Získajte navigáciu

Pomocou systémov CNC spoločnosti FANUC vytvorila spoločnosť Seal Maker špecializované riešenie na plasty  

Úloha:
Spoločnosť Seal Maker, výrobca špeciálnych tesnení, nebola spokojná so strojmi, ktoré boli pôvodne určené na obrábanie kovov, a preto sa rozhodla vyrobiť si vlastné stroje.

Riešenie:
V spolupráci so spoločnosťou FANUC, s ktorou mala dlhoročné skúsenosti, vytvorila stroj špecificky určený na spracovanie plastov. Jeho centrom sú ovládacie prvky CNC spoločnosti FANUC série 0i-TD. Stroj má ľahkú konštrukciu, pri obrábaní plastov využíva menšiu silu a je vybavený menšími efektívnejšími hnacími motormi spoločnosti FANUC.

Výsledok:
Na medzinárodnom trhu MDA v Indii v roku 2009 predstavila spoločnosť Seal Maker zariadenie SML 500e. Odvtedy bolo zostavených 120 strojov. Pri rozširovaní svojho poľa pôsobnosti využíva spoločnosť Seal Maker v ďalších strojoch taktiež ovládacie prvky spoločnosti FANUC série 0i-TF. Široké spektrum možností a funkcií systémov CNC spoločnosti FANUC poskytuje výrobcom ohromnú flexibilitu pri obrábaní plastov.


Rýchly a flexibilný spôsob, ako získať správne tesnenie

Spoločnosť Seal Maker predstavuje novonavrhnutý sústruh na výrobu tesnení, ktorý bol vyrobený na zákazku

Na opravy a údržbu nie sú potrebné obrobené tesnenia, napriek tomu získavajú čoraz významnejšie miesto medzi dodávateľmi OEM. Tento rastúci záujem umožňujú výrobné systémy, ktorých softvér a sústruh sú optimálne zosúladené s materiálmi a poskytujú ekonomické riešenie. Tieto podmienky dokonale napĺňa stroj SML 500e, ktorý navrhla spoločnosť Seal Maker a ktorý je vybavený technológiou CNC a pohonom od spoločnosti FANUC.

Technológie tesnení sú veľmi rozmanité. Trh je plný rozličných tvarov a materiálov dodávaných v rôznych množstvách, od jedného kusu až po milióny. Podobne aj výrobné postupy sú veľmi odlišné. Okrem tradičnej výroby tesnení, ktorej súčasťou je vstrekovanie, výrobcovia čoraz častejšie využívajú systémy zahŕňajúce obrábanie a technológiu sústruženia.

Rakúska spoločnosť Seal Maker GmbH, ktorá sídli v Pöttelsdorfe, sa špecializuje na vývoj, výrobu a predaj krátkych tyčí a rúrok a tiež strojových systémov na ich finalizáciu. Johann Glocknitzer, výkonný riaditeľ spoločnosti Seal Maker, vysvetľuje: „Na rozdiel od tradičnej výroby tesnení prostredníctvom vstrekovania ponúka náš systém efektívnu výrobu malých až stredne veľkých jednotiek. Metódou obrábania sa dajú vyrobiť aj špeciálne rozmery a profily.“

Vzorcom úspechu spoločnosti Seal Maker je: „Rozpracované materiály + sústruh = tesnenie.“ Súčasná ponuka obsahuje viac ako 30 rôznych materiálov, ktoré – dodávané ako rozpracované produkty – tvoria približne 55 % predaja. Ďalšou oporou celkového systému sú stroje na spracovanie, ktoré tvoria približne 25 % predaja spoločnosti Seal Maker. Zvyšných 20 % tvorí vlastná produkcia tesnení, ktorá je určená „len ako záloha pre našich zákazníkov, ktorí od nás odoberajú rozpracované produkty a stroje“, hovorí Johann Glocknitzer. Svoju spoločnosť v žiadnom prípade nevníma ako dodávateľa tesnení, ale ako poskytovateľa služieb v odvetví tesnení. Výrobe, ako súčasti služieb, dáva Johann Glocknitzer vysokú prioritu: „Mnohí z našich zákazníkov prevádzkujú len malé stroje alebo ich výrobná kapacita nie je v súčasnosti dostatočná. Sme ochotní im pomôcť v ich procesoch a vyrobiť pre nich tesnenia väčších rozmerov.“

Skúsenosti, ktoré spoločnosť získala vďaka tejto službe, jej prinášajú výhody v dvoch smeroch. Po prvé, tento servis posilňuje lojalitu zákazníkov, a po druhé, je neoceniteľným zdrojom pre budúci vývoj softvéru a celkový vývoj strojárstva. Až donedávna sortiment spoločnosti Seal Maker obsahoval šesť modelov rôznych veľkostí a zariadenie schopné vyrábať tesnenia s maximálnym vonkajším priemerom 720 mm. Sústruhy dodávané inými výrobcami si spoločnosť prispôsobila svojim špecifickým požiadavkám na výrobu tesnení. Okrem toho sústruhy vybavila vlastným softvérom SML, nástrojmi, držiakmi, systémom prísaviek a tiež drvičom čipov. Súčasne s praktickým školením spoločnosť poskytuje údržbu a opravu strojov SML.

Johann Glocknitzer napriek tomu nebol spokojný s týmito strojmi. Sústruhy, ktoré boli pôvodne určené na kovovýrobu, sú na výrobu tesnení zbytočne veľké. Z tohto dôvodu oddelenie rozvoja CNC spoločnosti Seal Maker začalo uvažovať o výrobe vlastného systému, ktorý by bol určený špecificky na spracovanie plastov. Táto myšlienka sa pretavila v reálny projekt vďaka potrebe technickej optimalizácie a túžbe využívať ekonomickejšie stroje. Výsledok: Na medzinárodnom trhu MDA v Indii v roku 2009 predstavila spoločnosť Seal Maker model SML 500e, prvý z vlastnej série, ktorý je výsledkom jej skúseností z predchádzajúcich rokov. Odvtedy sa zostrojilo a nainštalovalo 120 strojov tohto modelu.

V otázkach ovládania a pohonu pomáhala vývojárom spoločnosť FANUC, špecialista na CNC systémy. Už od predaja svojho úplne prvého sústruhu CNC spolupracovala spoločnosť Seal Maker so spoločnosťou FANUC. Sústruh bol vybavený ovládaním spoločnosti FANUC a stal sa základom pre rozvoj vlastného softvéru spoločnosti. Aj ďalšie predané stroje boli vybavené systémom FANUC CNC. V období rokov 2004 až 2007 na žiadosť zákazníkov vybavila spoločnosť Seal Maker stroje aj ďalšími ovládacími prvkami, s čím Johann Glocknitzer nebol spokojný. Ako sám hovorí: „Prakticky to bolo možné, ale používatelia museli akceptovať deficity, ktoré súviseli s jednoduchosťou prevádzky a celkovou používateľsky príjemnou prezentáciou programov. Okrem toho vyvstávali problémy s miestnym servisom. Ako spoločnosť špecializovaná na technológiu tesnení sme sa v tomto smere obrátili na výrobcov ovládacích prvkov. Spoločnosť FANUC nám poskytla optimálnu podporu, preto sme naše systémy vybavili výhradne jej technológiou.

Model SML 500e je teraz vybavený ovládaním FANUC série 0i-TD CNC, ktorú čoskoro nahradí séria 0i-TF. Pretože model SML 500e má ľahkú konštrukciu – vďaka čomu je ideálny na obrábanie plastov s menšou silou – bolo možné využiť menšie, efektívnejšie hnacie motory. Hlavné vreteno stroja SML 500e poháňa motor s výkonom 3,7 kW (S1)/5,5 kW (S2), takže stroj je úspornejší ako porovnateľné stroje vybavené motorom s výkonom 11 kW (S1)/15 kW (S2) (11/15 kW). Osi X a Z poháňajú motory s výkonom 1 kW.

Počas vývojovej fázy sa dbalo aj na to, aby stroj dosahoval najvyššiu možnú presnosť. Každý stroj, ktorý využíva špeciálne meracie zariadenie, má veľmi presný navádzací systém. Je overené, že tento systém zaručuje presnosť na tisíciny.

Okrem toho kompletný systém SML obsahuje softvér CAD/CAM, ktorý vyvinula spoločnosť Seal Maker a ktorý je nainštalovaný v počítači dodanom so systémom. Používatelia si môžu vybrať z viac ako 200 štandardizovaných tesnení. V priebehu niekoľkých sekúnd softvér plne automaticky vygeneruje kompletný program CNC vrátane výberu nástrojov. Zároveň sa vygenerujú rôzne údajové hárky a odporúčania tolerancie nápomocné pri výrobe technicky bezchybných tesnení. Tento stroj sa nemusí programovať a jeho nastavovanie je teda podstatne kratšie.

Spolu so štandardnými profilmi softvéru spoločnosti Seal Maker, ktoré sa dajú individuálne prispôsobovať, môžu výrobcovia tesnení využívať voliteľné programovacie rozhranie Manual Guide i od spoločnosti FANUC. Umožňuje rýchle a jednoduché programovanie špeciálnych profilov stroja. Súčasný model ovládania 0i-TD aplikovaný v stroji SML 500e využíva aj bezpečnostnú funkciu Dual Check Safety. Táto bezpečnostná funkcia, ktorá monitoruje bezpečnostnú oblasť strojov, je v súlade so súčasnými medzinárodnými normami bezpečnosti. Zaručuje vyššiu bezpečnosť pre operátora a stroj.

Johann Glocknitzer je presvedčený, že spoločnosť FANUC je tým správnym partnerom na spoluprácu v oblasti technológie ovládania a pohonu. Zdôrazňuje: „So spoločnosťou FANUC úspešne spolupracujeme už niekoľko rokov a sme presvedčení o vysokej spoľahlivosti a kvalite jej riadiacich prvkov CNC. Počas toho, ako sme vyvíjali systémy našich strojov, poverení pracovníci spoločnosti FANUC boli pripravení poskytovať nášmu tímu rady a zdroje, a preto sme sa rozhodli pokračovať v našej spolupráci.“
Za posledných niekoľko rokov sa ponuka strojov rozšírila o ďalšie dva stroje. Na výrobu veľkých tesnení sa zostavili karuselové sústruhy, ktoré umožnili výrobu tesnení s dĺžkou 1850 mm. K vývoju došlo aj v oblasti poháňaných nástrojov (plnohodnotnej osi C) a automatizácie. Pri tomto vývoji sme úzko spolupracovali so spoločnosťou FANUC. To nám umožnilo vytvárať nové možnosti našich strojov, ktoré sa stali pre zákazníkov zdrojom pridanej hodnoty.

Vysokovýkonné štandardné ovládanie CNC

Ovládanie CNC 0i-Model D je známe tým, že sa ľahko obsluhuje a je obohatené o funkcie, ktoré sa predtým využívali len v špičkovom segmente ovládania. So zabudovaným ethernetom je ovládanie 0i-Model D pripravené na komunikáciu s počítačovými systémami. Ovládacie prvky obsahujú navyše PCMCIA slot pre pamäťovú kartu. Integrovaná bezpečnostná funkcia Dual Check Safety prináša ďalšie výhody. Monitoruje bezpečnostnú oblasť strojov a je v súlade so súčasnými medzinárodnými normami bezpečnosti. Softvér Manual Guide i od spoločnosti FANUC určený pre operátorov takisto prináša ďalšie výhody. Kombinuje dve metódy programovania v jednej softvérovej aplikácii. V závislosti od potrieb a požiadaviek si operátor môže zvoliť dialógové programovanie alebo tradičné programovanie DIN ISO. Existujúce programy sa v budúcnosti môžu naďalej používať alebo dokonca vylepšovať. K dispozícii je aj nástroj na prenos programu spoločnosti FANUC, počítačová softvérová aplikácia na správu podprogramov a odsadenia nástroja. Výmena údajov s ovládaním CNC prebieha prostredníctvom ethernetového spojenia.

Celosvetový úspech

Spoločnosť Seal Maker je celosvetovo aktívny výrobca vysokokvalitných rozpracovaných produktov, sústruhov CNC a tesnení, ktoré sa využívajú vo všetkých priemyselných odvetviach. Od svojho založenia v roku 1997 zaznamenala spoločnosť Seal Maker výnimočne rýchly rast a dnes má veľkú zákaznícku základňu, ktorú tvoria spoločnosti z viac ako 60 štátov zo všetkých kontinentov. Okrem toho, že spoločnosť Seal Maker zaručuje kvalitu svojich produktov, jej silnou stránkou je servis, flexibilita vo výrobe vlastných riešení, krátke časy cyklov a spoľahlivosť v spracovaní objednávok. Obrat spoločnosti, ktorá zamestnáva okolo 100 zamestnancov vo svojom sídle v obci Pöttelsdorf (Burgenland/Rakúsko), dosiahol v roku 2014 až 14 miliónov eur. Za regionálne trhy v Rakúsku (Kapfenberg a Linz) sú zodpovedné pobočky spoločnosti v Rakúsku, za oblasť juhovýchodnej Ázie zas tie v Singapure.