Získajte navigáciu

Peka Kroef je holandská rodinná firma, ktorá si vybrala roboty FANUC na automatizáciu svojej montážnej linky na výrobky zo zemiakov

Úloha:
Spoločnosť uvádza na trh predvarené zemiaky v rôznych variáciách s bylinkami a omáčkami, napríklad na prípravu gratinovaných zemiakov. Peka Kroef má veľký podiel na maloobchodnom trhu v krajinách Beneluxu. Divízia stravovacích služieb je aktívna v celej Európe a predstavuje značnú časť trhu.


Riešenie:
Výrobky si vyžadovali rôzne režimy v autokláve a preto bol postavený nový závod s ôsmimi menšími autoklávmi. Nakladanie týchto autoklávov je plne automatické, pretože niekoľko robotov FANUC súčasne spolupracuje na riadení zložitého pracovného postupu výrobkov.


Výsledky:
Systém teraz poskytuje vysokú flexibilitu na diverzifikáciu ich ponuky výrobkov, zatiaľ čo roboty prinášajú významnú úsporu nákladov, pretože manipulácia s nimi si v starej konfigurácii vyžadovala piatich operátorov pracujúcich v piatich zmenách. Systém navyše prispieva k detailnému sledovaniu, pretože roboty nikdy nerobia chyby a zaisťujú, aby sa každý výrobok dostal do správneho autoklávu.

Stiahnuť PDF

Uspokojene dopytu 5 zmenami denne, 365 dní v roku a 24 hodín denne

Peka Kroef holandská rodinná firma, ktorá sa špecializuje na čerstvé výrobky zo zemiakov. Spoločnosť uvádza na trh predvarené zemiaky v rôznych variáciách s bylinkami a omáčkami, napríklad na prípravu gratinovaných zemiakov. Peka Kroef má veľký podiel na maloobchodnom trhu v krajinách Beneluxu. Divízia stravovacích služieb je aktívna v celej Európe a predstavuje značnú časť trhu.

To je veľa zemiakov. Závod Peka Kroef sa nachádza vo vidieckej oblasti Odiliapeel, uprostred polí. „Sme aktívni v celom reťazci“, vysvetľuje Frans Habraken, vedúci technickej údržby podniku. „Dodávame sadenice, usmerňujeme pestovateľov a máme kompletnú vnútropodnikovú výrobu – od umývania, škrabania, predvarenia až k nakrájaniu do balenia.“

Po zabalení prechádza mnoho výrobkov procesom sterilizácie v autokláve pri teplote 120 °C. Donedávna mala spoločnosť Peka Kroef najväčší autokláv, aký bol kedy postavený pre potravinársky priemysel. Jumbo 1 francúzskeho výrobcu Lagarde bol schopný naraz pojať 9 ton výrobkov.

Synchronizované akcie

Tento mastodont má však jeden vážny nedostatok. „Naši zákazníci chcú čoraz viac rôznych výrobkov“, hovorí Frans Habraken. „Tieto výrobky si tiež vyžadujú rôzne režimy v autokláve. Preto sme museli postaviť nový závod s ôsmimi menšími autoklávmi. Nakladanie týchto autoklávov je plne automatické. Dva roboty FANUC odoberú výrobky z výrobnej linky a potom ich položia na stohovateľné taniere. Tento prepravný systém privezie stohy do autoklávu. Ďalšie dva roboty ich potom odoberú z tanierov a položia na výrobnú linku.“

Závod postavila dánska firma Jorgensen Engineering, integrátor, ktorý sa špecializuje na tento typ aplikácií. Po vzájomnej porade padla voľba na roboty FANUC, okrem iného, kvôli ich vysokej spoľahlivosti. „Inštalácia prebieha 24 hodín denne,“ vysvetľuje Frans Habraken. „Ide o relatívne zložitý pracovný postup, ktorý si od nás vyžaduje kompletné sledovanie cesty, ktorú výrobky urazia. To sa už nedá realizovať manuálne, takže ak by došlo k výpadku robotov, celá výroba by sa úplne zastavila. Preto sme sa rozhodli pre známeho výrobcu. Taktiež sme uzavreli predchádzajúce dohody o servise a disponibilite náhradných dielov. Ak by došlo k poruche, musíme vedieť, že nám rýchlo pomôžu.“

Zložitým nie je len pracovný postup výrobkov. Roboty sa tiež navzájom nachádzajú vo svojej pracovnej oblasti a vykonávajú elegantné, synchronizované akcie, keď jeden robot položí nové taniere, ktoré potom druhý robot naplní výrobkami. Roboty majú dosť veľké nástroje, ktoré integrátor špeciálne skonštruoval s cieľom prispôsobiť ich širokej škále aplikácií. To všetko však spôsobuje citlivosť aplikácie a riziko kolízií nemožno úplne vylúčiť.

Rozsiahla servisná zmluva

Krátko po uvedení inštalácie do prevádzky spoločnosť Peka Kroef už pocítila dôležitosť dobrej servisnej zmluvy. „V spoločnosti FANUC Benelux máme servisnú zmluvu s ročným servisom a možnosťou zavolať technikovi 24 hodín denne,“ povedal vedúci údržby Roland van den Heuvel. „Krátko po uvedení do prevádzky došlo k kolízii s jedným z robotov.“ Technik spoločnosti FANUC bo rýchlo na mieste. Naši zamestnanci tiež poslali niekoľko fotografií, takže technik mohol hneď priniesť správne diely. Osobný prístup k servisu je rovnako dôležitý ako spoľahlivosť samotných strojov.“

Spoločnosť Peka Kroef má zmluvu na telefonickú a technickú podporu s garantovanou dobou odpovede menej ako 4 hodiny. Tím šiestich ľudí tiež absolvoval 4-denný školiaci seminár v obsluhe robotov u spoločnosti FANUC v Mechelene.

„To bolo celkom zaujímavé a veľmi poučné“, hovorí Roland van den Heuvel. „Každý účastník tam pracuje s vlastným robotom“. Takže sa nemôžete skrývať. O pár dní neskôr nastala situácia, keď robot bol v takej pozícii, že program nemohol pokračovať. Operátor potom dokázal prevziať kontrolu nad robotom a premiestniť robota za hriadeľ tak, že program mohol pokračovať. Školenie je pre nás aj dôležitým doplnkom k servisu. Ak sa vyskytne problém, pri ktorom sa musíme spoľahnúť na zamestnancov spoločnosti FANUC, je dôležité, aby sme mali dostatočné znalosti na pochopenie fungovania robota a presnú analýzu poruchy.“

Ohromná úspora nákladov

Závod bol v prevádzke od konca roku 2015. Roboty pracujú 24 hodín denne a dopravujú výrobku do autoklávu a z autoklávu. Systém poskytol spoločnosti Peka Kroef flexibilitu, aby sa mohol aj naďalej usilovať o diverzifikovanú ponuku výrobkov. Roboty zároveň prinášajú významnú úsporu nákladov, pretože manipulácia s nimi si v starej konfigurácii vyžadovala piatich operátorov pracujúcich v piatich zmenách. Systém tiež prispieva k detailnému sledovaniu, pretože roboty nikdy nerobia chyby a zaisťujú, aby sa každý výrobok dostal do správneho autoklávu.