Získajte navigáciu

Úzke partnerstvo medzi ROLLOMATIC a FANUC má priniesť to najlepšie vrámci Industry 4.0

Úloha:

Navrhnúť novú presnú brúsku so 6 súčasne interpolovanými osami, ktorá je kombináciou hydrostatickej technológie a lineárnych motorov, ako aj mnohokĺbového robota.

Riešenie:

Na základe dlhodobého partnerstva si spoločnosť Rollomatic zvolila kompletné riešenie FANUC, ktoré pozostáva z 30i-B CNC. Šikovná integrácia robota FANUC LR Mate 200iD/7L ponúka vysoký stupeň flexibility a autonómie. 

Výsledok:

GrindSmart®830XW umožňuje obrábanie rezných nástrojov s povrchovou úpravou a reznými hranami, ktoré prekonávajú trhový štandard. Rozšírením svojho radu GrindSmart® o priemer 32 mm, ponukou presnosti a kombináciou lineárnych motorov s hydrostatickými navádzacími zariadeniami a automatizáciou svojich radov s robotmi FANUC a CNC systémami dostáva spoločnosť Rollomatic svoje ostričky na vrchol kvalitatívnej a výrobnej pyramídy. Celé sa to deje vo Švajčiarsku a je to v záujme celého sveta ostrenia a brúsenia. Výrobca vysoko presných ostriacich a a brúsnych strojov, ROLLOMATIC, uviedol svoj prvý 6-osový CNC stroj na trh už pred 26 rokmi. Pod vedením Jean-Marca Dicka v roku 1993 pracovala konštrukčná kancelária v úzkej spolupráci s FANUC Switzerland na tom, aby na trh uviedli v tej dobe revolučný stroj: CNC600. FANUC je odvtedy výhradným dodávateľom referenčných digitálnych riadiacich systémov tejto švajčiarskej značky. GrindSmart®830XW, 6-osové brúsne centrum kombinujúce lineárne motory s hydrostatickými navádzacími zariadeniami, predstavuje pre oboch partnerov nový spoločný technologický skok vpred, čím sa zapísalo do histórie výroby a brúsenia rezných nástrojov. Táto inovácia predstavuje pre spoločnosť Rollomatic presadenie sa na trhu s nástrojmi s priemerom nad 16 mm. Poďme sa v spoločnosti hlavných protagonistov tohto úžasného dobrodružstva bližšie pozrieť na zrod tejto inovácie, ktorá bola revolučná v každom zmysle slova.

KTO SÚ ROLLOMATIC

V roku 1953 založil Francis Rollier v obci La Neuveville blízko Neuchâtelu firmu na výrobu vysoko presných rotačných rezných nástrojov pre hodinársky priemysel, ktorú pomenoval podľa seba. Keďže rezačky a brúsky v tej dobe neboli dostatočne presné pre jeho potreby, rozhodol sa navrhnúť a skonštruovať svoje vlastné vylepšené stroje. Od roku 1985 ich spolu so svojim synom Michelom predávajú na trhu pod názvom „Roll-o-Matic“. V roku 1989 založil Michel Rollier, stále vo funkcii generálneho riaditeľa spoločnosti, firmu Rollomatic SA. Tá vyvinula rady brúsok pre CNC riadené brúsenie a ostrenie nástrojov, ktoré zanechali svoj technologický podpis vo svete priemyslu, predovšetkým s plne automatizovaným 6-osovým brúsnym centrom CNC600. „V tej dobe sme boli vo firme asi dvadsiati,“ spomína si Jean-Marc Dick. „Pre tento vývoj bola nevyhnutná podpora dodávateľa špičkového CNC systému a osového motora“ zdôrazňuje. 

Príbeh ľudí a inovácií

Zemepisná blízkosť spoločnosti FANUC Switzerland, ktorá má sídlo v meste Biel, sa ukázala ako veľmi výhodná na nadviazanie úzkej spolupráce. „Náš cieľ presadiť sa na medzinárodných trhoch, predovšetkým vytvorením našej americkej pobočky v roku 1994, nás tiež poháňal hľadať služby dodávateľa s globálnym dosahom, ako je FANUC,“ dodáva Damien Wunderlin, riaditeľ marketingu a predaja v spoločnosti Rollomatic. FANUC Switzerland sa stala viac než len partnerom, je srdcom strojov Rollomatic. „Od roku 1998, keď som sa zamestnal vo FANUC Switzerland, som strávil kopu času s konštrukčnou kanceláriou Rollomatic,“ hovorí Claude Amsler, ktorý je zodpovedný za technické rozhranie medzi FANUC Switzerland a Rollomatic. Veľmi praktická je pre neho blízkosť výrobného závodu v obci Le Landeron, len dvadsať minút od Bielu, ktorý Rollomatic postavila v roku 2002. S týmto výrobným závodom s Lean produkciou a plochou 12 000 m2,, ktorý zamestnáva 350 ľudí zo štyroch kontinentov a vyrába 500 až 650 strojov ročne, je dnes Rollomatic globálnym etalónom pre vysoko presné ostrenie a brúsenie. Stroje Rollomatic GrindSmart® sú kompletne vybavené programovacím softvérom VirtualGrind®Pro, stroj ShapeSmart® určený na brúsenie valcových plôch riadi softvér ShapeSmart®Pro, a pokiaľ ide o LaserSmart®Pro, ten sa dodáva s modelmi LaserSmart® na laserové obrábanie. Všetky tieto softvérové programy vyvíja spoločnosť Rollomatic. Sú integrované do väčšiny riadiacich jednotiek CNC systémov FANUC 30i-B a 32i-B , ktorými vybavuje svoje rady.


Vrchol presnosti… 

Stroj GrindSmart®830XW, ktorý je určený na malovýrobné a veľkovýrobné série nástrojov s priemerom od 1 mm do 32 mm, spája to najlepšie z technológie motorizácie osí a technológie navádzania posunu a automatizovaného nakladania nástrojov a kotúčov. Jeho liatinový rám obsahuje, so zníženou stopou (2 500 x 2 335 mm), 6-osovú kinematiku na lineárnych motoroch pre osi X, Y a Z, a na momentových motoroch pre osi rotácie (A, B a C), pričom všetky dodáva FANUC. Osi A a B regulované optickým kodérom s rozlíšením do jednej milióntiny stupňa majú zdvih 240°, čo umožňuje automatickú výrobu pravotočivých a ľavotočivých závitníc. Os C sa pritom môže otáčať až pri 1 000 ot./min s rovnakým regulačným rozlíšením. Integrovaný merací snímač riadený CNC systémom FANUC 30i-B umožňuje detekciu v prípadoch, že dôjde nástroj. Softvérový modul Rollomatic VirtualGrind®Pro to potom automaticky vykompenzuje koreláciou pohybov osi na skutočnej osi nástroja. Hoci je jeho inštalácia oveľa drahšia, zaviedlo sa hydrostatické navádzanie lineárnych osí pod tlakom oleja, pretože ponúka dvojitú záruku z hľadiska presnosti a dynamiky. Hydrostatický systém v prvom rade kompenzuje každý náklon osi, nech je akokoľvek malý. Chladený mazací olej používaný na toto navádzanie navyše zaručuje takmer dokonalú tepelnú stabilitu všetkých pohybov. Lineárne motory regulované absolútnym pravidlom s rozlíšením 0,01 µm zaisťujú extrémne presné pohyby. Napokon, technologický princíp lineárnych motorov im umožňuje okamžite reagovať na príkazy z FANUC CNC, čím sa eliminuje akákoľvek mechanická zotrvačnosť.

 „Magnety v lineárnych motoroch FANUC sú veľmi dobre chránené a sú umiestnené s uhlom dopadu, ktorý vytvára dokonale regulovaný pohyb dopredu,“ dodáva Claude Amsler.

GrindSmart®830, 630 a 530 sú teda prvé stroje, ktoré kombinujú túto úroveň presnosti pri nepretržitom polohovaní a dynamickom pohybe na presných brúsnych centrách.

... spojené s tým najlepším z automatizácie Industry 4.0

Nad vretenovou osou má zásobník kotúčov 15 úchytkových pozícií. Každá úchytka je vybavená samostatným mazacím systémom a udrží 3 kotúče. Autonómia, ktorú ponúka tento zásobník, tak umožňuje nepretržitú prevádzku bez monitorovania, s viacerými dvojitými kotúčmi. Túto autonómiu posilňuje dômyselná inštalácia robota FANUC LR Mate 200iD 7L v ľavej časti stroja. Z vopred naložených podnosov v jeho pracovnom prostredí robot automaticky zásobuje vreteno stroja pre nočnú alebo víkendovú prevádzku bez dozoru obsluhy. Jeho dvojsvorkový upínací systém vyloží dokončený nástroj a následne do niekoľkých sekúnd naloží hrubý kus na brúsenie. Robot a číslicové riadenie prirodzene komunikujú cez systém, ktorý kompletne spravuje FANUC. „830XW disponuje spoľahlivým a presným mnohokĺbovým robotom, ktorý je možné vybaviť vizualizačným systémom na brúsenie plechov na 630XW a vykonávanie ďalších úloh,“ vyzdvihuje Jean-Marc Dick. Inteligentný a automatizovaný GrindSmart® 830XW je tak pripravený na integráciu do inteligentného presného  brúsenia Priemyslu 4.0. Kalkulácia návratnosti tejto investície by preto mala brať do úvahy kvalitu vykonávanej práce, garantovanie nulových porúch a autonómiu stroja, čo optimalizuje celkovú rentabilitu.

Nová vízia obrábania rezných nástrojov

Vývojár dlhodobých priemyselných projektov, Rollomatic, s týmto konkurenčným modelom schopným manipulácie až do Ø 32 mm navrhol a skonštruoval novú víziu ostričiek. Geometrická presnosť a kvalita povrchu nástrojov produkovaných na strojoch GrindSmart® prinesie v oblasti brúsenia nebývalé výkony. Pridaná hodnota investorov prostredníctvom týchto špičkových výrobných prostriedkov ich odlíši od ostatných. Vďaka tomu, že Rollomatic sa pri svojom úsilí o inovácie opiera o zručnosti pracovníkov FANUC Switzerland, otvorenosť CNC strojov FANUC, technológiu lineárnych motorov a jej globálnu sieť, teraz as púšťa do nových projektov na výrobu vysokovýkonných rezných nástrojov. „V posledných rokov sme sa rozhodli prekonať spoločné výzvy robotizácie a rozšírenia nášho sortimentu, aby obsahoval väčšie priemery,“ vysvetľuje Damien Wunderlin. „A nemali sme na výber, len umiestniť tento vývoj do sektora luxusných výrobkov, pričom sa v nadchádzajúcich desaťročiach zameriame na digitálnu budúcnosť,“ dodáva.

„S podporou spoločnosti FANUC Switzerland a jej globálnej siete v tom uspejeme nad naše očakávania,“ hovorí na záver.