Získajte navigáciu

Úloha:
Navrhnúť kompaktnejšie stroje s vlastným rozhraním človek-stroj a s automatickým nakladaním dielov a nástrojov na zásobovanie systémov brúsenia a dokončovania.

Riešenie:
Vďaka otvorenosti, ktorú ponúka rozhranie Fanuc Pictures, bolo oddelenie výskumu a vývoja skupiny schopné vyvinúť rozhrania človek-stroj (HMI) RECO a BULA, a kĺbové roboty Fanuc LR Mate umožnili vytvoriť automatickú nakladaciu platformu.

Výsledok:
Nový stroj Recomatic CT501 s automatickou nakladacou platformou pre diely a nástroje je vybavený kĺbovým robotom Fanuc LR Mate, ktorý zásobuje systémy brúsenia a dokončovania.

Pre mnohé odvetvia je povrchová úprava zárukou kvality. V tomto ohľade je skupina Recomatic popredným švajčiarskym špecialistom. Spoločnosť FANUC Switzerland je hrdá na to, že firmu Recomatic podporuje v jej technologickom a medzinárodnom vývoji v oblasti strojov s číslicovým riadením aj robotiky.

Kompaktné motory a otvorené riadenia 

Akvizícia firmy Bula Technologie umožnila skupine Recomatic úspešný prístup na európske trhy v oblasti povrchovej úpravy navyše k trhom automobilového, leteckého, zdravotníckeho priemyslu či trhu s luxusným koženým tovarom. Recomatic sa stále špecializuje na výrobu hodiniek, luxusný a zdravotnícky priemysel, a teraz sa snaží rozšíriť svoje služby na medzinárodnej úrovni. Oprava, leštenie , saténovanie, odhrotovanie, obťahovanie, brúsenie a mykanie – to sú kľúčové slová, ktoré vysvetľujú výkon 17 strojov v radoch BULA a RECO. Do konca roku 2019 budú všetky CNC stroje vybavené riadením osí a kinematikou FANUC. Mnoho z nich bude zahŕňať aj roboty tejto japonskej značky. Partnerstvo medzi Recomatic a FANUC sa začalo ešte v roku 2006 a postupne silnelo až do dneška.

Hneď od začiatku nás FANUC dokázala zásobovať menšími vretenovými motormi a otvorenými rozhraniami, boli sme schopní navrhnúť kompaktnejšie stroje a vlastné rozhrania človek-stroj“, vysvetľuje Christophe Rérat vo svojom úvodnom vyjadrení.


Vďaka otvoreniu rozhrania FANUC Pictures bolo oddelenie výskumu a vývoja skupiny schopné vyvinúť rozhrania človek-stroj (HMI) RECO a HMI BULA. Knižnice FANUC Focas umožňujú tvorcom strojov získať prístup k úrovniam, ktoré im dovoľujú robiť vlastné modifikácie. Každý používateľ si tak môže jednoducho vytvárať krivky prostredníctvom bodov. CNC stroj FANUC prepája HMI výrobcu na obrazovke. Nastavenie stroja BULA alebo RECO môže priamo sprístupniť grafické obchodné aplikácie definované odborným inžinierom Recomatic. „Už dávno sme chceli vytvoriť partnerstvo s FANUC vzhľadom na spoľahlivosť ich vybavenia a kvality ich medzinárodných služieb,“ hovorí Christophe Rérat. „To, čo nás skutočne presvedčilo, aby sme v plnom rozsahu nadviazali toto partnerstvo, bolo, keď sme pred dvanástimi rokmi vykonali kompletné hodnotenie kompaktnosti motorov a otvorenia riadení,“ zdôrazňuje.

Tím vysoko kvalifikovaných odborníkov montuje a testuje odhrotovanie povrchu, brúsenie, leštenie a ďalšie dokončovacie technológie RECO a BULA.

Nový stroj Recomatic CT501 s platformou, ktorá automaticky nakladá diely a nástroje, je vybavený multifunkčným robotom FANUC LR Mate, ktorý zásobuje systémy brúsenia a dokončovania.

Kompaktné roboty a CNC spojenie

Bula Technologie je priekopníkom v robotickom leštení tých najzložitejších tvarov. Skupina Recomatic chce obsiahnuť toto dedičstvo s cieľom vytvoriť technologickú konzistenciu medzi týmito dvomi radmi, aby dosiahla najvyššie úrovne v Priemysle 4.0. Multifunkčné roboty FANUC LR Mate (užitočné zaťaženie 4 kg) už vytvorili platformu na automatické nakladanie nástrojov na zásobovanie systémov brúsenia a dokončovania. „Dopyt po robotoch na vykonávanie ďalších operácií neustále rastie,“ hovorí Stéphane Gisiger, zástupca servisného oddelenia skupiny Recomatic, počas našej návštevy dielní. Zaškolenie v obsluhe robota FANUC je veľmi rýchle vďaka jeho jednoduchému a intuitívnemu ovládaniu. Naši zástupcovia uisťujú, že dvojdňové školenie je postačujúce, nanajvýš. Spolupracujúce roboty FANUC série CR-4 iA tiež umožňujú pracovať po boku ľudí úplne bezpečne. Podobne ako pri sérii LR Mate, ich prepojiteľnosť s CNC strojmi FANUC je bezchybná. „Pokiaľ však naši zákazníci požadujú robot inej značky, rozhranie FANUC Pictures ich dokáže bez problémov prepojiť s CNC strojom FANUC,“ vysvetľuje Christophe Rérat. Každý stroj skupiny Recomatic je sám o sebe priemyselným projektom špeciálne upraveným požiadavkám zákazníka.

Táto štúdia sa vykonáva v úzkej spojitosti s aplikačným inžinierom FANUC, ktorý je zodpovedný za monitorovanie výrobcu. Napríklad na strojoch Bula POLIGO je každé číslicové riadenie definované podľa počtu vretien. Rozpočet pre stroj sa tak stanovuje podľa požadovanej zložitosti. „Nastavenia motora sa tiež cibria pre každý stroj vďaka aplikačnému inžinierovi FANUC,“ zdôrazňuje Stéphane Gisiger. Nakladacie systémy sú definované aj podľa požadovanej autonómie a stupňa flexibility. Nakladače navrhnuté spoločnosťou Recomatic dokážu podľa potreby integrovať robotiku, vizualizáciu stroja, vyberanie z debny a paletovacie zariadenia. „Garantujeme mechanické základy našich strojov, ich robustnosť a presnosť,“ hovorí Christophe Rérat.

Spolu s FANUC zaisťujeme flexibilitu, rentabilitu a adaptabilitu firmám a trhom po celom svete,“ dodáva na záver. S dvojnásobnými službami, ako tie, ktoré poskytujú skupiny Recomatic a FANUC, je toto partnerstvo vždy víťazným riešením pre konečného investora.

Riešenia FANUC pre riadenia robotov

Malý flexibilný robot FANUC LR Mate 200iD/4SH sa používa na určitých strojoch Recomatic a ponúka dosah 550 mm a vysokorýchlostné robotické zápästie. Táto mimoriadne kompaktná 5-osová verzia s krátkym ramenom sa ideálne hodí pre stiesnené pracovné priestory a kompaktné stroje. Tento model sa nesmierne ľahko integruje a dodáva sa s množstvom voliteľných možností vrátane inteligentných funkcií, ako napríklad riadenie vizualizácie a sily, špeciálne aplikačné balíky a plné krytie IP69K. Riadenie FANUC 31i B5 sa používa na určitých strojoch BULA a RECO, má veľký počet osí a taktiež umožňuje manažment robota. Prostredníctvom 4 kanálov umožňuje riadenie 26 osí vrátane 6 vretenových osí. Naraz je možné riadiť maximálne 5 osí. FANUC ponúka aj všestranné číslicové riadenie Power Motion i-A na efektívne ovládanie pohybov vďaka jeho rýchlemu času odozvy. Toto riešenie podporujúce až 32 osí a 4 kanály je ideálne pre širokú paletu priemyselných aplikácií. Ako alternatíva k PLC ponúka zvýšenú všestrannosť, nižšie investície a má všetky prídavné funkcie stroja s číslicovým riadením. Power Motion i-A sa ľahko používa a dokáže ho naprogramovať každý, kto je zbehlý v obsluhe CNC strojov.

Kto je RECOMATIC?

Aplikačný technik demonštruje užitočnosť a ľahkú prístupnosť ku grafickým obchodným aplikáciám vyvinutým inžiniermi skupiny Recomatic na CNC série 31i B5 leštičky BULA POLIGO B11.

V stručnosti: korene skupiny Recomatic pôvodne siahajú do švajčiarskeho pohoria Jura a oblasti povrchovej úpravy. V roku 1962 založili bratranci Charles a Martin Rérat spoločnosť Recomaticv obci Fahy a o štyri roky neskôr sa napokon usídlili v obci Courtedoux. Pôvodná spoločnosť aj naďalej podporuje regionálne trhy výroby hodiniek a luxusného tovaru, a vždy sa snaží o dokonalú konečnú úpravu. V roku 2002 prevzali riadenie spoločnosti Christophe a Philippe Rérat, ktorí ju vedú k súčasnému rastu.

V roku 2008 došlo k akvizícii firmy Bula Technologie, špecialistu na automatické leštičky, následne k jej začleneniu do skupiny Recomatic a nový názov korporácie bol oficiálne zavedený v roku 2015. Po siedmich rozšíreniach sa očakáva, že do konca roka 2020 dosiahne závod plochu 9 000 m2 a bude zamestnávať približne 100 ľudí. Dnes je skupina Recomatic benchmarkom pre výrobu strojov na povrchovú úpravu vo Švajčiarsku a vydala sa dobyť európsky aj globálny trh vďaka jej automatizovaným riešeniam pre Priemysel 4.0. FANUC Switzerland je partnerom skupiny v jej najmodernejších strojoch s číslicovým riadením, vretenových motoroch a robotických strojoch , a lojálnym podporovateľom tohto rastu.