Získajte navigáciu

Úloha:
Spoločnosť Green Services GmbH potrebovala spôsob, ako uľahčiť fyzicky náročnú manuálnu prácu pri paletizácii trávniku. Automatizácia takejto úlohy je však náročná nielen kvôli hmotnosti, ale aj kvôli kolísavým vlastnostiam tohto prírodného produktu.

Riešenie:
Spoločnosť Green Services sa obrátila na expertízu firmy TwinAutomation v oblasti strojárenstva a automatizácie procesov, ktorá na uľahčenie paletizácie balíkov trávnika určila 6-osový priemyselný robot FANUC M-20iD/35. Pri montáži robota M-20iD/35 na zadnú časť žacieho stroja pomáhajú integrované bezpečnostné zariadenia, medzi ktoré patrí aj softvér FANUC DCS (Dual Safety Check).

Výsledok:
V spoločnosti Green Services je ťažké zdvíhanie a fyzická námaha už len vzdialenou spomienkou. Automatizovaný paletizačný systém s robotom FANUC sa dnes stará o bezpečnú a produktívnu prevádzku. Paletizačný výkon sa zvýšil na približne 500 balíkov za hodinu na základe 7-sekundovej doby cyklu, vďaka čomu sa skrátil pracovný čas o cca 45 % zvýšila sa flexibilita výroby.

O spoločnosti Green Services

Green Services GmbH so sídlom asi 5 km severozápadne od švajčiarskeho mesta Winterthur riadi jej zakladateľ a generálny riaditeľ Ernst Brandenberger spolu so synom Marcom. Vyrába rolovaný trávnik pre domáce záhrady, ihriská, parky, golfové ihriská a športoviská. Green Services tiež podniká v poľnohospodárstve v oblasti mliekárstva a obrábania ornej pôdy.

Ako sa stal robot farmárom

Zber trávnika bol vždy náročný proces, každý balík totiž váži približne 15 kg,“ tvrdí Ernst Brandenberger, zakladateľ a generálny riaditeľ spoločnosti Green Services GmbH. „V súlade s našou zásadou sa neustále zlepšovať sme začali hľadať automatizované riešenie, ktoré by uľahčilo mimoriadne fyzicky náročnú paletizáciu trávnika.“  

Green Services oslovila firmu TwinAutomation GmbH, švajčiarskeho špecialistu na navrhovanie a výrobu zákazkových riešení pre širokú škálu odvetví. Spoločnosť TwinAutomation, ktorá pravidelne začleňuje roboty FANUC do projektov svojich zákazníkov, ponúkla riadenie projektu od počiatočnej koncepcie až po konečné uvedenie do prevádzky. Dnes väčšina strojov vyrábaných spoločnosťou obsahuje robotiku.

  

Už od začiatku nás tento projekt veľmi zaujímal, lebo to bolo niečo úplne iné,“ hovorí Michael Studer, generálny riaditeľ spoločnosti TwinAutomation.

Rovnako ako mnohí výrobcovia strojov a systémoví integrátori sa aj TwinAutomation obvykle zameriava na priemyselné aplikácie, pri ktorých sú presná technika, štandardné prevádzkové postupy a zhoda normou. Trávnik ako prírodný produkt je iný.  

Napríklad sa každý deň mení obsah vlhkosti, čo znamená, že vlastnosti trávnika majú sklon kolísať,“ vysvetľuje pán Studer. “Správanie sa pri rolovaní sa líši, podobne ako sila a pevnosť. Vibrácie motora žacieho stroja majú navyše negatívny vplyv na paletizáciu.”  

Bolo jasné, že paletizácia trávnika v spoločnosti Green Services si žiadala mimoriadne spoľahlivého robota z hľadiska riadenia, výkonu a životnosti. S týmito požiadavkami na mysli si firma TwinAutomation vybrala 6-osového robota FANUC M-20iD/35, ktorý ponúka užitočné zaťaženie 35 kg a dosah 1 831 mm.

V poľnohospodárstve je mnoho nevyužitých príležitostí pre priemyselné roboty, takže sme dostali vzrušujúcu možnosť ukázať, čo dokážeme,“ hovorí pán Studer. „Robot FANUC sme v našich priestoroch pripravili s uchopovačom, pričom montáž a uvedenie do prevádzky sa uskutočnili v závode spoločnosti Green Services. Robota sme namontovali do existujúceho žacieho stroja trávnika a pustili sme sa do automatizácie paletizácie.”

Spoločnosť TwinAutomation vybavila vozidlo rôznymi bezpečnostnými zariadeniami, ako napríklad poháňanú vyklápaciu bezpečnostnú bránu v zadnej časti vozidla, ktorá sa po spustení robota FANUC zatvorí. Ďalšou podporou pre bezpečnosť je softvér FANUC DCS (Dual Check Safety) dodávaný bezplatne, takže zamestnanci môžu pracovať absolútne bezpečne.  

S automatizačným systémom, ktorý je teraz v plnej prevádzke v spoločnosti Green Services, je paletizačný výkon približne 500 balíkov za hodinu na základe 7-sekundovej doby cyklu.  

Vďaka tomuto inovatívnemu prístupu sme boli schopní ušetriť cca 45 % pracovného času a značne sme odľahčili našich zamestnancov,“ referuje veľmi spokojný pán Brandenberger. „Taktiež sme sa stali oveľa flexibilnejšími vo výrobe.“  

Pán Berger na záver dodáva: „Keď v našom odvetví hovoríme ‘v teréne’, obvykle to znamená v prevádzke vo výrobnom alebo spracovateľskom závode, ale pri tomto projekte to nadobudlo veľmi doslovný význam.