Získajte navigáciu

Úloha: kontrola zvarov na karosériách v závode AUDI v Bruseli, dokonca aj na miestach, ku ktorým je pre operátorov nemožné alebo ťažké sa dostať.

 

Riešenie: kobot A CR-7iA/L je vybavený kamerovým systémom na kontrolu zvarov. Kobot spolupracuje s operátormi ako doplnok postupu kontroly kvality, ktorý vykonávajú.

 

Výsledok: operátori kontroly kvality sú si istejší svojimi výsledkami, pretože robot preberá niektoré ich úlohy a vytvára tak ďalšie príležitosti, bez toho, aby tým ohrozil rolu samotných operátorov.

Technológia hrá v spoločnosti Audi dôležitú rolu a  robí všetko preto, aby bola v tomto ohľade lídrom. Dobrým príkladom toho je, že tento rok sme sa stali prvým závodom Audi vyrábajúcim CO2 neutrálny produkt, keď sme na trh uviedli novinku,  Audi e-tron”, hovorí Patrick Danau, generálny riaditeľ závodu Audi v Bruseli.

 

V závode už využívajú veľa robotov a teraz k nim pribudli kolaboratívne roboty.

 

Patrick Danau; „Používame princíp 3D. Všetky úlohy, ktoré sú špinavé, náročné a nebezpečné (dirty, difficult, dangerous) sú dôvodom pre použitie robota. Nedávno sa k nim pridalo štvrté D, a to demografia. To nás privádza do kontaktu s kolaboratívnymi robotmi, ktoré sa teraz začínajú objavovať.“


„Jednou výhodou používania kobotov je , že  nevyžadujú ochrannú bezpečnostnú zónu. To znamená, že zaberajú aj menej miesta a to šetrí peniaze“, hovorí Geert De Cop, inžinier kobotov v karosárni. “Samozrejme ďalšou výhodou je , že dokážu spolupracovať priamo s operátormi a poskytujú im ergonomickú podporu. A to znamená, že v budúcnosti budeme môcť zamestnávať pracovníkov s telesným alebo menším telesným postihnutím pre určité práce, pri ktorých koboty poskytujú asistenciu.“


Spolupráca s pracovníkmi pri zavádzaní technológieV projekte realizovanom v spojení so spoločnosťou FANUC je kobot A CR-7iA/L vybavený kamerovým systémom na kontrolu zvarov.

 

Geert Motte, hovorca podvozkovej zóny „Kobot kontroluje rôzne zvary ,ich dĺžku a polohu na miestach, ku ktorým je pre operátorov nemožné alebo ťažké sa dostať.“

 

Pracovníci si cenia pomoc, ktorú im poskytuje kobot, hovorí Mark Van Heirzeele, vedúci karosárne. „Sú si istejší svojou kvalitou, pretože robot preberá niektoré ich kontrolné úlohy. Zároveň vidia, že ich pracovná pozícia nie je nijak ohrozená. To bolo pre nás veľmi dôležité.“

 

V budúcnosti bude Audi vo svojom výrobnom procese používať ešte viac kolaboratívnych robotov.

 

„Z ergonomického hľadiska je skutočne dôležité zaradiť robota do prevádzky“, hovorí poradca pre prevenciu Walter Seminck. „Vo výrobe potrebujeme systém, ktorý vždy beží hladko a nezávisle. Roboty tak dokážu poskytnúť cennú podporu ľuďom pri ich práci.“


„Spoločne so spoločnosťou FANUC sme dali dokopy skvelý projekt“, hovorí generálny riaditeľ Patrick Danau. „Podarilo sa nám dosiahnuť, aby používanie kobotov prijali sociálni partneri aj pracovníci. To dokazuje, že technológiu je možné zaviesť spolu s pracovníkmi.“