhraním Kellenberger, vďaka ktorému sa stroj používa jednoducho a bezpečne v každodennej prevádzke – a je založené na pozadí cyklov FANUC alebo vlastných napísaných makier. Je teda postarané aj o začlenenie do koncepcií Industry 4.0. Integrované rozhranie OPC UA umožňuje obojsmernú komunikáciu, takže stroj dokáže informácie nielen vysielať, ale aj prijímať z externých snímačov.
Spoločnosť Kellenberger vyvinula jednoducho použiteľné používateľské rozhranie na základe FANUC CNC 31i-B a 19“ dotykového panela. 
Používateľ má na výber spomedzi dvoch režimov programovania: novo koncipované programovanie cyklov a grafické programovanie súvisiace s obrobkom. Ani jeden variant nevyžaduje znalosti z programovania ISO. Pre Rolfa Walda ide o silnú stránku stroja Kellenberger 100: „Používateľ profituje z konzistentnej podpory v novo koncipovanom používateľskom rozhraní a dokáže teda rýchlo nájsť prvý vhodný komponent dokonca aj pri jednotlivých dieloch. Okrem toho k tomu prispieva aj integrovaný technologický výpočet.

Zreteľne možno rozpoznať, že práca by sa mala operátorovi čo najviac uľahčiť. Napokon, spoločnosť Kellenberger nechce svojou novou platformou dobyť len európsky trh, ale aj trh v Ázii a USA. 

Pre vedúceho riadenia výroby a predaja výrobkov, Rolfa Walda, tu je dôležitá aj riadiaca jednotka FANUC: „Podľa môjho názoru nemá žiadny dodávateľ CNC strojov takú medzinárodnú povesť ako FANUC." 

Kellenberger / Hardinge

Text Kellenberger je tradičná firma so 100-ročnou históriou. Prvá univerzálna brúska na vonkajšie valcové plochy bola zostrojená už v roku 1918. Do roku 1995 bola spoločnosť Kellenberger rodinným podnikom po tri generácie. Pod vedením Jürga Kellenbergera sa potom uskutočnil predaj firmy americkej spoločnosti Hardinge s cca 1 500 zamestnancami po celom svete. Hardinge pôsobí v oblasti sústruženia, frézovania, brúsenia a upínacích systémov.

Kellenberger v St. Gallene je sídlom skupiny Hardinge Grinding Group s cca 250 zamestnancami a je zodpovedná za všetky výrobky týkajúce sa brúsenia. Okrem toho má pobočky v mestách Biel/CH, Šanghaj/CN, Leicester/GB a Elgin/USA s ďalšími 200 zamestnancami. Vyrába univerzálne brúsky na vonkajšie valcové plochy, brúsky na vnútorné valcové plochy, brúsky na sériové brúsenie a súradnicové brúsky.

Pre viac informácií, prosím, kontaktujte:

L. Kellenberger & Co. AG
Heiligkreuzstrasse 28
CH-9008 St.Gallen
T  (+41) 71 242 91 11
info@kellenberger.net
www.kellenberger.com 
FANUC Switzerland GmbH
Grenchenstrasse 7
CH-2500 Biel/Bienne 8
T  (+41) 32 366 63 63
info@FANUC.ch
www.FANUC.eu