Získajte navigáciu

Roboty FANUC prinášajú riešenie zvuku pre výrobu reproduktorových skríň v Bowers and Wilkins

Úloha
Brúsenie a vyhladzovanie povrchov reproduktorových skríňí

Riešenie
Spoločnosť FANUC dodala tri bunky na brúsenie so snímaním sily, ktoré sú určené na brúsenie povrchov skríň pomocou orbitálnej brúsky a využívajú spätnú väzbu zo snímača sily robota FANUC na reguláciu tlaku vyvíjaného na obrábaný povrch. Všetky tri bunky sú identické a vykonávajú rovnaké úlohy. Každá bunka je vybavená jedným robotom M-20iA/M20, do ktorého je začlenená snímacia hlava sily FANUC a otočný stôl. Každý otočný stôl poháňa a ovláda servomotor FANUC.

Výsledky:
Pre dosiahnutie najvyššej úrovne produktivity je každá bunka vybavená dvojpolohovými jednotkami otočného stola, ktoré robotovi umožňujú pracovať na jednej strane, zatiaľ čo na druhej strane operátor odstráni dokončenú skriňu a znova naloží do upínacieho prípravku nový diel na obrábanie. Svetelné závory, spolu s rýchlosťou a opakovateľnosťou robota, priniesli výrazné skrátenie doby obrábania v porovnaní s pôvodným ručným obrábaním.

Stiahnuť PDF

Roboty FANUC M20iA/M20 hrajú rozhodujúcu rolu pri čiastočnej automatizácii výrobného procesu reproduktorových skríň Bowers and Wilkins

Od založenia Bowers & Wilkins v roku 1966 firma rástla a dnes je uznávaná ako svetový líder v oblasti akustiky. Široký sortiment reproduktorov, ktoré firma vyrába, je veľmi žiadaný pre ich schopnosť presne reprodukovať zvuky poslucháčom, ako boli nahraté v štúdiu.

Bolo by prirodzené si myslieť, že väčšina úsilia bude venovaná dizajnu a výrobe kužeľových „membrán“ v prednej časti reproduktora. Významná časť úsilia v spoločnosti Bowers & Wilkins však smeruje aj do výroby skrine reproduktora, ktorá môže v niektorých prípadoch predstavovať väčšinu nákladov na hotový výrobok. Dobrému menu firmy v oblasti inovácií dizajnu a výkonu výrobkov teraz dáva za pravdu zavedenie inovatívnych automatizovaných výrobných procesov vrátane mnohých buniek robotov FANUC.

Ruka v ruke s akustickou dokonalosťou reproduktorov Bowers & Wilkins ide špičkový dizajn výrobkov spoločnosti a bezchybná konečná úprava s vysokou estetickou hodnotou. Zachovávanie týchto štandardov si vyžaduje dôslednosť vo všetkých oblastiach výroby a najmä pri operáciách, ktoré sa používajú na konečnú úpravu vonkajších povrchov reproduktora. Roboty FANUC boli pre spoločnosť Bowers & Wilkins prvou voľbou kvôli ich schopnosti vyhovieť jej štandardom kvality dodaním inovatívnych automatizovaných výrobných systémov, ktoré jej umožnili skrátiť dobu obrábania.

Každá z troch buniek sa používa na brúsenie a vyhladzovanie reproduktorových skríňí kombinácii modelu robota FANUC M20iA/M20 a výmenných brúsnych hláv. Opakovateľnosť robota, v spojení so spätnou väzbou zo snímača sily robota, zaisťuje, že počas všetkých fáz obrábania bude orbitálna brúsna hlava vyvíjať stály tlak na povrch skrine. Automatizovaný výmenník nástrojov namontovaný na robot umožňuje výmenu brúsnych hláv podľa potreby, buď počas obrábania alebo na konci cyklu robota. Bunka obsahuje celkovo šesť brúsnych hláv, tri na každej strane otočného stola. Systémy tiež dokážu automaticky vymieňať brúsne kotúče tak, že robot pomocou snímača sily stiahne použitý kotúč a odoberie nový kotúč zo stohu v bunke.

Významné skrátenie doby obrábania

Každá bunka, ktorá je určená na dosiahnutie najvyššej úrovne produktivity, má dvojpolohovú jednotku otočného stola, ktoré robotovi umožňujú pracovať na jednej strane, zatiaľ čo na druhej strane operátor odstráni dokončenú skriňu a znova naloží do upínacieho prípravku nový diel na obrábanie. Svetelné závory slúžia na ochranu operátora počas nakladania a vykladania. Táto koncepcia, spolu s rýchlosťou a opakovateľnosťou robota, priniesla výrazné skrátenie doby obrábania v porovnaní s pôvodným ručným obrábaním. Výrobky, ktorých dokončenie mohlo ručne trvať približne hodinu, dokáže robot obrobiť za menej ako desať minút.

Intuitívna jednotka HMI umožňuje operátorovi vybrať si jeden zo siedmich rôznych modelov reproduktorov s variabilnými rozmermi, čo zvládne systém. Operátor si môže na paneli HMI vybrať aj konečnú úpravu pre konkrétny výrobok, napríklad drevo, lak, papier atď. Keď robot dokončí svoj cyklus, a po vizuálnej kontrole operátora, si môže operátor jednotlivo vybrať ktorýkoľvek povrch, ktorý si vyžaduje dodatočné obrábanie, aby mohol robot túto oblasť prepracovať.

Ďalšou kľúčovou funkciou je skutočnosť, že zaučenie programových ciest robota sa vykonáva v režime offline pomocou softvéru FANUC Roboguide. To umožňuje vývoj nových programov pre ďalšie typy výrobkov alebo úpravu existujúcich programov bez prerušenia výroby v systéme. Inžinieri spoločnosti Bowers & Wilkins môžu svoje súbory CAD reproduktorov (IGIS) pridať do bunky Roboguide a následne použiť pomôcku „CAD to Path“ na naprogramovanie všetkých ciest robota v režime offline. Po dokončení sa potom programy môžu načítať do robota.