Získajte navigáciu

Spoločnosť Hengelhoef používa inovatívne dilatačné škáry, dokonale odrezané na mieru

Úloha:
Spoločnosť Hengelhoef Concrete Joints navrhla unikátne riešenie, ktoré kompenzuje zmrašťovanie betónu v priemyselných podlahách: dilatačné škáry so sínusovým a kosínusovým profilom.


Riešenie:
S cieľom spustiť výrobu spoločnosť investovala do plazmovej technológie v kombinácii s rezacím robotom od spoločnosti FANUC.


Výsledky:
Predchádzajúce používanie lisu na rezanie nahradila plazmová technológia, ktorá eliminuje riziko deformácie. Ich druhá lisovňa s dvomi robotmi FANUC sa vyplatí.
stiahnuť technický list

Kompenzácia zmrašťovaného betónu v priemyselných podlahách

Politici radi rozprávajú o inováciách, ale tie musia do praxe zavádzať firmy. Jedna z nich sa nachádza v Genku. Spoločnosť Hengelhoef Concrete Joints navrhla unikátne riešenie, ktoré kompenzuje zmrašťovanie betónu v priemyselných podlahách: dilatačné škáry so sínusovým a kosínusovým profilom. S cieľom spustiť výrobu spoločnosť investovala do plazmovej technológie v kombinácii s rezacím robotom od spoločnosti FANUC.

Spoločnosť Hengelhoef Concrete Joints (HCJ) bola založená v roku 2007 ako spin-off podnik vyčlenený zo susediacich dielní Hengelhoef. Generálny riaditeľ Albert Klingeleers hovorí: „Na žiadosť zákazníkov sme vytvorili dilatačnú škáru. Dilatačné škáry slúžia na kompenzáciu zmrašťovania betónu. Predtým mal prepad medzi betónovými povrchmi podlahy rezy. To však znamenalo, že nová podlaha sa musela ihneď poškodiť. Hladká dilatačná škára tomu zabraňuje, ale pri každom prejazde vysokozdvižného vozíka aj tak dôjde k nárazu. Následkom toho sa tvrdé kolesá veľmi poškodia, ale má to vplyv aj na prepravovaný tovar, vodiča a samotnú podlahu. Preto sme navrhli riešenie upravením profilu dilatačnej škáry. Vďaka sínusovému tvaru majú kolesá nákladného vozidla permanentný kontakt s podlahou. Škáru síce stále vidíte, ale už ju nepocítite. Vysokozdvižný vozík sa vtedy môže pohybovať bez vibrácií, čo zdvojnásobuje životnosť kolies a tiež predlžuje dobu používania podlahy. To, čo začalo ako koncept, sa čoskoro stalo sériovým výrobkom a to nezapadalo do okruhu pôsobnosti dielní. Koniec-koncov, dielne Hengelhoef sú viac orientované na poskytovanie jednotlivých dielov a zákazkových služieb miestnym firmám, zatiaľ čo my, v spoločnosti HCJ, ponúkame výrobok, ktorý je orientovaný na export.“

Zavedenie plazmovej technológie

Vyvinutý bol aj druhý inovatívny výrobok, približne kosínusového tvaru. „So sínusovým profilom s hmotnosťou 63 kg sa ťažko manipuluje. Preto sme prišli s výrobkom Cosine Slide o polovičnej hmotnosti“, dodáva generálny riaditeľ Dirk Meuwissen. „Vďaka tomu sa s ním oveľa ľahšie manipuluje, je však trochu menej stabilný.“ V skutočnosti tak záleží výhradne na preferencii používateľa, pretože obidva výrobky majú rovnaké výhody a krátku návratnosť investície.“ Tieto dva patentované výrobky zažívajú v súčasnosti celosvetový úspech ako unikátne riešenie na problém, ktorému čelí mnoho priemyselných dielní. To si tiež žiada dodatočné úsilie od strojového zariadenia. Meuwissen: „V minulosti sa výrobky rezali v našej lisovni. To pravidelne viedlo k zdeformovaniu, ktoré sa líšilo v závislosti od použitého materiálu. Preto sme sa rozhodli pre zavedenie rezacieho robota s plazmovým horákom. Alternatívne riešenia ako píly a rezanie laserom neuspeli, pretože výrobok sa ťažko upínal a technológia bola príliš drahá. „Keďže spoločnosť k jej veľkej spokojnosti už využíva niekoľko zváracích robotov FANUC, výber rezacieho robota bol jednoduchý.

Krátka návratnosť investície

„Arc Mate 0iB s integrovaným systémom FANUC iRVision bol najvhodnejším robotom na túto aplikáciu. Výrobky sa privádzajú z lisu do robota na dopravnom páse. Preto nie je potrebná žiadna manipulácia, vykonávajú len rez. Veľkou výzvou bolo vždy presné polohovanie. Aby bol výrobok kvalitný, polohovanie musí byť správne na milimetre. Robot bol vybavený vizuálnym systémom, ktorý to všetko dokonale monitoruje.“ Kvôli prekročeniu maximálnej kapacity a aby sa dokázala prispôsobiť nevyhnutnému rastu počas niekoľkých nasledujúcich rokov, spoločnosť HCI v súčasnosti investuje do druhej lisovne. Súčasne je možné vyrobiť dva diely, čo si vyžaduje ďalšie dva identické roboty FANUC. „Automatizácia je nevyhnutnosťou, už len kvôli tomu, aby si naši zamestnanci toľko nenamáhali chrbát. Manipulujú totiž s ťažkými dielmi. Roboty považujeme za cenovo veľmi dostupné riešenie. Návratnosť investície tejto druhej lisovne bude napríklad viac než jeden rok, pretože nám dosť výrazne pomôže skrátiť čas výroby. Nedokážu však v plnom rozsahu nahradiť nedostatok kvalifikovaných zamestnancov, pretože ak chcete pracovať s robotmi, musíte byť technicky zdatní. A my by sme chceli udržať všetkých týchto talentovaných ľudí vo firme, aby bolo pre nás jednoduchšie si vyrábať naše vlastné diely a stroje. Takže to vaša konkurencia má o trochu ťažšie“, uzatvára Meuwissen.