Získajte navigáciu

Cieľ:
Ponúknuť trhu s optikou a všetkým firmám, ktoré sa zaoberajú laserovým obrábaním pri malých, vysoko kvalitných sériách, stroj, ktorý je presný, spoľahlivý, „ľahký“ a ktorý znižuje prevádzkové náklady. 

Riešenie:
Spoločnosť Applyca vytvorila CUBE, ostrov pre rezanie vláknovým laserom s modulárnou architektúrou a kompaktnou konštrukciou (2 500 mm na každej strane), vybavený laserovým zdrojom a riadiacou jednotkou FANUC.

Výsledok:
CUBE je stroj vhodný na rozličné aplikácie a potreby zameraný na cieľ, ktorý pozorne udržiava vysokú úroveň konkurencieschopnosti bez toho, aby si vyžadoval závratné investície alebo zaberal životne dôležitý priestor v dielni.  Prítomnosť riešení FANUC je zárukou spoľahlivosti a spoločnosti Applyca ponúka aj nové obchodné príležitosti v zámorí.

STIAHNUŤ PDF

Všestranný a kompaktný ostrov pre všetky aplikácie rezania vláknovým laserom

Applyca SRL

So svojou strategickou polohou v srdci priemyselného severovýchodu je spoločnosť Applyca systémovým integrátorom, ktorý vám vďaka viac ako 25-ročným skúsenostiam dokáže dodať aplikačný softvér na kľúč a výrobky pre rozmanité aplikačné potreby. 
 
Applyca je tiež spoločnosťou, ktorá vie, ako vyniknúť nad svojimi konkurentmi, veď na veľtrh EMO 2015 priniesla „Roba klaviristu“ – dva roboty LR Mate 200iD s hliníkovými „rukami“, ktoré boli naprogramované, aby hrali rôzne skladby. Jednou z nich bola talianska národná hymna – Mameliho hymna.

„Programovať roboty vedia všetci integrátori, ale vždy existuje niečo, v čom je ten rozhodujúci rozdiel“, vysvetľuje Alfonso Sciarrabone, vedúci predaja v spoločnosti Applyca. „V našom prípade sú to dlhoročné skúsenosti v kombinácii s vysokou schopnosťou individualizácie.“

Spoločnosť Applyca nedávno vyvinula CUBE, vysoko presný stroj na rezanie vláknovým laserom, ktorý je jednotkou vo svojej kategórii, pokiaľ ide o presnosť, účinnosť, spoľahlivosť a nízke prevádzkové náklady. „Vláknový laser je veľmi flexibilný, dobre ovládateľný a dokáže efektívne vykonávať rôzne typy obrábania, ako napríklad rezanie či značkovanie, a ponúka kompletnosť a intenzitu, ktorá chýba CO2 laserom“.

CUBE, ktorý je vybavený číslicovým riadením série 30i-LB a 2 kW laserovým systémom FANUC, je možné dovybaviť aj integrovaným servisným robotom FANUC R-2000iC/ 125L.


Laserový rezací stroj, ktorý tu chýbal

CUBE, prvýkrát predstavený na veľtrhu SamuMetal 2018, je najoriginálnejším strojom na rezanie vláknovým laserom svojho druhu. Je malý, s rozmermi iba 2 500 x 2 500 x 2 500 mm. V súčasnom laserovom prostredí, ktorému dominujú veľmi veľké a neskladné stroje, sa CUBE zameriava na tú časť trhu, ktorá chce vykonávať laserové obrábanie, ale nemá priestor v dielni alebo má obzvlášť komplexné požiadavky, vďaka čomu sú citlivé na potrebné investície. Jeho veľkosť mu navyše umožňuje prepravu v štandardných 20- alebo 40-stopových kontajneroch, čo je obdivuhodná vlastnosť pre riadenie prepravy, ktorá spoločnosti Applyca otvára nové príležitosti a perspektívy vrátane zámoria.

V súlade s najmodernejšou technológiou leteckého priemyslu je CUBE vyrobený z hliníka, s veľmi ľahkou konštrukciou (6 000 kg), ktorá zaisťuje dynamiku a rýchlosť realizácie. 

Riadenie FANUC a montáž laserového systému zaisťujú celkovú spoľahlivosť riešení japonskej spoločnosti, v kombinácii s výhodou včasnej a kompetentnej globálnej asistencie. „Pritom nesmieme zabudnúť na to, že meno FANUC pre malú firmu, ako je tá naša, otvára dvere, ktoré by inak boli len zriedka prístupné, najmä v zahraničí“, zdôrazňuje Sciarrabone zo spoločnosti Applyca.

CUBE je ďalej osobitý tým, že ide o laserový stroj s modulárnou architektúrou; inými slovami, podľa konfigurácie požadovanej zákazníkmi je možné kombinovať ad hoc moduly s jadrom stroja, aby bol väčší. Zrejmou výhodou je ponúknuť trhu „ľahký“, nie príliš veľký, všestranný stroj schopný rásť spolu s konkrétnymi potrebami projektu.

Moduly potom môžu slúžiť automatickým nakladacím systémom alebo robotickým bunkám schopným oddeliť hotový výrobok od odpadu.

Niektorí z našich zákazníkov vyrábajú prechody cez diaľnice alebo riečne mosty a potrebujú rezať aj 30 – 40-metrové kusy.“ Iní, na druhej strane, vyrábajú pílové kotúče na rezanie dreva. So strojom CUBE ponúka spoločnosť Applyca trhu laserový stroj, ktorý je vhodný tak pre malé dielne pracujúce s malými plechmi, ako aj firmy obrábajúce väčšie kusy.“

CUBE umožňuje friulskej firme vstúpiť aj na trh s optikou, ktorý sa historicky nachádza v oblasti okolo mesta Belluno. 

Miestne spoločnosti pôsobiace v optickom priemysle sú často malé a remeselné firmy, ktoré dokážu vytvoriť výrobok najvyššej kvality. Trendom v sektore je rezať laserom stránice a rámy s cieľom dosiahnuť dizajnové detaily, a používať odolné a ľahké materiály, ako napríklad titán. Tiež treba mať na pamäti, že tento typ obrábania je často individualizovaný, s výrobou malých sérií“.

Preto je jasné, že aby takéto firmy zostali konkurencieschopné, musia si obstarať laserový stroj bez toho, aby tým narušili rozpočet alebo zabrali dôležitý priestor počas výroby. Výhodou stroja CUBE je to, že ponúka maximálnu všestrannosť v kombinácii s extrémne kompaktnou konštrukciou. „Plus“ navyše dodáva prítomnosť riešení FANUC na palube, napríklad na indexáciu aktivít súvisiacich s rýchlosťou a kvalitou rezania.

CUBE pojme plechy s rozmermi 1 500 x 3 000 mm až do hmotnosti 220 kg, pričom presahujúca časť prečnieva z otvoru stroja a operátor je schopný podávať materiál v automatickom alebo manuálnom režime. Rýchlosť rezania dosahuje 6 m/min s 2 kW generátorom FANUC FF2000i-A, ktorý počas rezania udržiava zrýchlenie 2G.


Laserové systémy FANUC

Rad vláknových laserov, ktorú ponúka spoločnosť FANUC, obsahuje sedem modelov s výkonom v rozsahu od 500 W do 6 kW. Riadiace jednotky laseru typu 30/31i-LB sa obzvlášť hodia na „okružovacie“ aplikácie. „L“ v skratke riadiacej jednotky označuje, že je vybavená špeciálnymi funkciami na používanie laseru, funkciami, ktoré do veľkej miery optimalizujú efektívnosť, inteligenciu a kvalitu obrábania v obrábacích strojoch na rezanie laserom. Vonkajší vzhľad a používateľské rozhranie majú všetky riadiace jednotky FANUC CNC rovnaké. 

CN 30i-LB dokáže riadiť až 32 osí, z ktorých 24 sú simultánne. V prípade 3D laserových obrábacích strojov je preto možné použiť 5-osovú prevádzku, ktorá je optimálna pre vláknové lasery. Laserový spoj sa nevykonáva cez I/O prepojenie, ale skôr cez zbernicu FANUC Serial Servo Bus (FSSB), pri vysokej rýchlosti.

Keďže riadiaca jednotka synchrónne riadi pohyb osí a reguláciu výkonu lasera, s FANUC CNC je možné dosiahnuť vysoko kvalitné rýchlosti rezania. Keď má laser rezať napríklad do uhla, rýchlosť rezania a výkon laseru sa súčasne upravia, čím sa dosiahne optimálna kvalita rezania. Pri otáčaní okolo rohu pri nízkej rýchlosti sa zníži aj výkon lasera.

Pri „prelete nad plechmi“ je možné laser s maximálnou presnosťou zasunúť na presne predurčené miesto. Pri rezaní sa laser presunie na očakávané miesto s presnosťou na μ. Táto funkcia nazývaná „okružovanie“ si vyžaduje, aby medzi signálom a realizáciou bola minimálna čakacia doba. Možné je to vďaka rýchlemu pripojeniu zbernice FSSB FANUC. Riadenie lasera trvá v rozsahu μs. Týmto spôsobom sa „okružovanie“ zrýchli a súčasne sa dosiahne vysoká presnosť polohovania.

Vláknový laser FANUC pracuje na vlnovej dĺžke 1 070 μm. Pri tenších plechoch to umožňuje dosahovať značne vyššie rýchlosti rezania než s CO2 laserom. Ďalšou výhodou vláknového lasera je jeho efektívna a nízka spotreba energie.