Získajte navigáciu

Spoločnosť Cabe vyrába stroje na brúsenie, obrážanie a preťahovanie vybavené priekopníckou technológiou a ovládacími prvkami CNC systémov FANUC.

Úloha: Vybaviť stroje pohonmi a číslicovým ovládaním s cieľom naplniť vysoké štandardy v oblasti spoľahlivosti, presnosti a programovateľnosti, ktoré si vyžaduje zložitosť novopredstaveného inovatívneho spracovania, aké tradičné elektronické riadiace jednotky nemôžu dosiahnuť.

Riešenie: Vďaka spolupráci so spoločnosťou FANUC sa preskúmali riešenia riadenia založené na modeloch Oi Mate-MODEL D a Oi-MODEL D s cieľom umožniť programovanie a optimálne vykonávanie aj tých najkomplikovanejších postupov.

Výsledok: Vďaka vyššej úrovni riadenia dnes stroje vykonávajú inovatívne postupy, ktoré si vyžadujú simultánny pohyb a interpoláciu osí, s vysokou presnosťou a s mimoriadne jednoduchým použitím a programovaním. 

Zvislé obrážačky, prelomové postupy.

V roku 2004 sa historická spoločnosť Cabe pripojila k dôležitej skupine BR1, ktorá je lídrom v oblasti mechanického spracovania. Spoločnosť zachvátilo nové nadšenie, ktoré sa podpísalo pod kultúrny aj technologický rozmach. Rad produktov obohatilo predstavenie technológie striedavých motorov s elektronickým riadením a uvedenie prvej zvislej obrážačky so 4 riadenými osami.

Aby sa kvalita a výkon strojov postupne zvyšovali, spoločnosť Cabe neustále skúma nové inovatívne riešenia. Keď tradičné systémy dosiahli svoje maximum, technické vylepšenia posunuli latku vyššie prostredníctvom najnovších modelov ST4 vybavených riadiacimi jednotkami a motormi FANUC. Tradičný systém tyče a hriadeľa slúžiaci na obsluhu strojov nahradila lineárna os ovládaná servomechanizmom. Tá zaisťuje konštantnú rýchlosť rezania a optimalizuje odolnosť nástroja. Štyri osi (tri lineárne a jedna rotačná) poháňajú striedavé motory a sú zárukou bezkonkurenčnej presnosti dokonca aj pri interpolovaných pohyboch. Prelomová technológia pomáha dosahovať vynikajúci výkon a umožňuje nové unikátne spracovania, ako napr. kužeľové a špirálové drážky (získavané pri interpolácii dvoch osí), slepé drážky bez výpustného otvoru (so sklonom výpustu do 45 stupňov, čo pri iných obrážačkách nie je možné), metódu rezania Maag, samostatné a dvojité lichobežníkové drážky, šesťuholníky a štvorce.

Nastaveniami stroja sprevádza používateľov špeciálne navrhnutý softvér. Prispôsobené stránky generujú parametrizované programy ISO, vďaka ktorým operátori nemusia absolvovať dlhé školenia, a to ani v prípade vykonávania veľmi komplexných úloh. Systém VCT (virtuálny systém výmeny nástrojov), ktorý si spoločnosť Cabe patentovala, umožňuje vykonanie dvoch postupov s odlišnými nástrojmi v sekvencii bez toho, aby sa stroj zastavil a nástroje manuálne vymenili. Všetky prvky postupov (nástroje, zdroje, cykly pozostávajúce z radu postupov) sú uložené v usporiadaných knižniciach riadiacej jednotky a zaisťujú rýchle nastavenie stroja.

 

Brúsne stroje, jedinečné spracovanie.

V roku 2013 sa k skupine pripojila spoločnosť Nesi, historická talianska spoločnosť zameraná na výrobu brúsnych strojov. Nový rad brúsnych strojov s optimalizovanými dielmi a v kompletne novom dizajne je vybavený riadiacimi systémami FANUC. Na konfiguráciu bez interpolovaných osí sa používa model Oi-Mate-MODEL D. Modely, ktoré vykonávajú pohyby s interpolovanými osami, čo je nevyhnutné pri brúsení komplexných geometrických tvarov, sú vybavené dotykovou obrazovkou Oi-MODEL D.

Najnovší model SMART PRO 500 je najlepší svojho druhu so štyrmi interpolovanými riadenými osami. Toto zariadenie je výsledkom špeciálneho dizajnérskeho projektu, do ktorého sa pustil tím inžinierov zo spoločnosti Cabe, a týmto modelom zmenil doterajší štandard zariadení Nesi.  Nový brúsny stroj charakterizujú striedavé motory (osi x, z, y) a krútiace momenty (os a), ktoré prinášajú prevádzkovú dynamiku najvyššej úrovne a vysokopresné umiestňovanie. Pozdĺžna os (pracovný stôl) a priečna os (oporná hlavica vozíka) sa valivým trením pohybujú po koľajniciach, zatiaľ čo lineárna os zabezpečuje maximálnu presnosť vďaka vopred naloženým a opraveným recirkulovaným guľôčkovým skrutkám.  Zariadenie, ktoré automaticky brúsi, frézuje, závituje, zahĺbuje, sústruží, slúži aj ako výstružník a dokáže brúsiť vnútorné aj vonkajšie ploché a valcové povrchy, sa môže pochváliť vynikajúcou presnosťou rezania a flexibilitou použitia. Využitím špecializovaného softvéru vytvoreného v spolupráci so spoločnosťou FANUC sa brúsenie komplexných geometrických tvarov (napr. rezačiek alebo uhlov sklonu valcových, kužeľových alebo špirálových fréz) vykonáva automaticky a maximálne jednoducho. Podobne ako v prípade obrážačiek, všetky prvky (brúsky, zdroje) a postupy spracovania sú uložené v číslicovom riadení (NC) a dajú sa jednoducho vyvolať. Vďaka modularite, na ktorú je používateľské rozhranie koncipované, sa okamžite pridávajú aj nové úlohy vyžiadané zákazníkmi.

 

Preťahovacie zariadenia, priekopnícka technológia.

V roku 2014 sa k skupine pridala spoločnosť Manaca. Svojím príchodom obohatila spoločnosť Cabe o kompletný rad elektromechanických a hydraulických preťahovacích zariadení s pevným alebo mobilným stolom. Tím dizajnérov zo spoločnosti Cabe nanovo prepracoval tento rad zariadení, ktorý dnes charakterizuje vysoká kvalita a inovatívny prístup.

Proces modernizácie viedol konkrétne v prípade elektromechanických zariadení k inštalácii motorov a riadiacich jednotiek FANUC. Toto rozhodnutie prinieslo kľúčové zmeny ako: zlepšenie dynamiky, ktorá minimalizuje odstávky, jednotnú rýchlosť preťahovania, určovanie pozície spracovávaného dielu a pravidelnú kontrolu napätia preťahovania s výstražnými hranicami a signalizáciou. Použitá riadiaca jednotka Oi-MODEL D s dotykovou obrazovkou zaisťuje univerzálnosť a jednoduchosť použitia. Vyvinutý prevádzkový logický obvod je skutočnou inováciou v sektore preťahovacích zariadení: funkcia samoučenia umožňuje zapamätanie dôležitých pracovných pozícií počas výmeny nástrojov, čím sa výrazne skracuje čas zadávania údajov a eliminuje riziko chýb.

Správne dimenzovanie preťahovacích zariadení si vyžaduje rozsiahle prispôsobenie na základe konkrétnych požiadaviek zákazníkov: začína sa pozornou a svedomitou analýzou vlastností preťahovaných dielov a ich použitia a určením jedného alebo viacerých pracovných cyklov. Je nevyhnutné, aby sa pracovné cykly vykonali jednotne, s rovnakou presnosťou a bez preťaženia motora. Z tohto dôvodu je flexibilita a rozsah striedavých motorov FANUC obrovským prínosom.

 

Zariadenia a softvér ušité na mieru.

Skupinu Cabe, ktorej zámerom je rásť, učiť sa a neustále posúvať svoje limity, tvorí tím odborníkov schopných preskúmať aj tie najnáročnejšie postupy, identifikovať najvhodnejšie riešenia a následne zákazníkom poskytnúť pomoc pri rozhodovaní.

Výber pohonov a riadiacich jednotiek FANUC a tiež vývoj interného oddelenia softvéru sú zárukou vysokej úrovne kvality a spoľahlivosti pre koncových zákazníkov. Sú taktiež nevyhnutné na realizáciu projektov a neustálych inovácií, ktoré sú silnou stránkou skupiny Cabe.