Získajte navigáciu

FANUC a ESPS pre Vernay v Oldenzaale, Holandsko

 

Úloha:

Spoločnosť Vernay hľadala spôsob, ako v plnom rozsahu automatizovať výrobný proces zahŕňajúci riešenia na reguláciu prietoku, ktoré sa používajú v mnohých priemyselných odvetviach vrátane domácich a zdravotníckych pomôcok, priemyselných aplikácií a automobilového trhu. Dostupná podlahová plocha bola dosť obmedzená, takže riešenie muselo byť kompaktné.

Riešenie:

Riešenie dodané spoločnosťou ESPS pozostávalo z dvoch robotov FANUC v každej zo štyroch pracovných buniek. Robot SCARA – FANUC SR-6iA sa používa na vyberanie, umiestňovanie a kontrolu kvality, a robot FANUC M-20iD sa využíva na flexibilné nakladanie a vykladanie lisovacieho stroja.

Výsledok:

Riešenie umožnilo spoločnosti Vernay vykonávať tento výrobný proces plne automatizovaným spôsobom Preto môže diely vyrábať 24 hodín denne bez prerušení.

O spoločnosti Vernay

Spoločnosť Vernay so 75-ročnou históriou si vybudovala celosvetovú reputáciu ako špecialista na riešenia v oblasti regulácie prietoku. Spoločnosť Vernay vyrába viac ako jednu miliardu výrobkov ročne a má prevádzky v Ázii, Amerike a Európe, ktoré sa špecializujú na vývoj a výrobu gumových komponentov ventilov a montovaných ventilov. Ich výrobky sa používajú v domácich a zdravotníckych pomôckach, priemyselných aplikáciách a na automobilovom trhu. Keďže ich výrobky sú komponentmi, ktoré sa používajú v iných zariadeniach, názov spoločnosti často nie je hneď viditeľný. Napriek tomu sú ich výrobky rozhodujúce pre fungovanie respirátorov, ventilačných systémov batérií elektrických vozidiel, brzdových systémov, atramentových tlačiarní a kávovarov, a preto musia spĺňať najvyššie štandardy kvality s nulovou toleranciou chýb.

ESPS navrhla pre spoločnosť Vernay riešenie, ktoré využíva šesťosové robotické rameno M-20iD na nakladanie a vykladanie hotových dielov do/z lisovacieho stroja. V závislosti od EoAT (End-of-Arm-Tooling) zvládnu roboty širokú paletu rozličných dielov a operácií.

Typickým príkladom výrobného procesu je, že M-20iD vyberie zásobník s kovovými vložkami a naloží ho do lisovacieho stroja. Po ukončení cyklu lisovania vyberie M-20iD zásobník s hotovými dielmi zo stroja a umiestni ho na pracovný stôl. Robot SCARA (FANUC SR-6iA) postupne vyberá každý hotový výlisok zo zásobníka a drží ho v polohe na kontrolu kvality pomocou počítačového videnia. Ak je počítačová kontrola kontroly kvality uspokojivá, robot SCARA umiestni výlisok na zásobník na dopravu ďalej po linke na balenie.

Okrem kontroly kvality sa robot SCARA používa aj na predbežné umiestnenie kovových vložiek na zásobník, ktorý potom robot M-20iD naloží do lisovacieho stroja.

Systém je dostatočne flexibilný na to, aby umožnil náhodné kontroly kvality ľudským operátorom, ktorý si môže vybrať zásobník na ďalšiu manuálnu kontrolu a meranie.

André Vos, automatizačný technik, zamestnanec spoločnosti Vernay zodpovedný za tieto pracovné bunky, opísal motiváciu projektu a rozhodujúce obmedzenie: „Hľadali sme riešenie na úplnú automatizáciu našich výrobných procesov 24/7. Keďže dostupné množstvo podlahovej plochy bolo obmedzené, tiež sa to muselo urobiť kompaktným spôsobom“

Vos opísal riešenie nasledovne. „Automatizácia pokrýva celý proces od podávania vložiek a montážnych dielov, vyberania výliskov a čistenia foriem až po presne stanovené ukladanie skontrolovaných a schválených dielov. Na všetky manipulačné aplikácie sa používajú roboty FANUC.“

Spoločnosť Vernay má z výsledkov radosť, a Vos poznamenal: „Úplná automatizácia týchto procesov nám umožňuje vyrábať diely 24 hodín denne bez prerušení. Ďalšou výhodou je celosvetová dostupnosť výrobkov a dielov FANUC, čo nám umožňuje dosiahnuť vzájomnú zameniteľnosť a štandardizáciu. S funkčnosťou sme veľmi spokojní a teraz sme roboty od spoločnosti FANUC nasadili do niekoľkých výrobných buniek po celom svete.“