Získajte navigáciu

Flexlink používa roboty FANUC delta, aby dosiahli mimoriadne rýchlosti naberania na novej linke

Úloha:
Zmeňte montážnu linku tak, aby sa zvýšila jej produktivita a dosiahnite rýchlosť až 60 kusov za minútu. Zautomatizujte prácu, ktorá sa doteraz vykonávala ručne, zabezpečte presnú manipuláciu, umiestňovanie a skladanie. Zlepšite kontrolu kvality a prijmite opatrenia proti zasekávaniu.

Riešenie:
Použite robot FANUC M-1iA delta so systémom iRVision na vizuálnu kontrolu a naberanie položiek prichádzajúcich v náhodných intervaloch na dopravníku, ešte pred ich uložením na pásový prepravník. Použite LR Mate 200iD na ich nabratie a vloženie do balenia 

Výsledok:
Kompaktná zjednodušená výrobná linka s výbornými časmi cyklu a dávkovaním s potrebou ďalších dopravníkov a vybavenia.


Dva odlišné kompaktné roboty na flexibilné vkladanie do blistrových balení

Flexlink skombinoval delta robot s antropomorfným robotom (značky FANUC) pri implementácii inovatívneho systému na automatické vkladanie do blistrových balení vo farmaceutickej oblasti. Manipulácia s materiálmi z jedného stroja na druhý na výrobnej linke je jednou z kľúčových predností spoločnosti Flexlink, ktorá vďaka svojim známym dopravníkom dokáže teraz poskytnúť niekoľko robotizovaných a úplne prispôsobených riešení na optimalizáciu toku materiálov a informácii v rámci výrobných procesov: od malých inštalácií až po komplexné sústavy.

Dnes je súčasťou skupiny Coesia a spoločnosť má dlhú tradíciu a bohaté odborné skúsenosti vo vytváraní robotických riešení pre rôzne oblasti aplikácie, od kozmetického až po farmaceutický priemysel, od spotrebných výrobkov až po elektronické karty.

Slová Andrey Sambuy, CEO spoločnosti Flexlink v Taliansku a na vychádzajúcich trhoch: „Skupina Coesia ponúka úplný rad automatizovaných baliacich strojov a riešení priemyselného spracovania.  Flexlink spadá pod divíziu IPS (Industrial Process Solutions), ktorá má na starosti predovšetkým riadenie toku produktov medzi dvomi strojmi na jednej výrobnej linke.“

Flexibilita a kompaktnosť pre medicínske aplikácie.

Spoločnosti Flexlink sa pre dôležitého výrobcu medicínskych prístrojov, ktorý potreboval zvýšiť produktivitu, podarilo vytvoriť dopravník, ktorý je ukážkovým príkladom inovatívneho využitia robotických riešení. Flexlink sa pritom zameral na vytvorenie efektívnejšieho spôsobu prepojenia montážnej linky, čím dosiahol vyššiu produktivitu v porovnaní s predchádzajúcimi prevádzkovými operáciami, ktoré sa vykonávali iba ručne. Zároveň implementoval vyššiu úroveň kontroly kvality, aby sa predišlo zasekávaniu spôsobenému prítomnosťou výrobkov, ktoré neboli správnym spôsobom uložené. S výrobkami sa manipuluje na základe výrobnej dávky, ktorá je uzatvorená vekom s rozličnými farbami slúžiacimi na identifikáciu jej dĺžky a veľkosti.

Špecifikom tohto výrobku z hľadiska manipulácie je fakt, že vyžaduje veľmi presné umiestnenie. Nie je možné ho jednoducho presunúť a uložiť, niektoré prvky musia byť vhodne zložené a následne jemne zatlačené a vložené do balenia.

Ďalšou náročnou výzvou, ktorú so sebou tento projekt priniesol, bolo dosiahnutie požadovanej výrobnej rýchlosti, a to 60 kusov za minútu.

Robot pre každého.

Flexlink sa rozhodol pre riešenie s mimoriadne vyspelými robotmi, pričom použil dva odlišné typy: delta robot, model Fanuc M-1iA, a antropomorfný robot FANUC, model LR Mate 200iD, oba s podporou vizuálneho systému iRvision.

Prvý z robotov zbiera kusy pohybujúce sa v zhlukoch na dopravníkovom páse. Robot je vybavený vizuálnym systémom navádzajúcim automatické zbieranie kusov, ktoré prichádzajú na páse rozhádzané a rôzne pootáčané. Ten istý vizuálny systém zároveň kontroluje kvalitu každého prichádzajúceho kusa. V prípade anomálií sa kus ponechá na dopravníku, ktorý ho na konci presunie do odpadu.

Po vyzdvihnutí ho robot FANUC M-1iA položí na medzidopravník aktivovaný krokovými motormi, aby ho správnym spôsobom nasmeroval do oblasti vyzdvihnutia.

V tomto momente zasiahne antropomorfný robot FANUC LR Mate 200iD vybavený dvojitým chápadlom a vloží pritom oba diely, aby mohol kus opatrne presunúť a vložiť ho do jeho balenia. Vizuálny systém pri kombinácii s druhým robotom vykoná ďalšiu kontrolu, aby sa predišlo akejkoľvek nesprávnej polohe.

„Kompaktný delta robot sme sa rozhodli použiť na prvé vyzdvihnutie preto, aby sme lepšie využili dostupný priestor a dosiahli špičkový výkon v oblasti rýchlosti a presnosti“, vysvetľuje Davide Zuffa, riaditeľ technického oddelenia spoločnosti Flexlink. Robot FANUC M-1iA bol vytvorený práve pre tieto typy projektov, v ktorých je potrebné presúvať a zhromažďovať malé predmety pri vysokých rýchlostiach a s vysokou presnosťou. Ide o veľmi kompaktný model s pracovným priemerom 280 mm a nosnosťou až do 500 g. Vďaka kombinácii s vizuálnym systémom už nie je potrebné ukladať predmety určitým spôsobom, aby ich robot dokázal vyzdvihnúť. Robot si ich nájde úplne sám. Zuffa dodáva: „Vďaka tomu nebolo potrebné použiť ďalšie dopravníky a zariadenia, ktoré by slúžili na ukladanie kusov, ani rad ďalších prvkov, ktoré by zvýšili zložitosť a ťažkopádnosť dopravníkového systému. Navyše je celý systém možné ľahšie prispôsobiť prípadným zmenám formátu výroby. Postačuje vykonať úpravy v softvéri a môžeme prepravovať všetky typy produktov. Naše riešenie je dokonale univerzálne a poskytuje neoceniteľné výhody vo forme kompaktnosti konečného systému.“

Celý stroj meria približne 3 m a obsahuje 2 roboty umiestnené tak, aby poskytovali jednoduchý prístup operátorovi, ako aj dostatok priestoru na pravidelné čistenie.

Kompaktnosť a nízka hmotnosť sú dvomi dôležitými vlastnosťami antropomorfného robota FANUC LR Mate 200iD, ktorého konštrukcia je vyrobená z hliníkovej zliatiny, dosahuje hmotnosť 20 kg a poradí si s maximálnou záťažou až 7 kg s dosahom 700 mm. Zuffa vysvetľuje: „Vynikajúca nakladacia kapacita robota LR Mate 200iD nám umožnila správne vykonávať jednoduchý pohyb vkladania do blistrových balení, a to na dvoch kusoch súčasne, čo bolo rozhodujúcim faktorom pri dosahovaní požadovaných časov pracovného cyklu tohto projektu. V tomto prípade vizuálny systém nesleduje kusy, ale kontroluje kvalitu v oblasti ukladania. Vďaka získaným skúsenostiam a jednoduchému spôsobu konfigurácie softvéru iRVision sme poľahky dosiahli stanovený cieľ.“

Víťazná spolupráca

Skúsenosti získané spoločnosťou Flexlink v oblasti robotických riešení v spojení s kvalitou výrobkov a podporných služieb od spoločnosti FANUC sa stali víťaznou kombináciou, ktorá výraznou mierou prispela k veľkému úspechu zavedeného riešenia. Už dlhšie naplno funguje v trojzmenovej prevádzke bez prerušenia a vďaka špičkového výkonu, ktorý toto riešenie dosahuje, sa koncový zákazník následne rozhodol zaviesť ešte niekoľko týchto systémov.

Zuffa zdôrazňuje: „Výrobky značky FANUC boli vždy zárukou optimálneho výkonu a funkčnosti, no oveľa rozhodujúcejším bol aj ľudský faktor. Vzťahy s oddelením technických služieb sú vynikajúce a založené na maximálnej spolupráci a efektívnosti.“

Pomocou tohto stroja sa nám v spoločnosti Flexlink podarilo položiť základy potrebné na dosiahnutie riešení vkladania do blistrových balení na medzinárodnej úrovni, veľmi flexibilných a vysoko produktívnych riešení, ktoré je možné bleskovo prispôsobiť rozličným špecifickým potrebám zákazníkov, ktorí operujú na rôznych trhoch.

Sambuy uzatvára: „Ide o dôležitý prvok, ktorý dokonale zapadá do globálnej synergie skupiny Coesia. Cieľom je mať k dispozícii každý prvok, ktorý nám môže pomôcť pri poskytovaní kompletnej výrobnej linky pre veľké nadnárodné spoločnosti, od úvodného spracovania základného výrobku až po ich konečné naloženie na paletu. Medzi spoločnosťami v rámci našej skupiny už prebieha viacero druhov spolupráce, aby sme mohli využívať schopnosti každej z nich a do procesu zapájame aj dodávateľov, ktorí dokážu zabezpečiť flexibilnosť a pohotovosť potrebnú na udržanie konkurencieschopnosti na globálnom trhu. Spolupráca s firmou FANUC prebieha veľmi hladko, ide o spoločnosť, ktorá okrem dodávania kvalitných produktov preukazuje schopnosť účinne reagovať na naše potreby a byť dostupnou aj pre naše potreby v oblasti podpory. Spoločným cieľom je spokojnosť zákazníkov, pretože tí očakávajú spoľahlivé a stabilné riešenia pre všetky potreby trhu.“