Získajte navigáciu

V snahe byť neustále flexibilnou v prostredí meniacich sa podmienok sa spoločnosť Reimer spolieha na osvedčené stroje CNC spoločnosti FANUC

Úloha:
Vyrobiť celý sortiment vysoko presných dielcov pre nespočetné množstvo priemyselných odvetví. Pretože časy cyklov zohrávajú významnú rolu, riešenia musia byť maximálne dostupné, spoľahlivé a flexibilné.

Riešenie:
Použitie sústruhov CNC Mori Seiki a Doosan s ovládaním spoločnosti FANUC zabezpečuje spoľahlivosť a pokrokovú funkcionalitu obrábania príznačnú pre túto firmu.

Výsledok:
Až neskutočne vysoká prevádzková konzistentnosť a dostupnosť. Podľa vyjadrení spoločnosti Reimer sú ovládacie prvky spoločnosti Fanuc vždy logicky nakonfigurované, majú pochopiteľné usporiadanie a sú až neuveriteľne spoľahlivé.


Hlavným mottom dňa je prevádzková dostupnosť

Dodávateľ dôveruje osvedčeným obrábacím strojom s CNC riadením FANUC

Vďaka kvalite a spoľahlivosti si firma Alfred Reimer GmbH z mesta Gronau vybudovala vynikajúce renomé výrobcu vysokopresných dielov. Aby dokázali pre svojich zákazníkov zaručiť včasné dodávky a vysokú flexibilitu, výkonní riaditelia dôsledne dbajú na strojové vybavenie s maximálnou prevádzkovou dostupnosťou: V strojovom parku tejto spoločnosti jasne dominujú stroje Mori Seiki a Doosan riadené systémami FANUC.

Keď v roku 1984 založil Alfred Reimer svoju spoločnosť typu „GmbH“ (spoločnosť s ručením obmedzeným) a prepožičal jej svoje meno, začínal ako malá obrábacia prevádzka vo svojej vlastnej dvojitej garáži v meste Gronau-Epe. Spoločnosť zažila rýchly rozvoj. Prijal viac zamestnancov a zakúpil najmodernejšie CNC sústruhy značky Mori-Seiki. „V roku 1986 sme sa ujali roly priekopníkov v oblasti 4-osového sústruženia v Nemecku“, spomína syn majiteľa, Rainer Reimer, ktorý spoločne so svojou sestrou Monikou Zellmann vedie podnik. Takmer každé dva roky bola rozvíjajúca sa firma nútená hľadať väčšie budovy alebo rozširovať výrobné priestory.

Konečne v roku 1992 postavila firma svoj vlastný závod existujúci dodnes, s výrobnou plochou 1 000 m² vrátane administratívnej časti, do ktorého sa nasťahovala aj so svojím tímom približne 20 zamestnancov. Ťahúňom rastu spoločnosti bol automobilový priemysel, pre ktorý firma Alfred Reimer vyrábala stredne veľké série sústružených dielov už od roku 1987. No takmer okamžite po presťahovaní sa do nových priestorov tento hlavný zdroj zákazníkov vyschol, pretože tí svoje zákazky radšej posielali na východ, spomína Rainer Reimer. Bolo nutné preorientovať sa na trhu. Sériová výroba dielov bola minulosťou. Od tej doby sa spoločnosť Alfred Reimer GmbH zameriava na malosériové diely s vysokou presnosťou.

Ďalším míľnikom bol rok 2004. V tom čase predal zakladateľ spoločnosti riadenie podniku do rúk svojmu synovi a dcére. Rainer Reimer, kvalifikovaný obrábací technik s dodatočným obchodným vzdelaním a Monika Zellmann, vyštudovaná bankárka, viac-menej vyrástli v otcovej firme. Už počas svojho detstva napísali svoje prvé CNC programy. Čo sa začalo ako hra, stalo sa neskôr pre Moniku Zellmann profesiou. Dnes vytvára programy pre celé flotily CNC strojov.

Vysoký stupeň prevádzkovej dostupnosti a dlhodobá kvalita

Medzičasom už noví výkonní riaditelia presadzujú vo firme svoje vízie: Súčasný sortiment výrobkov vyrábaný na 3 000 m² výrobných a skladových priestorov zahŕňa štandardné diely s priemerom od 10 do 400 mm, ktoré slúžia nespočetnému množstvu odvetví – okrem automobilového priemyslu. Aby sa predišlo akémukoľvek druhu závislosti, boli zavedné pravidlá. Žiadny zo zákazníkov netvorí viac ako 30 % podielu z tržieb, a žiadne odvetvie viac ako 50 %.

No nie všetko je nové. Spoločnosť zostala verná svojim princípom klásť najväčší dôraz na kvalitu a vždy vystupovať ako spoľahlivý partner. Už na začiatku 90. rokov dvadsiateho storočia vytvorila spoločnosť Alfred Reimer GmbH svoje vlastné oddelenie zabezpečenia kvality hneď vedľa výrobnej linky, ktoré bolo od úplného začiatku vybavené najmodernejšími strojmi a meracími prístrojmi. Vďaka tomu sa firma stala jedným z prvých „malých“ zmluvných výrobcov s plne vybaveným metrologickým laboratóriom a CNC riadeným 3D súradnicovým meracím strojom. Rainer Reimer vysvetľuje: „Kvalita je kľúčovým prvkom našej firemnej filozofie. Začína sa u našich zamestnancov a pokračuje v našom vybavení. Väčšina našich zamestnancov u nás pracuje viac ako 10 rokov a mnohí z nich si v rámci svojho učňovského vzdelania v našej firme dokonca urobili výučný list. Najvyššiu presnosť sme schopní dosahovať práve vďaka ich odborným znalostiam, napríklad pri zložitých sústružených dieloch s veľmi tenkými stenami.“ Napokon, najdôležitejšou kvalitou je kvalita, ktorú dodávate.

V strojovom parku sa vedenie spoločnosti spolieha na dlhodobú kvalitu. Predovšetkým stroje značky Mori Seiki sú poprednou dominantou výrobného závodu. V oblasti frézovania sa Reimer spolieha na modely SH-500 a MV-Junior, pri sústružení využívajú celkovo 10 strojov Mori Seiki modelu SL-25 a -35, ako aj modely z radu ZL- a NL. Pri výbere značiek firma mierne upustila od absolútnej vernosti jednému výrobcovi a zakúpila aj dve sústružnícke centrá Doosan Puma 400, ako aj stroj Saeilo Contur a Hedelius CB-60. No v oblasti dodávateľa riadiacich systémov vládne neporušená vernosť: Až na niekoľko výnimiek ich všetky dodala spoločnosť FANUC.

Komponenty FANUC sú symbolom dokonale plynulej prevádzky

Rainer Reimer a Monika Zellmann sa zhodli: „So spoločnosťou FANUC sme boli vždy spokojní. Predovšetkým v oblasti plynulosti prevádzky. Riadiace systémy FANUC sú zvyčajne bezporuchové, no ak by náhodou predsa došlo k poruche, môžete sa vždy spoľahnúť na servisné služby spoločnosti, ktoré zvyčajne poruchu do 24 hodín odstránia. Tomu hovorím vysoká hodnota.“ Ani jeden z nich si nespomína na úplné zlyhanie niektorého z riadiacich systémov. „Raz to bola doska plošných spojov“, poznamená Rainer Reimer, „áno, ale také niečo je úplne bežné.“ K tomu treba pripočítať flexibilitu voči operátorom strojov. Takmer každý zamestnanec dokáže obsluhovať každý stroj a jeho riadiaci systém.

Pre oboch výkonných riaditeľov je prevádzková dostupnosť tou najdôležitejšou funkciou, ktorú musí spĺňať každý riadiaci systém. „Až potom možno využívať ostatné funkcie a vlastnosti“, vysvetľuje Monika Zellmann, „cykly, jednoduché používanie, konfiguráciu, jedným slovom: funkčnosť samotného riadiaceho systému. Všetko zohráva svoju úlohu. Podľa mňa je riadiaci systém FANUC vždy logicky konfigurovaný, má najprehľadnejšie rozloženie, vďaka čomu si myslím, že nemá príliš veľa konkurentov.“

Poskytuje neprerušovanú prevádzku

Rainer Reimer dodáva: „V prospech spoločnosti FANUC nehovorí len samotný CNC systém. Silnou stránkou spoločnosti FANUC je podľa mňa spoľahlivosť a prevádzková dostupnosť komponentov pohonu, t. j. servomotorov a zosilňovačov. Za celé tie roky sme sa stretli iba s jedinou poruchou.“

Ako príklad dlhodobej spoľahlivosti strojového vybavenia ukazuje Rainer Reimer na model ZL-3, 4-osový stroj od spoločnosti Mori-Seiki, ktorý je v prevádzke už 25 rokov. „Myslím, že to bol jeden z prvých 4-osových strojov značky Mori-Seiki v Nemecku. Riadenie FANUC ešte stále funguje – je samozrejme o niečo pomalšie v porovnaní s novšími modelmi – no funguje neustále. Ani s pohonnými jednotkami sme nikdy nemali žiadne problémy. A ak sa spýtate kolegov, sú z toho skutočne nadšení“, so žmurknutím vysvetľuje majiteľ firmy.

Dôležitosť prevádzkovej dostupnosti pre oboch výkonných riaditeľov je viditeľná v mnohých oblastiach firmy. Je to napríklad skvele zásobený sklad materiálu, ako aj vlastné piliarske oddelenie firmy, vďaka ktorým je zabezpečené, že aj v prípade núdze budú dobrým zákazníkom dodané požadované diely do 2 alebo 3 dní. Aj na konci celého výrobného reťazca chcú mať Monika Zellmann a Rainer Reimer opraty pevne v rukách. Prostredníctvom svojho vlastného nákladného vozidla a flotily osobných vozidiel je firma vždy schopná okamžite doručiť urgentne požadované diely a môže samostatne zabezpečovať dodávku a prepravu hotových výrobkov bez závislosti od prepravcov.

Nápady premenené na úspech – vysokopresné diely od spoločnosti Reimer

Monika Zellmann a Rainer Reimer sa držali tohto základného konceptu, keď v roku 2004 prevzali kormidlo firmy Alfred Reimer GmbH od svojho otca, zakladateľa a menovca firmy. Kľúčové produkty tvoria presné diely pre technologicky špičkové odvetvia, predovšetkým príslušenstvo pre veterné turbíny, diely z nehrdzavejúcej ocele pre potravinársky priemysel, ako aj rôzne hriadele pre čerpadlá a elektrické motory. Výroba dielov prebieha na moderných sústruhoch a frézach riadených systémami CNC. Strojový park navyše dopĺňajú aj univerzálne obrábacie stroje na sústruženie, frézovanie a vŕtanie, ako aj vlastná firemná píla. Ako súčasť kompletného obrábania ponúka firma Alfred Reimer GmbH aj následné procesy, ako je zváranie, ohýbanie, kalenie, brúsenie, frézovanie ozubení, drážkovanie, ako aj všetky povrchové úpravy. S tímom 28 zamestnancov sa spoločnosť Alfred Reimer GmbH snaží v roku 2012 dosiahnuť tržby vo výške 3 miliónov eur.