Získajte navigáciu

Spoločnosti TECOI a FANUC spolupracujú na tvorbe najmodernejších strojov CNC 

Úloha:
Neustále zlepšovať výkon stroja, byť konkurencieschopní, zlepšovať presnosť, minimalizovať čas prestojov a skracovať pracovné postupy s cieľom úspory času a zvýšenia produktivity.

Riešenie:
Vybaviť stroje TECOI jednoducho programovateľnými zariadeniami CNC série 31i spoločnosti FANUC. Nainštalovať roboty spoločnosti FANUC na vykladanie dokončených dielcov. Roboty vybavené ramenom so 40 samostatnými prísavkami naberajú dielce a ukladajú ich na palety, ktoré sú hneď pripravené na balenie.

Výsledok:
Produktivita a presnosť strojov TECOI sa zlepšila vďaka zavedeniu vysokovýkonného číslicového ovládania spoločnosti FANUC. Zavedenie robotov spoločnosti FANUC podobne pomohlo zjednodušiť procesy spracovania a zvýšiť výrobnú kapacitu.Jorge Rodríguez, výkonný riaditeľ spoločnosti Tecoi, hovorí: „Spoločnosť FANUC sme si vybrali predovšetkým kvôli presnosti a všestrannosti, ktorú ponúkala pre široké spektrum úloh, ako je fazetovanie. Po nasadení fazetovacích hlavíc dokázali naše stroje vyhovieť náročným požiadavkám, ktoré dovtedy používané riadiace jednotky nedokázali naplniť. Na riadenie série funkcií, ako je rezanie pod uhlom, riadenie výšky plechu, vylepšovanie presnosti strojov a schopnosť koordinovať pohyb 6 osí… bolo potrebné výkonnejšie číslicové ovládanie zvládajúce väčší počet úloh.“

Kľúčová úloha číslicového ovládania a automatizácie

ZVYŠOVANIE FLEXIBILITY A PRODUKTIVITY V REZANÍ PLECHOV

Spoločnosť TECOI, renomovaný odborník v oblasti navrhovania a výroby rezacích strojov, našla v spoločnosti FANUC silného partnera na vývoj inovatívnych, silne konkurenčných strojov a výrobných systémov. Číslicové ovládanie a automatizácia zohrávali zásadnú úlohu pri dosahovaní cieľov, ktoré sa v obchodnej stratégii vytýčili. Spoločnosť TECOI bola v roku 1995 založená vo Valle de Sabero de León ako výsledok spojenia dvoch spoločností, z ktorých sa jedna zameriavala na výrobu automatizovaných strojov a druhá na vývoj technických riešení v odvetví kovovýroby. Táto kombinácia ľudských a technických zdrojov inšpiruje spoločnosť investovať do inovácií a do vlastného dizajnu všetkých svojich strojov a dielov. Spočiatku bolo jej zámerom navrhovať, vyrábať, inštalovať a udržiavať priemyselné plazmové a kyslíkovo-palivové rezacie stroje a stoly. Neskôr spoločnosť rozšírila svoj produktový sortiment o laserové rezacie stroje a začala kombinovať stroje na rezanie a obrábanie plechov so strojmi na prípravu zvárania okrajov. Najnovšia generácia obrábacích strojov priniesla zlepšenie procesu rezania, keďže doplnila predchádzajúce modely. V niektorých aplikáciách prípravy zvárania okrajov a v niektorých konkrétnych odvetviach je dôležité naplniť určité podmienky. Nie je napríklad dobré využívať metódy tepelného spracovania na prípravu zvárania okrajov v odvetví veterného priemyslu, keďže vlastnosti materiálov by sa pod vplyvom tepla mohli meniť. Na vyriešenie takýchto praktických problémov spoločnosť začala na vŕtanie, pevné závitovanie a frézovanie využívať strojové obrábanie. Ešte dôležitejšie je to, že každý stroj, ktorý dnes vyrobíme, sa môže nakonfigurovať podľa špecifických požiadaviek jednotlivých klientov.

Vzácny spojenec

Na neustále zlepšovanie výkonu strojov bolo potrebné vybaviť ich riadiacimi jednotkami, ktoré by im umožnili pracovať s vyššou presnosťou a spoľahlivosťou. Z tohto dôvodu sa začala spolupráca so spoločnosťou FANUC a to je príčinou, prečo aj dnes zohráva FANUC významnú úlohu v stratégii spoločnosti. Jorge Rodríguez, výkonný riaditeľ spoločnosti Tecoi, hovorí: „Spoločnosť FANUC sme si vybrali predovšetkým kvôli presnosti a všestrannosti, ktorú ponúkala pre široké spektrum úloh, ako je fazetovanie. Po nasadení fazetovacích hlavíc dokázali naše stroje vyhovieť náročným požiadavkám, ktoré dovtedy používané riadiace jednotky nedokázali naplniť. Na riadenie série funkcií, ako je rezanie pod uhlom, riadenie výšky plechu, vylepšovanie presnosti strojov a schopnosť koordinovať pohyb 6 osí, bolo potrebné výkonnejšie číslicové ovládanie zvládajúce väčší počet úloh.“
Rozsiahle skúsenosti spoločnosti FANUC v oblasti automatizačných riešení boli významným prínosom a zvýšili odbornosť rezania v spoločnosti Tecoi. Perfektná spolupráca. Prostredníctvom vysokovýkonného číslicového ovládania 31i sa môže ovládať plazmová a kyslíkovo-palivová prevádzka, rezanie laserom a metódy obrábania ako vŕtanie, pevné závitovanie a frézovanie.
Marcos, riaditeľ nákupu v spoločnosti Tecoi, hovorí: „Okrem toho sa nám podarilo optimalizovať výrobný proces a 40-hodinovú montáž NC sme skrátili len na 6 hodín.“ Ďalšou silnou stránkou riadiacich jednotiek spoločnosti FANUC je, že sa veľmi jednoducho programujú a používajú.
Spoločnosť Tecoi vyvinula vlastný, veľmi všestranný softvér, ktorý je možné používať intuitívne: CISCAD. Jeho hlavnou charakteristikou je schopnosť pracovať s odlišnými technikami rezania v závislosti od požadovanej úlohy rezania. Táto schopnosť umožňuje rezať diery pri rôznych rýchlostiach a s rôznou hĺbkou v porovnaní s okrajmi. Softvér CISCAD perfektne spolupracuje s ovládacími funkciami spoločnosti FANUC a zabezpečuje vysokú spoľahlivosť systému. Dokáže spolupracovať s ďalšími programami pri úlohách ako spracovanie plechov, automatická výroba dielov s podobnou štruktúrou, vývoj parametrov odliatkov, správa nákladov atď. „Výhodou systému riadenia 31i je, že ho môžeme využiť v strojoch, ktoré sme sami vytvorili alebo upravili,“ dodáva Marcos. Školenie osôb je ďalšou významnou službou, ktorú FANUC garantuje spolu s technickou podporou.

Snaha zostávať konkurencieschopný

Vo svete priemyslu nestačí vyrábať stroje za primeranú cenu. Musíte ich neustále zlepšovať a zabezpečovať konkurencieschopnosť svojich produktov. Po zapojení týchto strojov do hromadnej výroby ich produktivitu ovplyvňuje čas potrebný na nakladanie a vykladanie materiálov. Cieľom je maximálne obmedziť prestoje a skracovať pracovné postupy s cieľom úspory času a zvýšenia produktivity. V tomto smere sa spoločnosť Tecoi mohla opäť spoľahnúť na odbornosť spoločnosti FANUC. Jej riešením je robot na nakladanie a vykladanie dielov a automatizáciu procesu. Aby robot mohol vykladať dokončené diely, má primontované rameno so 40 samostatnými prísavkami, a v závislosti od dielov, ktoré vykladá, má konkrétne informácie na automatické vyzdvihnutie a umiestnenie dielov na palety tak, že sa môžu rovno baliť. Šikmo rezané diely nevychádzajú von rovnakým spôsobom. Na ich vyzdvihnutie a hromadenie je potrebné manévrovanie. Pred tým, ako robot naberie každý jeden diel, dostane informáciu potrebnú na rozpoznanie dielu, na ktorej základe potom použije príslušné prísavky.
Rodríguez hovorí: „Je to zlepšenie hneď v dvoch smeroch, pretože spoločnosť FANUC nám pomohla zaviesť vysokovýkonné číslicové ovládanie do nášho širokého sortimentu strojov a tiež nám umožnila zapojiť robot na nakladanie a vykladanie materiálov, čím sa významne zvýšila naša produktivita.“
Automatizácia procesu priniesla vylepšenia do mnohých oblastí. Predovšetkým pomohla optimalizovať a štandardizovať výrobné procesy, čo sa odrazilo v konštantných časoch cyklov a úrovniach produktivity. Automatizácia takisto vylepšila pracovné podmienky.

Napriek vylepšeniam, ktoré spoločnosť Tecoi zaznamenala, pred ňou stále ležia určité výzvy. Je dôležité pokračovať vo vývoji nových funkcií v snahe reagovať na nové potreby a nachádzať riešenia na zvyšovanie rýchlosti, produktivity a pod. Stále je čo zlepšovať a spoločnosti Tecoi a FANUC budú naďalej spolupracovať, aby tak posúvali hutnícky priemysel vpred. Trh si nevyžaduje len konkurenčné ceny, ale tiež flexibilitu, schopnosť inovovať, spoľahlivosť a kvalitu. Tieto ciele sme si osvojili a sme presvedčení o tom, že spoločne dokážeme čoskoro prísť s novými efektívnymi riešeniami.

Použité produkty spoločnosti FANUC