Získajte navigáciu

Spoločnosť BENTELER Automotive v nemeckom Schwandorfe využíva automatizovaný pohyb kolaboratívneho robota FANUC CR-35iA bez bezpečnostných zábradlí a pri maximálnej rýchlosti

Úloha:
Rozvoj tzv. prístupu Smart Factory (inteligentná továreň) s cieľom lepšej organizácie dodávateľského reťazca a výrobných procesov a efektívnejšej reakcie na požiadavky zákazníkov.

Riešenie:
Inštalácia 600 robotov, ktoré slúžia najmä na zváracie a manipulačné úlohy – za bezpečnostnými zábradliami. S výnimkou jedného robota – FANUC CR-35iA. Tieto bezpečnostné zábradlia sú odstránené a robot sa môže pohybovať plnou rýchlosťou, čo je v tomto prípade 750 mm/s. Nakladá vyrobený diel do nosného rámu.

Výsledky:
Jednoduché úlohy, ako je preprava dielov vo výrobe, zvládnu automatické systémy a tak sa napokon vytvoria ergonomické a tiché pracoviská bez úrazov.


STIAHNUŤ PDF

Spoločnosť BENTELER využíva kolaboratívny robot vo svojom výrobnom závode vo Schwandorfe

Ako prvý automobilový dodávateľ v Európe využíva táto spoločnosť vo svojom výrobnom závode vo Schwandorfe robot FANUC CR-35iA. Robot sa môže pohybovať dvomi rôznymi rýchlosťami a tak dokáže spolupracovať a zároveň byť produktívny.

Schwandorf je jedným zo 161 závodov spoločnosti BENTELER. Vo Schwandorfe sa vyrábajú hlavne automobilové diely, konkrétne osi a nosníky motorov. Spoločnosť BENTLER sa ale nezameriava len na výrobu. Tento automobilový dodávateľ a vývojový partner poskytuje svojim klientom po celom svete podporu v rámci celého dodávateľského reťazca. Sila tejto divízie spočíva v dôkladných poznatkoch o ľahkých konštrukčných prvkoch –– čo súvisí s materiálom, dizajnom a výrobnými procesmi. Tieto skúsenosti sa odvíjajú od práce s rozličnými surovinami, ako sú oceľ, hliník, kompozitné a syntetické materiály, ako aj od know-how týkajúceho sa spracovania výrobkov zákazníkov. Spoločnosť BENTELER už niekoľko rokov žije témou Priemysel 4.0. Vďaka tomu má digitalizáciou pokryté výrobné procesy celého dodávateľského reťazca.
Cieľom tohto automobilového dodávateľa je rozvoj prístupu Smart Factory – inteligentná továreň. To znamená, že dodávateľský reťazec a výrobný proces sa budú v blízkej budúcnosti organizovať samé a to umožní efektívnejšie reagovať na požiadavky zákazníkov.

Zoznam klientov závodu by mohol pokojne slúžiť ako obsah katalógu IAA, popredného medzinárodného veľtrhu mobility, dopravy a logistiky. Jeho súčasťou sú aj výrobcovia prémiových a luxusných vozidiel.

O dobré meno a výkonnosť závodu BENTELER vo Schwandorfe sa stará približne 590 zamestnancov a 600 robotov. Roboty vykonávajú predovšetkým zváracie práce – za bezpečnostnými zábradliami. Výnimkou je jeden robot, – FANUC CR-35iA, ktorý žiadne bezpečnostné zábradlia nemá.

Spracováva sa najmä nehrdzavejúca oceľ a stále viac aj hliník. Závod disponuje vlastnými odborníkmi na výrobu a vysokým stupňom automatizácie. Používajú sa v ňom okrem iného zariadenia na hydroformovanie, laserové a CNC rezacie stroje. Všetky linky sú automatizované, dokonca aj in-line kontrola kvality. Aby nič neostalo na náhodu, na začiatku každej smeny sa tri diely z aktuálnej výroby podrobia rozsiahlej kontrole kvality v kontrolnej miestnosti. Werner Gaisa, výrobný riaditeľ: „Vždy vyrábame prvotriedne výrobky so zameraním na kvalitu, bezpečnosť a efektivitu pre našich zákazníkov.”

Okrem iného sa tu vyrábajú aj nosníky na bezpečnostné oblúky kabrioletov. Bezpečnostné oblúky spoľahlivo chránia pasažierov v prípade nehody.

Tento výrobok sa na konci výrobnej linky testuje z hľadiska funkčnosti. Keďže nosníkový systém bezpečnostných oblúkov pracuje mechanicky, funkčnosť každého výrobku možno testovať niekoľkokrát. Celý výrobok váži približne 14 kg a manuálne nakladanie a vykladanie počas celého procesu je veľmi vyčerpávajúce. Nakladanie testovacej stanice a vykladanie do prepravnej klietky predstavovalo poslednú úlohu, ktorú Tobias Wolfsteiner, odborník na roboty a projektový koordinátor, spolu s výrobným riaditeľom úspešne vykonali pri testovaní zeleného robota FANUC. V budúcnosti sa jednoduché úlohy, ako je preprava dielov v rámci závodu BENTELER, postupne odstránia, prevezmú ich automatické systémy a tak sa napokon vytvoria ergonomické a tiché pracoviská bez úrazov.

 

Výnosy vďaka spolupráci

Werner Gaisa: „Napriek nášmu nadšeniu pre technológie nesmieme zabudnúť na jedno: našou úlohou je vyrábať automobilové diely.“ Pri testovaní týchto dielov má robot CR-35iA obmedzenú rýchlosť na 250 mm/s. V automatickom režime dokáže robot dosiahnuť maximálnu rýchlosť 750 mm/s.

Pokiaľ bezpečnostné laserové snímače nezistia v prostredí robota žiadnu osobu, CR-35iA sa pri nakladaní vyrobených dielov do nosného rámu môže pohybovať plnou rýchlosťou, čo je v tomto prípade 750 mm/s. Po vyložení robotom sa diel predloží operátorovi na osadenie bezpečnostných štítkov. Na tieto štítky sa okrem iného tlačí aj čas výroby.

Len čo robot uloží výrobok do nosného systému, pomocou 2D kamery namontovanej na jeho zápästí sa presunie do polohy výrobku, aby mohol hneď uložiť ďalší kus – maximálnou rýchlosťou. Markus Fischer, zodpovedný technik údržby: ”Používame rôzne vozíky. Do každého sa musí uložiť správne.”

V súčasnosti je najväčšie požadované užitočné zaťaženie kolaboratívneho robota 35 kg. 32 kg je pre zelený robot CR-35iA ľahkým zaťažením. Na trhu nebola žiadna iná možnosť. Máme viacero komponentov, ktoré vážia viac ako sedem alebo desať kilogramov, a v tom s ním „laboratórne roboty“ nemohli súťažiť. Robot FANUC, ktorý vychádza z radu M-20iA, má primeraný dosah 1,813 mm vhodný do priemyselných aplikácií. 

O robot CR-35iA má už záujem viacero zákazníkov z automobilového priemyslu, ktorí si vyžiadali informácie o oblastiach jeho aplikácie.


 

O spoločnosti BENTELER

Spoločnosť BENTELER-Group s približne 30 000 zamestnancami a 161 závodmi v 40 krajinách pracuje s prvotriednymi materiálmi, výrobnými postupmi a technológiami v oblastiach automobilového, oceliarskeho a distribučného odvetvia. Tri obchodné divízie – BENTELER Automotive, BENTELER Steel/Tube a BENTELER Distribution sú organizované pod strategickým riadením holdingovej spoločnosti BENTELER International AG. Opornými piliermi 140-ročnej histórie úspechov skupiny BENTELER-Group, ktorá je už štvrtú generáciu v rodinnom vlastníctve, je sústavný pokrok v zmysle nových materiálov, technológií a výrobkov, ako aj dlhodobý rast a ziskovosť.

 

O divízii BENTELER Automotive

Divízia BENTELER Automotive poskytuje vývoj, výrobu a služby po celom svete s dôsledným zameraním na kvalitu, bezpečnosť a efektívnosť. Naše výrobky zahŕňajú komponenty a moduly do rámov, karosérií, motorov a výfukových systémov. Medzi našimi zákazníkmi nájdete takmer všetkých veľkých výrobcov automobilov. V úzkej spolupráci s nimi vyvíjame a implementujeme nápady a riešenia s využitím našich odborných poznatkov o automobiloch. Vytvorili sme celosvetovú výrobnú sieť, ktorú neustále rozširujeme. V súčasnosti máme 74 závodov v 24 krajinách a 21 326 zamestnancov.