Získajte navigáciu

Úloha

Táto automatizačná úloha si vyžadovala robotickú bunku na obrábanie kruhových ložísk s väčšími rozmermi. Nedokončené krúžky sa do bunky dopravia na palete a robot ich naloží do vertikálneho CNC sústruhu. Po dokončení obrábania rameno robota vyloží kus a nahradí ho iným nedokončeným kusom.

Riešenie

Systémový integrátor Mikron Plus poskytol svojmu zákazníkovi riešenie tak, že vyrobil bunku s použitím robota FANUC R-2000iC/210L s nosnosťou 210 kilogramov. Spoločnosť Mikron použila snímač 3D Vision od spoločnosti FANUC, aby robot mohol rozpoznať a vybrať krúžky zo surového materiálu. Problém dlhých triesok, ktoré vznikajú počas procesu obrábania, sa podarilo vyriešiť pomocou funkcie CNC Servo Learning Oscillation od spoločnosti FANUC. Funkcia poskytuje počas obrábania vibrácie, ktoré lámu triesky na menšie kúsky bez toho, aby sa znížila presnosť.

Výsledok

Klient zvýšil produktivitu a znížil výrobné náklady. Robotická bunka funguje vysoko autonómne, čím sa znižuje závislosť od pracovnej sily. Presnosť a kvalita sú zaručené.

O spoločnosti Mikron Plus

Spoločnosť Mikron Plus, systémový integrátor s viac ako 20-ročnými skúsenosťami, sídli v Ľubľane v Slovinsku a špecializuje sa na CNC stroje a automatizáciu výrobných procesov. Jej skúsení inžinieri pripravujú automatizačné riešenia na kľúč. Počnúc počiatočným konceptom, spoločnosť Mikron navrhne systém, a realizuje ho až po konečné, klientom schválené riešenie, vrátane inštalácie, uvedenia do prevádzky a zaškolenia

Keďže na celom svete pretrváva nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily, výrobcovia hľadajú spôsoby, ako automatizovať svoje procesy. Spoločnosť Mikron Plus ponúka kompletné riešenia CNC obrábania a používa iba roboty FANUC.

Systémový integrátor FANUC


Franc Zajec, generálny riaditeľ spoločnosti Mikron Plus, opisuje vzťah svojej spoločnosti s firmou FANUC.

„Sme systémovým integrátorom spoločnosti FANUC Adria, s ktorou spolupracujeme od začiatku. Pri projektoch robotizácie používame výlučne roboty FANUC, ktoré sa osvedčili ako robustné, presné a veľmi spoľahlivé. Používame aj snímače 2D a 3D Vision od spoločnosti FANUC a naše CNC stroje sú väčšinou vybavené ovládacími prvkami FANUC.

Tomaž Peterlin, vedúci oddelenia predaja, opisuje systém, ktorý spoločnosť Mikron vytvorila pre svojho zákazníka.

„Klient nás kontaktoval s požiadavkou pripraviť robotickú bunku na obrábanie krúžkov pre ložiská väčších rozmerov. Pripravili sme riešenie, v centre ktorého je robot FANUC R-2000iC/210L s nosnosťou 210 kg. Je navrhnutý tak, že operátor dopravuje do bunky suroviny naložené na palete. Pomocou snímača 3D Vision spoločnosti FANUC ich robot rozpozná a vyberie pomocou dvojitých uchopovačov a umiestni ich na dva vertikálne CNC sústruhy a jedno obrábacie centrum. Bunka je vybavená meracím systémom, ktorý umožňuje 100 % kontrolu a zaisťuje, aby všetky obrábané obrobky spĺňali požiadavky.“


Problém s dlhými trieskami vyriešený

Počas procesu testovania riešenia sa vyskytol problém. Peterlin vyrozpráva príbeh.

Pri príprave technológie sme narazili na problém s dlhými trieskami. Túto výzvu sme vyriešili pomocou funkcie Servo Learning Oscillation od spoločnosti FANUC, ktorá sa ukázala ako veľmi efektívna

Servo Learning Oscillation je funkcia, ktorú poskytuje CNC systém od spoločnosti FANUC na riešenie problému väčších a dlhších kúskov kovu, ktoré sa oddeľujú od obrobku počas procesu obrábania. Tieto veľké triesky môžu spôsobiť prestoje stroja a negatívne ovplyvniť kvalitu hotového výrobku. Funkcia oscilácie láme triesky na malé kúsky, čím zabraňuje takýmto ťažkostiam a uľahčuje likvidáciu odpadu bez toho, aby sa znížila kvalita hotového výrobku.

Pán Peterlin vyjadril spokojnosť s výsledkami.

Vďaka nášmu riešeniu robotickej bunky klient zvýšil produktivitu a znížil výrobné náklady. Je zaručená vysoká autonómnosť operácií a všetky komponenty sú prepojené ako celok v súlade s Priemyslom 4.0. A vďaka zabudovaným komponentom FANUC je zaručená kvalita a spoľahlivosť