Získajte navigáciu

Úloha:
Súradnicové brúsky s presnosťou na μm je možné dosiahnuť buď novými brúskami alebo modernizáciou starej brúsky, ktorá stále funguje s mechanickou presnosťou. Spoločnosť IHR Elektronik AG/SA so sídlom vo švajčiarskom meste Lajoux poskytuje tieto modernizácie – s komponentmi FANUC. V roku 2016 modernizovala dve brúsky Hauser v spoločnosti Pomtava S.A. a jednu brúsku Hauser S3 v spoločnosti Diametal AG.

Riešenie:
Vďaka skúsenostiam majiteľa, Rolanda Haslebachera, s brúskami Hauser – ktorý 10 rokov pracoval na oddelení služieb pre zákazníkov spoločnosti Hauser – je spoločnosť IHR Elektronik AG/SA výslovne kvalifikovaná na modernizáciu jej brúsok. Pán Haslebacher používa na modernizáciu komponenty FANUC, napríklad riadenie FANUC 0i-MF, resp. pre väčšie brúsky FANUC CNC série 31i.

Výsledok:
Zákazníci môžu s modernizovanými brúskami pracovať rovnako ako s novými, ale môžu ušetriť dve tretiny nákladov. Vďaka novým operátorským terminálom spĺňajú brúsky dnešné požiadavky na CNC programovanie a ich presnosť je často značne zvýšená. Komponenty FANUC presvedčili predovšetkým svojou kvalitou, spoľahlivosťou a technickou podporou, a preto sú pre IHR Elektronik AG/SA prvou voľbou pri modernizačných projektoch.

STIAHNUŤ PDF

Súradnicové brúsky zo studnice mladosti – „Jungbrunnen“

Špecialista na modernizáciu prepožičiava nové vlastnosti starým brúskam Hauser

Súradnicové brúsenie je kvôli svojim požiadavkám na presnosť medzerou na trhu. Sú to jednoducho veľmi špeciálne výrobky na vŕtanie alebo tvarové brúsenie, ktoré si vyžadujú vysoko kvalitnú povrchovú úpravu a majú tolerancie v spodnej hranici μm. Dôvodom je to, že súradnicové brúsky sa nasadzujú hlavne na tie najnáročnejšie obrábania pri výrobe dierovadiel a foriem, ako aj na vysoko presné diely v optických zariadeniach alebo na špeciálne presné súčiastky. Z tohto dôvodu sa brúsky produkujú v malých množstvách, čo má v kombinácii s požiadavkami na vysokú presnosť za následok ich vysokú cenu.

IHR Elektronik AG/SA

Ak chcete ušetriť peniaze, mali by ste zvážiť modernizáciu staršieho modelu brúsky spôsobom, aký ponúka Roland Haslebacher. Skúsený strojný inžinier založil svoju vlastnú firmu pred dobrými 20 rokmi – IHR Elektronik AG/SA – ktorá má dnes sídlo v meste Lajoux vo švajčiarskom kantóne Jura. Zatiaľ čo obchodnú činnosť určovali predovšetkým objednávky týkajúce sa automatizačnej a manipulačnej techniky, ako aj nakladacích/vykladacích systémov pre stroje vrátane merania dielov, modernizácia starých obrábacích nástrojov získavala na dôležitosti od roku 2006.

Roland Haslebacher si spomína: „Moja prvá objednávka na modernizáciu sa týkala brúsky Oerlikon, ktorú som modernizoval najnovšou elektrickou a riadiacou technikou pomocou komponentov FANUC.“ Nasledoval sústruh VDF a už v roku 2017 prvá súradnicová brúska Hauser.

Modernizácia pomocou komponentov FANUC 
FANUC Schweiz odvtedy vždy stála po jeho boku ako partner v otázkach riadenia a pohonu. „Ako mikropodnik, ktorý pozostáva z mojej ženy a mňa, sa musíte špecializovať,“ vysvetľuje Haslebacher. FANUC som poznal už dlho, takže viem, že všetky ich komponenty sa vyznačujú vysokou kvalitou a spoľahlivosťou“. Hneď od začiatku mi oddelenie technickej podpory FANUC veľmi pomáhalo, aby som získal skúsenosti potrebné na modernizáciu.“
Pri modernizačných úlohách Roland Haslebacher úzko spolupracuje so spoločnosťou FANUC Schweiz. Najradšej používa model F série CNC 0i od spoločnosti FANUC.

Roland Haslebacher sa medzitým špecializoval najmä na modernizáciu starších brúsok Hauser. V tejto súvislosti ťaží z toho, že na začiatku svojej kariéry pracoval desať rokov na oddelení pre služby zákazníkom firmy so sídlom v meste Biel. „Tieto skúsenosti sú nesmierne dôležité,“ žiari odborník na obrábacie nástroje.

„Mechanické súčiastky týchto súradnicových brúsok sú veľmi dobre vyhotovené a zachovávajú si vysokú presnosť dlhý čas, ale sú tiež mimoriadne komplikované. Napokon, tieto brúsky s osami Z a U sa tiež hodia na kužeľové otvory a výrobu foriem. Dôležité je pochopiť, ako presne fungujú.“

Preto modernizáciu vašej 20- alebo 30-ročnej brúsky Hauser neponúka mnoho firiem.

Rene Scherz, inžineir predaja zo spoločnosti FANUC Schweiz, dokonca tvrdí: „Roland Haslebacher je pravdepodobne jediným špecialistom vo Švajčiarsku a susedných regiónoch v zahraničí, ktorý prijme takéto úlohy na brúskach Hauser.“

Arnaud Zimmermann (vľavo), riaditeľ spoločnosti Pomtava, a Roland Haslebacher majú radosť z úspešnej modernizácie brúsok Hauser S35 a S40.

Dávkovacie čerpadlá si vyžadujú otvory s presnosťou na μm

V roku 2016 modernizoval dve brúsky Hauser pre švajčiarsku spoločnosť Pomtava S.A. Reconvilier: brúsku s jedným brúsom typu S35 a väčšiu brúsku s dvomi brúsmi typu S40. Spoločnosť, ktorá bola založená v roku 1986, sa špecializuje na vysoko presné zubové dávkovacie čerpadlá, ktoré sa používajú napríklad v priemyselnom a automobilovom lakovaní. Pomtava má tiež vhodné čerpadlá na dávkovanie jedno- a viaczložkových procesných kvapalín, ako napríklad silikóny, lepidlá, živice, rôzne tvrdidlá atď.


Riaditeľ Arnaud Zimmermann poukazuje na to, že výkon mnohých jeho čerpadiel – v závislosti od jednotlivého prípadu – môže byť minimálne 0,0005 l/min až 20 l/min: „Vždy však pri nepretržite presnom dávkovaní, ktoré si vyžaduje najvyššiu presnosť našich komponentov čerpadiel. To neplatí len pre ozubené kolesá, ale aj otvory, cez ktoré vteká a vyteká kvapalina.“

Na vyvŕtanie otvorov v rámci tolerancie 5 μm používajú presní mechanici uvedené súradnicové brúsky Hauser, ktoré modernizoval Roland Haslebacher. Mechanické súčiastky približne 20-ročných brúsok boli v perfektom stave, čo znamená, že modernizovať sa museli len elektrické súčiastky. Predchádzajúci typ riadenia FANUC 0 musel ustúpiť najnovšiemu modelu F série CNC 0i od spoločnosti FANUC . Vďaka až jedenástim osám, štyrom vretenovým osám a dvom koľajniciam v plnom rozsahu spĺňajú požiadavky tejto aplikácie. „Dokáže riadiť štyri osi naraz a 3+2 osové obrábanie,“ vysvetľuje Rene Scherz. „Tiež je plne kompatibilné s inými riadeniami série 30i, 35i a Power Motion, ktoré zjednodušuje dodávku náhradných dielov.“ Ďalej zdôrazňuje: „Vďaka špičkovému hardvéru a širokej palete štandardného softvéru sa FANUC CNC 0i-MF energicky pustil do práce. A – obzvlášť dôležitý aspekt modernizácie – ponúka vynikajúci pomer nákladov a výnosov.“ Roland Haslebacher preferuje toto riadenie, ale pri väčších brúskach používa aj sériu CNC 31i od spoločnosti FANUC.
Komponenty Pomtava pre zubové dávkovacie čerpadlá sa dajú s presnosťou na najmenší μm dokonale namontovať na modernizované súradnicové brúsky Hauser S35 a S40.

Užitočné doplnky s orovnávacou a kalibračnou stanicou, ako aj obtokom pneumatickej brúsky

Okrem inštalácie nového CNC zahŕňala jeho práca na brúskach Hauser S35 a S40 výmenu dávkovacej techniky, motorov, zosilňovačov a I/O modulov, montáž rozvádzača a programovanie vysokorýchlostného PMC (SPS), aby ich prispôsobil príslušným funkciám brúsok. Pre spoločnosť Pomtava doplnil Roland Haslebacher brúsky orovnávacím vretenom Fischer CBN-HF, kalibračnou stanicou a novým viacsnímačovým systémom, ktoré slúžia obtoku pneumatickej brúsky. To znamená, že os U sa vsádza rýchlejšie, kým sa nedotkne súčiastky, čo šetrí pracovný čas používateľa. „Je to presne tento druh doplnkov, ktorý pozdvihuje brúsku na najmodernejšiu úroveň,“ zdôrazňuje špecialista na modernizáciu. „Samozrejme sme naprogramovali príslušné cykly pre brúsenie otvorov a obrysov, ako aj pre všetky doplnkové funkcie.“
Nový riadiaci panel na modernizovanej brúske Hauser S3: Programovacie rozhranie FANUC Picture, ktoré je špeciálne navrhnuté pre každé použitie a zákazníka, poskytuje jednoduchú obsluhu.
Pomocou FANUC Picture si Haslebacher vytvoril svoju vlastnú, multilaterálnu digitálnu plochu, ktorá uchováva vstupné obrazovky a diagnostické stránky pre zákazníka a špecifické použitie, ktoré výrazne zjednodušujú manipuláciu s brúskou. Arnaud Zimmermann je nadšený: „S týmito dvomi modernizovanými brúskami môžeme pracovať ako s novými. Len sme vďaka IHR ušetrili dve tretiny nákladov.“ V dôsledku toho bola zadaná ďalšia objednávka: Začiatkom roka 2018 bude Roland Haslebacher pre spoločnosť Pomtava modernizovať ďalšiu súradnicovú brúsku Hauser S40 (dvanástu) z riadenia typu Elesta 314 na nové riadenie FANUC 0i-MF.

Super tvrdé, vysoko presné rýchlo opotrebovateľné diely

Ďalším spokojným zákazníkom IHR je spoločnosť Diametal AG so sídlom vo švajčiarskom meste Biel. Hneď od začiatku sa spoločnosť, ktorá bola založená v roku 1936, špecializovala na výrobu a vývoj karbidových nástrojov, súčiastok do hodiniek a rýchlo opotrebovateľných dielov vyrobených z tvrdého materiálu, ako aj diamantových a brúsnych nástrojov CBN. Spoločnosť vždy verila, že všetky výrobky by mala charakterizovať stála, vysoká presnosť.

Presnosť rôznych rýchlo opotrebovateľných dielov hrá špeciálnu úlohu napríklad v dierovanom kotúči, ktorý sa používa v spektometri. Tento komponent tvorí z 99,9 percent čistý oxid hlinitý a má centrálny otvor so štyrmi lúčmi, ktoré musia spĺňať prísne tolerancie. Vedúci výroby Raffaele Carfora vysvetľuje: „Štyri lúče si vyžadujú presnosť vzdialenosti +/- 1 μm. Tolerancia lúča je 3 μm a centrickosť lúčov musí zostať v rámci 4 μm. V tomto super tvrdom materiáli sa takéto hodnoty dajú dosiahnuť iba súradnicovými brúskami.“

Túto úlohu vykonáva súradnicová brúska Hauser už od roku 1981. Raffaele Carfora, ktorý nastúpil do spoločnosti Diametal v tom istom roku, vie túto brúsku teraz obsluhovať so zatvorenými očami. Pozná aj jej slabé stránky: „Je to nepochybne kvôli starému riadeniu polohovania Hauser 111, do ktorého sa musia stále nahrávať programy cez páskovú jednotku. Vymodelovať súčiastku s najvyššou možnou presnosťou si vyžadovalo mnoho skúseností.“ A čo viac, riadenie ďalších elektrických súčiastok mohlo zrazu jednoducho zlyhať. Náhradné diely už nie sú k dispozícii a „porucha brúsky by znamenala malú katastrofu“, dodáva vedúci výroby. „Pretože na toto vysoko presné obrábanie nemáme k dispozícii náhradnú brúsku.“

Kde sa vyžadujú vysoko presné otvory a lúče, tam sa používa súradnicová brúska Hauser S3.

Rovnako efektívna ako nová aj po 35 rokoch

Preto sa zodpovedné osoby vydali zháňať novú, vhodnú súradnicovú brúsku – a úplne náhodou objavili Rolanda Haslebachera. Ten im sľúbil, že Hauser S3 pozdvihne na modernú úroveň CNC. Na dôvažok zmeral stôl X/Y laserom. Výsledkom merania ISO bol nesúlad iba 0,0025 mm – „vysoká hodnota pre 35-ročnú brúsku,“ hodnotí špecialista Roland Haslebacher. „Jedinou zmenou pri mechanických súčiastkach bola výmena predných ložísk vretena. Okrem toho sa obnovila celá elektrická inštalácia vrátane CNC.“
Zbežná prehliadka ovládacej skrinky ukazuje, že všetky elektronické súčiastky sú aktuálne.

Pán Haslebacher vybavil brúsku pre Diametal aj odskúšaným a otestovaným novým FANUC CNC 0i-MF, s optickými absolútnymi meracími systémami a novým viacsnímačovým systémom. Brúska okrem toho dostala nový ovládací panel, ktorý spĺňa dnešné požiadavky na CNC programovanie. Vstupné obrazovky a diagnostické stránky vyvinuté spoločnosťou IHR zjednodušujú používanie modernizovanej brúsky Hauser S3.

Jean-François Pérez, technológ zo spoločnosti Diametal, hodnotí: „Naša stará brúska Hauser S3 je úplne ako nová. Dokonca aj naši mladí zamestnanci, ktorí majú všetci skúsenosti s CNC, dokážu presne vybrúsiť opísané vysoko presné diely na μm.“ Zavedenie absolútnych stupníc namiesto referenčných značiek navyše výrazne zlepšilo bezpečnosť procesu s ohľadom na vytvorenú presnosť, ako potvrdzuje Jean-François Pérez: „Tam, kde sa predtým vyžadovala nepretržitá kontrola brúsky, tá teraz dokáže pracovať bez dozoru.“

Kontakty:

IHR Elektronik AG/SA
Roland Haslebacher
Crat des oiseaux 186
CH-2718 Lajoux
Telefón: +41 / 32 4840030
info@ihrag.ch
www.ihrag.ch 


DIAMETAL AG
Solothurnstrasse 136
CH-2504 Biel/Bienne
Telefón: +41 32 344 33 33
Fax: +41 32 344 33 44
info@diametal.ch
www.diametal.ch

 
POMTAVA S.A. 
Nonceruz 2
CH - 2732 Reconvilier
Telefón: +41 (0)32 481 15 14
Fax +41 (0)32 481 48 18
 

FANUC Switzerland GmbH
Grenchenstrasse 7
CH-2504 Biel/Bienne
P (+41) 32 366 63 63


Pre ďalšie informácie, prosím, kontaktujte:
Peter Balimann
riaditeľ

FANUC Switzerland GmbH

Grenchenstrasse 7
CH-2504 Biel/Bienne
P (+41) 32 366 63 63