Získajte navigáciu

Zariadenie ROBODRILL spoločnosti FANUC sa ukazuje byť ideálne na objímky pre zubnú techniku


Úloha:
Sirona Dental Systems GmbH, globálny hráč a špičkový certifikovaný dodávateľ kompletného radu pomôcok pre zubárov a dentálne laboratóriá, hľadal na trhu vertikálne obrábacie centrum pre výrobu titánových objímok s vysokou presnosťou. Nový stroj mal byť menší, flexibilnejší, ľahšie ovládateľný, rýchlejší, ekonomickejší, spoľahlivejší a aspoň taký precízny ako „predchádzajúci stroj”.

Riešenie: Požiadajte spoločnosť FANUC o informácie o stroji FANUC ROBODRILL. Do hodiny od zavolania spoločnosti FANUC prišiel na miesto zástupca s prezentáciou zariadenia ROBODRILL α-T21iFa. Rýchlo nás presvedčil, objednávka nasledovala už o týždeň. O osem týždňov neskôr sa už stroj ROBODRILL nachádzal vo výrobnom procese a frézoval objímky – najrýchlejšie vybavená objednávka na obrábací stroj v histórii spoločnosti Sirona.

Výsledok: Zariadenie α-T21iFa je v prevádzke od septembra 2012. Expert na procesné plánovanie Stefan Gibbert v spoločnosti Sirona zariadenie chváli: „Prekonal všetky naše očakávania. Pracovať s takýmto strojom je na rozdiel od jeho predchodcov skutočná radosť. Nie sú s ním žiadne problémy spojené s údržbou. Dokonca aj pri potrebe výmeny vretena predstavuje cartridge to najlacnejšie a najrýchlejšie riešenie, ktoré nespôsobuje žiadne dramatické prestoje.“
FANUC ROBODRILL pre tú najvyššiu možnú efektivitu

Niektoré z nástrojov, ktoré môžu za perfektné zubyPacienti u zubára sa vždy desili pomyslenia na vŕtanie. Vo svete obrábacích strojov je však vŕtanie bežnou praxou. Stefan Gibbert (diplomovaný inžinier) a expert v plánovaní procesov spoločnosti Sirona Dental Systems GmbH v Bensheime, hovorí o mimoriadne rýchlom prúdení investícií do zariadenia, ktoré robí celkový poskytovateľ vybavenia pre dentálny priemysel. Zavedenie FANUC ROBODRILL trvalo od úvodných myšlienok po prvý výrez len osem týždňov. Bolo to v septembri 2012. Rýchlo sa zaradil medzi hlavné súčasti medzi ďalších 50 CNC nástrojov v rámci segmentu „Nástroje”. Do dnešného dňa sa podieľal na opracovaní stotisícov titánových plášťov pre turbínové alebo motorové dentálne nástroje. V budúcnosti možno bude použitý na ďalšiu integráciu precíznych mechanizmov pri frézovaní a vŕtaní nových, ešte sofistikovanejších komponentov.

Továreň v továrni
Sirona Dental Systems GmbH z nemeckého Bensheimu predstavuje celosvetového hráča a prvotriedneho certifikovaného dodávateľa kompletného radu pomôcok pre zubárov a dentálne laboratóriá. Jej pobočky a výrobné závody sídlia po celom svete. Na celom svete pre túto prvotriednu značku pracuje asi 3 000 zamestnancov – len v Bensheime je to 1 400 – ktorí pracujú v štyroch divíziách CAD/CAM (počítačom podporované reštaurovanie, zobrazovacie systémy (rádiológia), inštalácie (jednotky na dentálnu starostlivosť/kreslá) a nástroje. Okrem toho zamestnávajú 180 odborníkov s 50 obrábacími strojmi, ktoré ponúkajú vysoký stupeň vertikálnej integrácie – v podstate ide o továreň v továrni – pričom sa dbá na bezkonkurenčnú úroveň samostatnosti. Od A po Z – od objednávok až po špecifikácie a vrúbkovanie ozubených koliesok pri zachovaní moderných štandardov a tradície švajčiarskeho a nemeckého inžinierstva. Samozrejme to ide vždy ruka v ruke s administráciou, dizajnom, programovaním, zabezpečením kvality a súladom s pravidlami inžinierstva. Výroba používa takmer 80 % štandardných materiálov: nehrdzavejúca oceľ všetkých tried, titán, bronz, niklové striebro a hliník. Procesy: sústruženie, frézovanie, vŕtanie, superplastické formovanie, brúsenie, rovnanie spolu s tepelnou úpravou, korundom, morenie, kvapkovanie skla, máčanie a elektroerozívne obrábanie, technológia ozubení (najmä pri motorizovaných nástrojoch). To je ale iba stručný prehľad plných výrobných kapacít, vrátane montáže do produktov, ako sú priame a nepriamouhlové násadce (poháňané elektromotorom), turbíny (pneumatické) a iné dentálne nástroje, akými sú ultrazvukové reduktory, endodontické nepriamouhlové násadce a zariadenia na postrek.

Niektoré z nástrojov, ktoré môžu za perfektné zuby: 1,6 sekundy medzi jednotlivými obrábaniami
Stefan Gibber, ktorý sa stará o plánovanie procesov zakúpených dielov, má titul v oblasti mechanického inžinierstva. Stalo sa teda, že sa do centra záujmu dostali investície do nového CNC obrábacieho centra. Mala byť menšia, flexibilnejšia, ľahšie ovládateľná, rýchlejšia, ekonomickejšia a spoľahlivejšia a aspoň taká precízna ako „predchádzajúci stroj” – stredoeurópska oblasť. „Riadiace jednotky FANUC poznáme z mnohých svojich strojov. Používame tiež robota rovnakej značky, v úlohe 24/7 operátora.” V skutočnosti za to môže môj nadriadený, Jürgen Schreiber (diplomovaný inžinier ), od ktorého som sa dozvedel o obrábacích centrách FANUC. Ešte v ten den som zatelefonoval príslušnému obchodnému zástupcovi, pánovi Wernerovi Kaligovi. Za hodinu navštívil našu spoločnosť, kde nám predstavil FANUC ROBODRILL α-T21iFa a o týždeň na to sme si ho objednali. Po ôsmich týždňoch od nášho zoznámenia ROBODRILL vyfrézoval svoj prvý obrobok. Bolo to v septembri roku 2012, kedy sme spracovali najrýchlejšiu objednávku na stroje v histórii spoločnosti Sirona, navyše išlo o môj prvý investičný kapitálový projekt,” rozhovoril sa o následných udalostiach Gibbert.

Šesť alebo 10 ultratenkých a extrémne odolných titánových plášťov s hmotnosťou 2 gramy, dĺžkou 100 mm, priemerom 20 mm a hrúbkou plášťa 0,2 mm. Presné špecifikácie presahujú 30µm – a sú zasvorkované vo svorkovnicových zväzkoch nástroja. V štvorosových centrách ROBODRILL α-T21iFa začína obrábanie na obidvoch koncoch plášťa. Výstupné otvory pre svetlovody, rovnako ako upínacie prepájacie držiaky pre individuálne namontované diely na obidvoch stranách plášťa, musia byť vyvŕtané a vyfrézované – 15 rôznych modelov alebo sedem rôznych vonkajších tvarov. Skenujeme a monitorujeme šesť testovacích rozmerov. Po dokončení sa diely (stále) odoberajú manuálne: „Čas cyklu je 60 sekúnd! Vďaka 1,6 sekundovému intervalu medzi obrábaniami, ktorý je rozdelený na počet zväzkov plášťov, ide o významný nárast výkonu v porovnaní s predchádzajúcimi strojmi,“ priznáva odborník. „Zariadenia FANUC si vyžadujú len tretinu priestoru, pričom spoločnosť ponúka komplexnú prípravu na úplnú automatizáciu – a to všetko za veľmi atraktívnu cenu.“ V dobrom tiež hovorí o pozoruhodnom zrýchlení kinetiky v osách X, Y, Z a A (rotačná os), rovnako ako o prívetivom používaní, spoľahlivosti a omnoho jednoduchšej údržbe ROBODRILL. V dôsledku paralel v primárnom procesnom čase môže operátor Nils Klöss odhrotovať dokončené plášte a manuálne vyvŕtať farebne označené otvory: „Našou snahou je neustále integrovať tento krok do hlavného procesu obrábania stroja. Snažíme sa tiež vyvinúť inteligentnejšie riešenie na manipuláciu s plášťami, ktoré je omnoho náročnejšie než normálne v dôsledku rôznych foriem povrchu dielov,“ hovorí Gibbert v súvislosti s potenciálnym zavedením robota. Then the company could ramp up from one- or two-shift operations to otherwise typical three-shifts per day. Žiadne chyby a prakticky nulový odpad. Tento proces spĺňa jednak očakávania kvality spoločnosti Sirona, a rovnako aj medzinárodné štandardy – DIN ISO EN 13485 a FDA. Tento líder na trhu medzi dodávateľmi zubárskeho zariadenia spĺňa tiež všetky celosvetové štandardy vzťahujúce sa na toto odvetvie.

Efektivita zohľadňujúca náklady
Hlava vzduchom poháňaného nástroja pre dentálne ošetrenia je schopná vyvinúť rýchlosť až 450 000 ot./min. Práve preto je potrebné, aby všetky komponenty, vrátane plášťov, boli odolné a precízne. Je potrebné úplné eliminovanie odchýlok v tolerancii. Negatívne dôsledky pochopí každý, kto vŕtačku ucíti na vlastných zuboch. Práve preto sú hlavné súčasti tohto procesu – napr. plášť – v divízii nástrojov spoločnosti Sirona pokladané za komponenty vyžadujúce tú najväčšiu precíznosť. Vyrábajú sa z ultratenkého titanu, ktorý sa formuje v superplastickom procese ako štandardné diely a v rôznych ďalších krokoch sa dokončuje na iné nástroje: „Praktizujeme kompaktnú výrobu v menších závodoch tak, aby sme vedeli flexibilne reagovať na požiadavky zákazníkov. Bez veľkých skladov a pri extrémne širokom rade dielov sme dosiahli krátke časy výroby pri výrobe a zostavovaní na objednávku,” hovorí Gibbert o stratégii divízie nástrojov.

Podľa informácií od Stefana Gibberta je ROBODRILL vybavený viacerými funkciami (napríklad monitorovanie vretena, ovládanie deformácií, nanointerpolácia, automatická príprava), ktoré sa už čoskoro postarajú o komplexné procesy, a to aj bez prítomnosti operátora. „FANUC α-T21iFa bol testovaný v prevádzke už od septembra 2012. Neobjavili sa žiadne problémy a dosahuje normálne výsledky. Teraz už vieme, že dokáže viac, než sme čakali: pracovať s takýmto strojom je na rozdiel od jeho predchodcov skutočná radosť. Nie sú s ním žiadne problémy spojené s údržbou. Dokonca aj pri potrebe výmeny vretena predstavuje cartridge to najlacnejšie a najrýchlejšie riešenie, ktoré nespôsobuje žiadne dramatické prestoje. Odzrkadľuje sa to v nasledujúcich projektoch, kde by sme ho radi použili ako jediný zdroj pre všetky potreby – automatizácia, manipulácia, riadiaca jednotka, CNC obrábanie,” dodáva Stefan Gibbert a na záver predstavuje motto vedúcich na úseku údržby továrne: „stroj, ktorý poznáme najmenej, je ten, ktorý máme najradšej, pretože sa nemusíme stále zaoberať riešením na ňom vzniknutých problémov.”

Vybavenie pre úspech na budúcich trhoch
Ázia predstavuje najdynamickejšie sa rozvíjajúcu trh v oblasti dentálneho vybavenia. Čína zaviedla vládny program, v ktorom sa každoročne vyškolí až 60 000 zubárov. Európa a Amerika predstavujú tradičné a stabilné trhy pre spoločnosť Sirona, kde je rast udržateľný. Kríza v roku 2009 spoločnosť Sirona neovplyvnila. Aj naďalej pokračovala v najímaní špecialistov a investíciách do svojich zariadení (nové R&D centrum) a vybavenia, vďaka čomu bola pripravená na ekonomický boom v roku 2010. Dobré vyhliadky na rok 2013: spoločnosť aj naďalej investuje. Vo výstavbe je nové inžinierske zariadenie (približne 3 000 m²). Nájdu sa tiež prevádzky, kde sa chystá implementácia CNC technológií. Niekde to bude spojené aj s investíciou do rozšírenia.

Sirona – The Dental Company
Sirona predstavuje technologického aj trhového lídra v odvetví dentálnych pomôcok. Na celom svete zohráva úlohu partnera zubárskych ambulancií, kliník, dentálnych laboratórií a autorizovaných distribútorov. Spoločnosť vyvíja a vyrába úplný rad dentálnych produktov, vrátane systémov CAD/CAM pre počítačom podporované keramické reštaurovanie (CEREC), digitálnych systémov zobrazovania pre intraorálne a panoramatické rőntgenové snímky, objemových tomografov (3D), centier na starostlivosť o dentálnu hygienu, nástrojov a hygienických systémov. Vďaka neustálym inováciám vo všetkých oblastiach dentálneho odvetvia zostáva spoločnosť Sirona v popredí technologického pokroku už od vynájdenia prvej elektrickej zubnej vŕtačky (1887). Inovácie spoločnosti Sirona nastavili štandardy dentálnej starostlivosti a už takmer 30 rokov majú najväčší dopad v poli dentálnych technológií. Sirona zamestnáva 3 000 ľudí v 25 prevádzkach po celom svete. Svoje produkty vyváža do viac než 135 krajín na všetkých kontinentoch. Najväčší konkrétny trh pre spoločnosť Sirona predstavujú Spojené štáty americké, za ktorými nasledujú Nemecko a Ázia. Spoločnosť sa v roku 1997 oddelila od divízie Siemens Medical Technology. V roku 2006 sa objavila na burze cenných papierov US NASDAQ (symbol: SIRO). V poslednom fiškálnom roku (1. októbra 2011 až 30. septembra 2012) spoločnosť Sirona vykázala príjmy vo výške 979 miliónov dolárov. Spoločnosť Sirona vyvíja a vyrába najväčšiu časť výrobkov v Bensheime v Nemecku, kde sa nachádza najväčšia továreň na vývoj a výrobu v rámci dentálneho odvetvia. V súčasnosti Sirona zamestnáva viac než 260 inžinierov a výskumníkov, pričom za posledných 6 rokov spoločnosť na vývoj a výskum utratila viac než 250 miliónov dolárov.


Použité produkty spoločnosti FANUC