Získajte navigáciu

FANUC a JORPACK sú partnermi v automatizácii

Úloha
Trh s automatizovanými baliacimi systémami si vyžaduje robotizáciu, aby sa zvýšila flexibilita operácií a udržal krok s požiadavkou na vyššiu produktivitu. Spoločnosť JORPACK chcela známeho a etablovaného partnera v oblasti robotiky so širokou ponukou produktov v kombinácii s najmodernejšou technickou podporou poskytovanou priamo jej a používateľom jej systémov.

Riešenie
Spoločnosť JORPACK si vybrala firmu FANUC ako svojho dodávateľa robotiky, pretože spolupracuje len s etablovanými spoločnosťami, ktoré majú špičkovú technológiu. Spoločnosť FANUC považujú za poskytovateľa celosvetového štandardu vynikajúcej kvality a spoľahlivosti.

Výsledok
Široká ponuka produktov firmy FANUC pomohla spoločnosti JORPACK otvoriť nové trhy a nové obchodné príležitosti. Rýchlosť a presnosť robotiky FANUC zlepšila produktivitu a efektívnosť systémov spoločnosti JORPACK.

O spoločnosti JORPACK

Spoločnosť JORPACK, systémový integrátor so sídlom v Španielsku, sa venuje navrhovaniu a výrobe baliacich strojov. S viac ako 30-ročnými skúsenosťami poskytuje riešenia svojim zákazníkom od roku 1992. Dodávajú stroje pre začiatok a koniec výrobnej linky, ako napríklad depaletizátory fliaš, etiketovacie stroje, balenie a paletizácia debien, fliaš a akýkoľvek iných výrobkov, ktoré sú náchylné na paletizáciu

Keď spoločnosť JORPACK pred viac ako 30 rokmi začínala svoju činnosť, paletizácia sa vykonávala konvenčnými strojmi. Trh si začal vyžadovať robotizáciu, a tak spoločnosť zareagovala. Jordi Martin, riaditeľ spoločnosti, opísal, ako vnímajú spoločnosť FANUC.

„V spoločnosti JORPACK spolupracujeme len s poprednými značkami. Spoločnosť FANUC je pre nás celosvetovou referenciou v oblasti robotiky vďaka robustnosti a spoľahlivosti, ktorú ponúkajú vo všetkých svojich produktoch. Vďaka aplikáciám FANUC sa nám tiež podarilo pracovať súčasne s viacerými líniami a pomôcť našim zákazníkom diverzifikovať ich produkty. “

 

 

Lluc Ferrera, servisný technik, predstavil produkty FANUC, ktoré spoločnosť JORPACK využíva pri svojich riešeniach.

“...integrujeme roboty FANUC série R-2000, série M-410, kolaboratívne roboty série CRX a série SCARA.

 

Vysvetlil riaditeľ Martin

„Od začiatku bola kľúčom k úspechu nášho vzťahu so spoločnosťou FANUC veľmi úzka spolupráca vrátane technickej podpory, ktorú ponúkajú nám aj koncovému zákazníkovi. Od roku 2006 sme sa rozhodli mať s ňou užší vzťah ako s naším hlavným partnerom a sme za to veľmi radi.“

Použité produkty FANUC spoločnosťou JORPACK na vytvorenie baliacich systémov pre svojich zákazníkov