Získajte navigáciu

Spoločnosť MAG používa CNC systém FANUC’ 31i-MODEL B5, aby na ázijskom trhu zaznamenala čo najväčší úspech

Úloha: Spoločnosť MAG, popredný výrobca obrábacích strojov, hľadala pre svoje nové obrábacie centrum s dvoma vretenami vhodný systém riadenia, vďaka ktorému by stroj bol medzinárodne viac atraktívny a dostupný širším cieľovým skupinám. Ďalšou dôležitou požiadavkou spoločnosti MAG bolo, aby výrobca riadenia dokázal pokryť všetky oblasti, konkrétne od špičkového CNC cez PLC až po rozhrania HMI.

Riešenie: Prototyp nového obrábacieho centra MAG’ s dvoma vretenami je vybavený CNC systémom FANUC 31i-MODEL B5. Okrem toho, hlavné a pomocné pohony tohto stroja z dielne spoločnosti MAG tvorí dokopy 18 servomotorov.

Výsledok: Po celom svete sa môže používať to isté zariadenie spoločnosti MAG vybavené riadiacou jednotkou FANUC, pričom najväčšie využitie má v Číne a Indii, kde počet nainštalovaných obrábacích strojov je najvyšší a stále rastie. Spoločnosť MAG vidí veľkú výhodu – v porovnaní s priamou konkurenciou výrobcov riadiacich jednotiek – aj v ekonomickej efektivite komponentov značky FANUC, ktorá prináša osoh aj pre koncových zákazníkov. 


Prototyp spoločnosti MAG pre AMB s CNC technológiou od spoločnosti FANUC

Spoločnosť MAG sa vo svojej svetovej premiére snaží osloviť výrobcov komponentov. Nové obrábacie centrum s dvoma vretenami je vybavené riadením FANUC vrátane technológie servomotorov.

Nový stroj SPECHT 500 DUO+ ponúka spoločnosť MAG výrobcom komponentov predovšetkým ako ekonomické riešenie. V minulosti sa spoločnosť MAG zameriavala najmä na automobilový priemysel. Nie je veľkým prekvapením, že medzi výrobcami a dodávateľmi originálnych zariadení sa spoločnosť považuje za dodávateľa strojových systémov. Teraz nastáva jej rozmach, a to vo veľkom štýle.

Spoločnosť AMB oceňuje vysokovýkonné obrábacie centrum SPECHT 500 DUO+ nielen kvôli tomu, že je premiérovým strojom spoločnosti MAG, ale aj preto, že je vybavené riadením od spoločnosti FANUC. Prototyp tohto nového obrábacieho centra s dvoma vretenami je vybavený CNC systémom FANUC 31i-MODEL B5. Okrem toho, hlavné a pomocné pohony tohto stroja z dielne spoločnosti MAG tvorí dokopy 18 servomotorov.

Za využitím riadiacej jednotky FANUC sa skrýva úmysel spraviť stroj medzinárodne atraktívnejší pre širšie cieľové skupiny
Vďaka úspechu, ktorý spoločnosti MAG a FANUC dosiahli na čínskom trhu masovej výroby, sa teraz môžu zamerať na európsky trh. Koniec koncov, obchodovanie s Áziou tvorí niečo vyše 50 % z celkového predaja spoločnosti MAG. A zákazníci, ktorých spoločnosti sídlia v Ázii, preferujú spoločnosť FANUC ako dodávateľa riadiacich jednotiek do svojich závodov. Dr. Manfred Berger, výkonný viceprezident celosvetového predaja spoločnosti MAG IAS v meste Eislingen: „V niektorých výrobných rokoch až polovica CNC strojov vyrobených v spoločnosti MAG mala vybavenie značky FANUC.

Vo všeobecnosti platí – a ide o obojstrannú dohodu –, že výrobcovia originálnych zariadení a ich dodávatelia sa usilujú o viac-menej jednotné normy. Bernhard Lusch, vedúci predaja riadiacich jednotiek CNC v spoločnosti FANUC Nemecko: „Zákazníkom musíme poskytnúť zariadenie, ktoré budú môcť používať na výrobu bez ohľadu na lokalitu.” Spoločnosť MAG chce v každom prípade poskytovať vynovené vysokovýkonné riadenie dostupné na celom svete. Pri porovnaní konkurenčných výrobcov riadiacich jednotiek spoločnosť MAG vidí veľkú výhodu v ekonomickej efektivite komponentov značky FANUC, ktorá prináša osoh aj pre koncových zákazníkov. Ázijský trh bude za pomoci Číny a Indie naďalej rásť. Čína dnes využíva obrábacie stroje s najväčšou výrobnou kapacitou na svete a v najbližšom desaťročí Indiu čaká podobný vývoj. Dr. Berger: „Z tohto uhla pohľadu je spolupráca so spoločnosťou FANUC pre spoločnosť MAG ešte dôležitejšia.”

Dobré meno v odvetví strojových systémov chce spoločnosť využiť na nasadenie týchto strojov na trh s komponentmi. Je na to potrebných len niekoľko úprav a doplnení. Napríklad nový stroj SPECHT s dvoma vretenami je vybavený paletovým meničom, ktorý sa v takejto podobe nepoužíva vo veľkoobjemových automobilových aplikáciách. V minulosti spoločnosť nechcela konkurovať svojim pobočkám vlastnou sériou obrábacích strojov –, ale trend trhu spochybnil správnosť tohto prístupu. A: „Našou silnou stránkou sú 5-osové stroje”, ako tvrdí naše odvážne motto. Prví zákazníci sú už na ceste – spomedzi dodávateľov pre automobilový priemysel.

Sofistikované a komplexné
Spoločnosť FANUC ako dodávateľ systémov v oblasti CNC a technológie servomotorov dokáže významne obohatiť tzv. inteligentný výrobný systém po prvýkrát predstavený na výstave EMO. Spoločnosť MAG zdôrazňuje: „Dôležitým faktorom je to, či výrobca riadenia dokáže pokryť všetky oblasti. Konkrétne od špičkového CNC cez PLC až po rozhrania HMI. Cieľom je implementácia štandardizovaného rozhrania a konceptov služieb, najzákladnejšieho stroja pre obrábacie centrum. Aby to bolo možné, riadenie stroja musí operátorom a personálu údržby poskytovať viac funkcií ako v minulosti, napríklad diagnostické funkcie, rozhrania umožňujúce programovanie, nakladanie základných nástrojov, autodiagnostiku a technológie merania. Vývoj obrábacích strojov vidí spoločnosť MAG podobne ako vývoj moderných vozidiel: Od asistenčných systémov sa očakáva, že budú pomáhať alebo celkom prevezmú rutinné úlohy. Ovládací panel operátora sa takto stane najdôležitejším komunikačným rozhraním medzi operátormi a personálom údržby. Dr. Berger: „Okrem technológie snímania a výkonu zariadenia bude výrobca riadenia zohrávať čoraz väčšiu rolu v oblasti asistenčných systémov.

Používanie CNC systémov FANUC zaisťuje spoločnosti MAG nielen najmodernejšiu technológiu, ale tiež širšiu dostupnosť. To znamená, že spoľahlivosť zostáv je oveľa vyššia ako spoľahlivosť konkurenčných produktov. Podľa servisných záznamov k poruchám prakticky nedochádza. Ďalšiu z výhod technológie FANUC človek odhalí, keď otvorí rozvodnú skrinku. „Vnútro je veľmi dobre usporiadané, pretože komponenty, ako napr. prevodník, sú veľmi kompaktné.”

Veľkosť obrábaných komponentov je obmedzená odstupom od vretena. Stroj Specht 500 Duo má odstup od vretena 720 mm, pričom väčší stroj s dvoma vretenami, podľa veľkosti ďalší v rade, má odstup od vretena 810 mm. Pri nastavovaní majú operátori k dispozícii viac voľnosti”, hovorí Jürgen Mayer z marketingového oddelenia technických produktov. Inžinieri a programátori plánovania sú v tomto skutočne geniálni a nedajú sa zastrašiť štandardnými rozmermi, čoho dôkazom je aj nosník nápravy, ktorý je jednoducho primontovaný pod uhlom.

Toto sú niektoré z oblastí, v ktorých špecialisti spoločnosti MAG môžu zákazníkom odborne poradiť. Pod celým radom služieb Berger myslel služby pred predajom, počas predaja a po predaji. Tieto služby umožňujú zákazníkom spustiť analýzu procesu obrábania na virtuálnom stroji, čím sa určí čas cyklu a scenáre priebehu kolízií. „Okrem toho máme skúsenosti s poskytovaním rôznych konceptov automatizácie alebo prepájania.” Mať správneho partnera v oblasti automatizácie je obrovskou výhodou. Spoločnosť MAG má veľmi presné očakávania:


"Today and in the future, our customers require the flexibility from a machine and systems supplier that he can offer all the major brands of controls. For MAG, this means that all machine models can be equipped with FANUC components and must be available at all times. In the higher-end machine segment, we find a limited group of suppliers offering similar quality. Our customers buy the most economical solution from the group of suppliers from whom they have solicited bids. To the extent that FANUC is approved in the requirements specification, there will be no alternative.“

Nový dvojvretenový stroj od spoločnosti MAG je, podobne ako jeho predchodcovia, rýchly a produktívny. Výnimočné základné parametre: čas medzi jednotlivými obrábaniami do 2,5 sekundy a čas výmeny nástroja do 1 sekundy patria medzi najvýznamnejšie výsledky pri porovnaní s podobnými strojmi. Krátky čas medzi jednotlivými obrábaniami zaručujú servopohony FANUC spolu so systémom CNC a softvérom vyvinutým spoločnosťou MAG.

Aby bol stroj nielen rýchly, ale aj presný, kompenzácia sa vykonáva na všetkých lineárnych osiach. Systém merania Heidenhain určuje polohu vretena voči lištám, a to na osiach x, y a z. Dva rýchle servo motory FANUC na jednu os zabezpečujú stabilizáciu a prípadne úpravu pozície. Týmto spôsobom je neustále zaistená optimálna pozícia vretena.

Pri novom stroji SPECHT 500 DUO+ sa spoločnosť MAG opiera prirodzene aj o kombináciu zásobníka reťaze a zásobníka diskov. Vďaka tomuto patentovanému zásobníku nástrojov sa nástroje môžu vymeniť za menej ako 1 sekundu – rekordný čas. Príslušný vlastný softvér, ktorý spoločnosť vyvinula, využíva ovládanie CNC a čas čakania redukuje na minimum. Naloženie zásobníka so 112 nástrojmi sa vykonáva vo výške, ktorá je pohodlná pre používateľov a paralelná s procesom obrábania.

Hospodárne využívanie energie
Hoci je stroj SPECHT 500 DUO+ špecificky navrhnutý pre trh komponentov, požiadavka na energeticky efektívnu prevádzku pochádza z automobilového priemyslu.
Bernhard Lusch: „Tento stroj ponúka priaznivejšiu spotrebu energie ako iné porovnateľné stroje.“ Ale – hodnoty spotreby treba aj zdokumentovať. Z tohto dôvodu bude voliteľný balík stroja s riadiacou jednotkou FANUC od spoločnosti MAG umožňovať sledovanie spotreby energie, napríklad bude zahŕňať rozhranie uvádzajúce spotrebu energie. A ešte pred premiérou stroja SPECHT 500 DUO+ sa diskutuje o časovom harmonograme vývoja v blízkej budúcnosti. Dá sa očakávať, že na obrábacích centrách sa budú vykonávať aj procesy rovnania. Riadiaca jednotka FANUC je na túto úlohu správne vybavená.