Získajte navigáciu

Spoločnosť Seeger Precision Parts LTD zvýšila úroveň opakovateľnej presnosti

Úloha:
Vyrábať širokú škálu presných sústružených dielov pre odvetvia vyrábajúce nákladné, osobné a úžitkové vozidlá a motocykle. 

Riešenie:
Automatické stroje CNC 65 Star Micronics a 27 Miyano patria dnes k základnému vybaveniu. Na dosiahnutie maximálnej flexibility je každé zariadenie vybavené novým systémom CNC spoločnosti FANUC. Tento systém ovládania zaisťuje jednoduchú kompatibilitu s ďalšími verziami a inteligentné funkcie, ktoré sú potrebné na dosahovanie mimoriadne vysokých noriem pri rôznych úlohách.

Výsledok:
V súčasnosti spoločnosť Seeger prevádzkuje 18 pracovných zmien na týždeň. Za jeden deň sa vyrobí približne 150 000 sústružených dielov. Napriek vysokému výrobnému tempu dosahujú všetky produkty spoločnosti Seeger vysokú úroveň opakovateľnej presnosti.


Od čoprov až po ťažké vozidlá

Spoločnosť Seeger Präzisionsdrehteile GmbH (Presné diely Seeger, s. r. o.) prevádzkuje nepretržitú výrobu pre automobilový priemysel na strojoch riadených jednotkami FANUC.

Ideálne sústruhy by podľa spoločnosti Seeger GmbH mali byť robustné, presné a rýchle a mali by byť vybavené CNC riadením spoločnosti FANUC. Títo experti na sústruženie túto zásadu verne uplatňujú už 30 rokov na všetkých 92 strojoch, ktoré sa v ich podniku nachádzajú. Patrí medzi ne 65 dlhých a 27 krátkych automatických sústruhov, ktoré okrem množstva sústružených dielov pre ťažké aj osobné vozidlá stále vyrábajú aj produkt, ktorý táto firma sama vyvinula: dopredu posunuté opierky nôh pre motocykle.

Do výroby dopredu posunutých opierok nôh pre motocykle by sa zrejme pustil len vášnivý motorkár, ktorý si pozrel klasický film Bezstarostná jazda a nakazil sa z neho „čoprovým vírusom“. Názov „čoper“ označuje upravený motocykel s dopredu posunutými opierkami nôh, dlhou vidlicou predného kolesa a vysokým riadením, na ktorom môžete sedieť vzpriamene a križovať poľné cesty. Wilhelm Seeger správne rozpoznal obchodný potenciál čoprového boomu. Preto v roku 1981 založil spoločnosť pod svojím menom a začal vyrábať presne také opierky nôh. Dokonca aj začiatkom 80. rokov 20. storočia sa dalo priamo kúpiť len veľmi málo sériovo vyrábaných čoprov – nevyrábala ich Honda, Yamaha, Suzuki, Kawasaki, ba ani Harley-Davidson. A tak si motocykloví nadšenci museli vysúkať rukávy a upraviť svoje štandardné modely.

Wilhelm Seeger má na túto dobu príjemné spomienky: „Pre takmer všetky štandardné motocykle sme vyvinuli súpravy, ktoré umožňovali posunúť opierky nôh o 50 cm alebo aj viac dopredu. Až dodnes si spotrebitelia aj díleri môžu od nás objednať tieto produkty s technickým osvedčením TÜV, teda na riadnu cestnú premávku. Zlaté časy týchto trendových produktov boli v rokoch 1985 až 1995. V tej dobe Seeger zarobil na predaji zhruba jeden milión mariek ročne s piatimi zamestnancami na plný úväzok. Pre Wilhelma Seegera to ale bola v skutočnosti práca na čiastočný úväzok. Ako výrobný riaditeľ vo veľkej spoločnosti zostal totiž verne na svojej pozícii až do konca roku 2005. Až potom začal venovať všetko úsilie svojej vlastnej spoločnosti.

Hlavnou prioritou je produktivita

Seegerova spoločnosť sa v nasledujúcich rokoch ďalej rozvíjala. Pôvodne Wilhelm Seeger prijímal aj zákazky na sústruženie pre rôzne spoločnosti. Keď sa jeho zamestnávateľ v 80. rokoch rozhodol, že sústružené diely od 3 mm do 40 mm bude z dôvodu nákladov získavať od subdodávateľov, získal prvé sériové objednávky. Seeger zdôrazňuje: „Museli sme zvíťaziť nad konkurenciou a tieto zákazky sme nedostali vďaka mojej známosti, ale vďaka kvalite a konkurencieschopnej cene.“ Konkurencieschopnú cenu pripísal minimálnym administratívnym nákladom, ktoré v spoločnosti Seeger Präzisionsdrehteile GmbH zostávajú prioritou až dodnes. Z 85 zamestnancov je v administratíve zamestnaný len 1 na plný a 1 na čiastočný úväzok, ostatní pracujú vo výrobe.

Vďaka kvalite, ktorú Seeger dokázal za dané ceny ponúknuť, objednávky narastali. A s množiacimi sa objednávkami špecialisti na presné sústruženie zo Salemu, mesta na Bodamskom jazere, investovali do toho správneho stroja. Wilhelm Seeger vysvetľuje svoju stratégiu: „Každú objednávku sme prepočítali a predložili ponuku. Keď sme zákazku dostali, objednali sme stroj, na ktorom sme mohli daný diel vyrobiť najekonomickejšie.“

Klasické jednoduché a revolverové sústruhy vo výrobnom podniku na opierky nôh a prvé subdodávateľské objednávky stáli. V roku 1989 Wilhelm Seeger objednal svoj prvý CNC stroj – s riadiacou jednotkou FANUC. Bolo to dobre premyslené rozhodnutie – napokon, zo svojej hlavnej práce poznal všetkých dodávateľov CNC strojov. Jeho dôvody boli takéto: Už vtedy boli riadiace jednotky FANUC považované za mimoriadne spoľahlivé a ľahko ovládateľné – čo sa v ďalších rokoch potvrdilo aj v spoločnosti Seeger Präzisionsdrehteile GmbH.

Konzistentnosť strojov a CNC riadenia

Dnes spoločnosť Seeger disponuje 92 strojmi vrátane 65 automatických sústruhov Star Micronics a 27 strojov Miyano. Všetky sú vybavené CNC riadením od japonského lídra trhu. „Máme na to dobré dôvody,“ vysvetľuje Moritz Seeger. Spolu so svojím bratom Manfredom prevzal spoločnosť od svojho otca v roku 2010 a odvtedy je zodpovedný za oddelenie CNC. „Riadiace jednotky FANUC sú mimoriadne bezporuchové. Ešte sme nezažili výpadok žiadneho stroja pre problémy s CNC. Aj poruchy obrazovky sú veľmi zriedkavé.“ Ďalšou silnou stránkou riadiacich jednotiek FANUC je kontinuita. Uprostred všetkých výdobytkov v oblasti riadiacich technológií každý operátor, ktorý niekedy pracoval s riadiacou jednotkou FANUC, aj na novom modeli ihneď vie, kde nájde ktorú ponuku. Tak sa môže od začiatku sústrediť na inovácie špecifické pre daný stroj.

Konzistentnosť ovládania má prirodzene aj ďalšie výhody, ktoré sa prejavujú predovšetkým v pracovných návykoch. Takmer každý pracovník dokáže obsluhovať všetky stroje, čo je súčasťou filozofie spoločnosti Wilhelma Seegera. Ako sám hovorí: „Ak niekto chýba, lebo je napríklad chorý, jeho prácu dokážeme pohotovo prerozdeliť medzi ostatných. Okrem toho je obsluha CNC riadenia FANUC jednoduchá – čo Seeger uvádza ako ďalšiu výhodu: „Vzhľadom na nedostatok zručných technikov si veľmi ceníme priamočiaru obsluhu stroja a jeho vysokú spoľahlivosť. Ak by som ku každej riadiacej jednotke potreboval špecialistu, bola by to pre mňa prílišná závislosť.“ Aj keď spoločnosť pracuje na kvalifikácii zamestnancov, v druhej a tretej zmene sú väčšinou len čiastočne kvalifikovaní pracovníci. Sú radi, že dokážu CNC riadenie a stroje obsluhovať bez náročných a obsiahlych školení.

Presné sústružené diely pre automobilový priemysel a iné odvetvia

Spoločnosť Seeger Präzisionsdrehteile GmbH v súčasnosti pracuje na 18 zmien týždenne. Za jeden deň sa vyrobí približne 150 000 sústružených dielov. Obrábajú sa diely s priemerom 3 mm až 40 mm. Motocyklový trh už v dnešnej dobe nehrá veľkú úlohu. Opierky nôh tvoria len asi jedno percento z celkového predaja. Veľká časť dielov, asi 50 %, smeruje do výroby komerčných vozidiel a ďalších 20 % do výroby osobných automobilov. Zvyšná časť ide do bežných strojov a zariadení, zdravotníckych prístrojov a do iných odvetví.

Jednou špecialitou týchto expertov na presné sústruženie sú napríklad individuálne diely do elektromagnetov používaných v ovládaní prevodoviek, v hydraulike riadenia a v brzdových systémoch. Dokonca aj samotná výroba materiálu vyžaduje špeciálnu odbornosť. V magnetoch sa totiž používajú zliatiny nehrdzavejúcej, ale magnetickej ocele. Práve tu sa naozaj zužitkujú mnohoročné skúsenosti s výberom strojov a postupmi obrábania, otáčkami či rýchlosťou posuvu. Konečné produkty spoločnosti Seeger musia byť v tolerančnom rozsahu 10 až 20 µm. Túto úroveň presnosti na 100 % overia a zdokumentujú nároční zákazníci v automobilovom priemysle.

Kvalita, ktorá musí byť stopercentná

„Naše stroje, či už Star alebo Miyano, musia dodržiavať presnosť 1/100 mm,“ hovorí Moritz Seeger. „Nedajú sa však eliminovať všetky vplyvy, ktoré spôsobujú nepresnosti. Preto je pre nás veľmi veľkou prioritou zabezpečenie kvality.“ Spoločnosť Seeger má vlastnú skúšobňu, v ktorej meria každý komponent. Päť zamestnancov obsluhuje niekoľko plne automatických meracích staníc, pričom niektoré si spoločnosť vyvinula sama. Sú vybavené testovacím robotom, ktorý berie súčiastky z palety a drží ich pod vysokopresným zobrazovacím systémom, ktorý rozhoduje, či je diel v poriadku alebo nie. Po získaní výsledku robot vráti každý testovaný predmet späť na paletu a ak rozmery nevyhovujú špecifikáciám, vyradí ho.

K vyradeniu však dochádza dosť zriedka, keďže spoločnosť Seeger má spoľahlivých zamestnancov aj stroje. Najmä kombinácie Star/FANUC a Miyano/FANUC predstavujú dobre koordinované tímy, ktoré fungujú spoľahlivo a pomáhajú zamestnancom užitočnými funkciami. Sú to predovšetkým makrá, ktoré zaisťujú presné obrábacie postupy. Dá sa napríklad aktivovať signalizácia počítadla kusov, keď je potrebné vymeniť rezné kotúče nástroja.

Parametre nástrojov sa musia vplyvom opotrebovania neustále naprávať. Treba to urobiť vždy, keď operátor stroja pri meraní obrobkov zistí, že priemer sa približuje k hornej hranici tolerancie. Na opravu stačí stlačiť špeciálne tlačidlo posunu na riadiacej jednotke FANUC, ktorým sa otvorí správna obrazovka – nie je potrebné listovať v množstve ponúk. „Toto tlačidlo sa nachádza na tom istom mieste vo všetkých riadiacich jednotkách FANUC,“ potvrdzuje Moritz Seeger, „dokonca aj na jednotkách rôznych generácií. A táto konzistentná kompatibilita novších verzií CNC jednotiek FANUC je pre nás veľkou výhodou.“ Vo všeobecnosti to znamená, že program napísaný pre starší model riadiacej jednotky bude fungovať aj na jednotkách najnovšej generácie. Moritz Seeger uvádza príklad: „Spustili sme program z jednotky Star Micronics z roku 2001 na novej jednotke Star vyrobenej v roku 2011. Spustil sa bez akýchkoľvek zmien. Takúto kompatibilitu sme zažili na všetkých strojoch Star modelov SR-20, SR-32 aj SA-16, ktoré sú vybavené riadiacimi jednotkami FANUC série 16i, 18i a 32i.“

Seeger Präzisionsdrehteile GmbH (Presné diely Seeger, s. r. o.), Salem/Neufrach, Nemecko, ...

...je zmluvným výrobcom presných sústružených dielov najmä do komerčných vozidiel a osobných automobilov. Štandardný objem zákaziek sa rôzni od predbežných sérií (1000 ks) až po šarže s objemom niekoľko miliónov kusov ročne. Diely sa dodávajú pripravené na inštaláciu a v prípade potreby už predmontované. 100 % kontrola zaisťuje požadovanú kvalitu. V roku 2010 mala spoločnosť Seeger Präzisionsdrehteile GmbH 85 zamestnancov a dosiahla obrat 10,5 milióna eur. V roku 2011 sa očakáva obrat najmenej 12 miliónov eur.