Získajte navigáciu

Zariadenia FANUC Robocut skracujú výrobný čas vysoko presného lisovania na polovicu

 

Úloha: Vylepšiť tradičný postup, ktorý spoločnosť Wilks využívala na výrobu nástrojov, nad rámec procesu frézovania pomocou otočnej veže pridaním možností obrábania.

Riešenie: Automatizácia niektorých pracovných postupov pomocou zariadenia ROBOCUT 0iE, elektroerozívne obrábanie systémom CNC spoločnosti FANUC.

Výsledok: Presnejšie lisovadlá s presnosťou v mikrónoch, zrýchlené výrobné procesy, ktorých dôsledkom je skrátenie výrobného času o viac ako polovicu, a celkové zvýšenie produktivity.


Globálne PVC profily pre odvetvie námornej prepravy a vybavenia obchodov


Wilks predstavuje rodinnú výrobnú spoločnosť so špecializáciou na dodávania PVC profilov. Keďže náš súčasný obrábací stroj tento rok doslúži, zdalo sa nám, že je vhodný čas hľadať nové spôsoby obrábania, ktoré budú lepšie ako tradičné používanie revolverovej frézy. Zo spoločnosti FANUC, ktorá nám bola na túto úlohu vrelo odporúčaná, nás navštívil Andy Spence, aby s nami prediskutoval naše požiadavky. Po tejto návšteve sme okamžite vedeli, že sme našli nie jednorazového dodávateľa potrebného vybavenia, ale partnera na dlhodobé zaobstarávanie procesov obrábania. Keďže sme malá spoločnosť, museli sme sa uistiť, že investície do strojov budú výnosné, relatívne rýchlo sa nám vrátia a nebudú mať úzky profil, ktorý by obmedzoval procesy obrábania pri ďalšom rozvoji v tejto oblasti.

Spočiatku sme mali obavy kvôli našim minimálnym skúsenostiam s technológiami CNC a CAD. S poskytnutou podporou, ukážkami a napokon školením v ústredí spoločnosti FANUC vo Veľkej Británii sme nadobudli istotu, že sme zakúpili správne zariadenie pre naše potreby a dokážeme ho adekvátne obsluhovať. Po absolvovaní školenia sme Robocut okamžite uviedli do prevádzky. Produkt, ktorého výroba predtým trvala 40 hodín, sa naprogramoval a nastavil v priebehu 2 hodín a vyrezal za ďalších 16 hodín. Robocut skrátil čas výroby o viac ako 50 %. Ešte viac na nás zapôsobilo to, že obrábanie sa po prvýkrát spustilo pri skúšaní na lisovacej linke bez potreby doladenia. Čas, ktorý zariadenie ušetrí operátorom, sa môže zužitkovať v oblastiach ako R&D, testovanie produktov, ladenie nástrojov alebo navrhovanie nových dizajnov lisovníc. Teraz je naša práca efektívnejšia a vidíme, že toto vylepšovanie bude naďalej pokračovať.

Dalo by sa povedať, že za veľmi krátky čas sme prešli z používania relatívne jednoduchých základných metód na vysoko špecializované obrábanie. Prekvapivé je, že tento krok bol veľmi jednoduchý… ľutujeme len, že sme sa na to nepodujali už dávno. Steve Waldie, manažér obrábania: „Na obrábanie extrudovaním sme predtým používali tradičné techniky obrábania, ako je vytváranie delených lisovníc. Hlavným problémom tejto techniky bolo to, že guľatý otvor na zadnej strane produktu sa ohol a niekedy sa zmenil na zložitý obdĺžnikový otvor na prednej alebo zadnej strane produktu. Kvôli týmto problémom bol proces obrábania týchto lisovníc časovo náročný a výsledky neboli vždy presné. Po doručení zariadenia FANUC Robocut Alpha OiE a absolvovaní 5-dňového školenia sme nasledujúci týždeň boli schopní začať s novou metódou rezania lisovníc. Potrebovali sme si osvojiť veľa poznatkov z elektroerozívneho obrábania CAD a CNC, avšak išlo to prekvapivo rýchlo. Spoločnosť FANUC nám poskytla pomoc kedykoľvek sme ju potrebovali. To nám dodávalo istotu a zabezpečilo minimálne omeškania v dokončovaní našich úloh. Naše lisovnice sú vyrobené s presnosťou v mikrónoch a čas výroby sa skrátil približne o 50 %. Zariadenie FANUC Robocut nás posunulo na vyššiu úroveň a staré metódy obrábania nám vôbec nechýbajú.“

Použité produkty spoločnosti FANUC