Získajte navigáciu

FANUC ROBOCUT revolucionizuje podnikanie výrobcu nástrojov v Spojenom kráľovstve

Úloha: Spoločnosť Patterson & Rothwell Ltd zo Spojeného kráľovstva uvedie do prevádzky každý rok viac než 80 nástrojov na vstrekovanie. Vyrába mimoriadne komplexné nástroje pre rôzne priemyselné odvetvia. Aby zvýšila svoju produktivitu, znížila spotrebu práce a znížila počet nastavení pre komplexné komponenty, spoločnosť hľadala na trhu nové automatizované riešenie.

Riešenie: Po prieskume možných riešení spoločnosť dospela k záveru, že model FANUC ROBOCUT α-C600iA bol pre nich najvhodnejším riešením. Kľúčovým aspektom výberu modelu ROBOCUT α-C600iA bola jeho 6-osová funkčnosť a schopnosť opracovať komplexnú špirálovú geometriu nového projektu.

Výsledok: Výhoda 6-osovej funkčnosti umožňuje výrobcovi nástrojov dokončiť komplexné projekty na jeden ťah, čo znižuje počet výrobných fáz a nastavení, ktoré sa môžu ukázať ako náročné na prácu. Okrem toho dokončením komplexných úloh na zariadeniach FANUC môže spoločnosť Patterson & Rothwell uvoľniť cenné kapacity z množstva ďalších strojov v dielni.


Ako jeden z popredných vstrekovačov a odlievačov plastu na severozápade spoločnosť Patterson & Rothwell Ltd práve zainvestovala do nového 6-osového nástroja na elektroerozívne obrábanie od spoločnosti FANUC UK. Spoločnosť Oldham Company uvedie do prevádzky každý rok viac než 80 nástrojov na vstrekovanie. Vyrába mimoriadne komplexné nástroje pre rôzne priemyselné odvetvia.

Aby spoločnosť Patterson & Rothwell zlepšila svoju produktivitu a znížila množstvo pracovnej sily a množstvo nastavení pre komplexné komponenty, skúmala možné riešenia a dospela k záveru, že model ROBOCUT α-C600iA spoločnosti FANUC bol najlepším riešením pre ich podnikanie. Hlavným faktorom výberu modelu ROBOCUT α-C600iA bolo jeho 6 osí, ktoré poskytovali flexibilitu a schopnosti, ktoré boli predtým mimo dosah subdodávateľa.

Zariadenie na elektroerozívne obrábanie spoločnosti FANUC so 6 osami obsahuje najnovšiu technológiu otočnej tabule CCR spoločnosti FANUC, ktorá vie prijať väčšie obrobky so strojom s menším rozmerom. Výhoda 6-osovej funkčnosti umožňuje spoločnosti Patterson & Rothwell dokončiť komplexné projekty jedným ťahom, čo znižuje počet výrobných fáz a nastavení, ktoré sa môžu ukázať ako náročné na prácu. Okrem toho dokončením komplexných úloh na zariadeniach FANUC môže spoločnosť Patterson & Rothwell uvoľniť cenné kapacity z množstva ďalších strojov v dielni.

Kľúčovým faktorom rozhodnutia investovať do spoločnosti FANUC bola 6-osová funkčnosť stroja a jeho schopnosť opracovať komplexnú špirálovú geometriu nového projektu. Pre spoločnosti Patterson & Rothwell vyžadoval tento projekt sekundárne obrábanie a rozsiahlu ručnú povrchovú úpravu, aby sa zákazníkovi dodala požadovaná presnosť a kvalita povrchu.

Výrobca nástrojov, pán Bill Helliwell, komentuje projekt spoločnosti Patterson & Rothwell: „Ten nový stroj od spoločnosti FANUC spravil v našom podnikaní revolúciu. Znížili sme čas výroby pri tomto mimoriadne komplexnom projekte z 1 dňa na 1 hodinu. Okrem toho sme dosiahli presnosť 10 mikrónov. To znamená, že už nemusíme dolešťovať nepresnosti. Práve pri tomto sekundárnom obrábaní a ručných úpravách sme stratili najviac času. A všetky tieto problémy zmizli s príchodom modelu ROBOCUT α-C600iA od spoločnosti FANUC. Tento nový stroj nám otvoril nové trhy. Stále sa učíme, no doterajšie úspory sa mi stále zdajú neuveriteľné.“

Namontovali sme ho iba v decembri 2014, personál spoločnosti Patterson & Rothwell aktuálne prechádza školením práce s modelom ROBOCUT α-C600iA. Že sme však mohli dosiahnuť také úchvatné výsledky za tak krátky čas, je svedectvom o schopnostiach a jednoduchosti používania nového 6-osového doplnku.

Automatizácia modelu ROBOCUT α-C600iA spoločnosti FANUC preverila aj myšlienku predaja našej spoločnosti, ktorá má motto „Pozornosť každému detailu v každej fáze“. Nonstop strojová prevádzka bezpodmienečne vyžaduje automatizovanú produkciu bez obsluhy. S cieľom podporiť automatizované spracovanie umožňuje vysokorýchlostný systém automatického podávania drôty na modeli ROBOCUT prevádzku bez ľudskej obsluhy.

Čo sa týka kompaktnej veľkosti stroja, model ROBOCUT α-C600iA poskytuje pohyb stola na ploche 600 x 400 mm v rovine X a Y, pričom osi U a V majú rozsah pohybu 200 x 200 mm. Pohyb osi Z je 310 mm a špecifikácia novej otočnej tabule CCR (os A) umožňuje spoločnosti Patterson & Rothwell optimalizovať schopnosti stroja. Inovatívna otočná tabuľa obsahuje plne uzatvorený spätnoväzobný systém tvorený servomotorom a enkóderom spoločnosti FANUC, vďaka čomu predstavuje ideálny doplnok tohto stroja na elektroerozívne obrábanie spoločnosti FANUC. Pretože je tabuľa CCR navrhnutá a vyrobená iba pre stroj ROBOCUT EDM, jej cena je o polovicu nižšia než štandardná tabuľa, pričom poskytuje podstatne viac funkcií a prístupnosti.

Túto prístupnosť demonštruje kompaktná oblasť s rozmermi 155 x 170 x 130 mm (D x Š x V), vďaka čomu môže obsluha zachovať rozsiahly pracovný priestor a získať jednoduchý prístup k stroju. Presnosť CCR ukazuje presnosť indexovania 12 sekúnd a presnosť opakovania +/- 2 sekundy. Napriek ľahkosti a rámu s vysokou presnosťou CCR umožňuje maximálnu hmotnosť obrobku 40 kg, čo je ideálne pre veľkosti dielov v spoločnosti Patterson & Rothwell.


Použité produkty spoločnosti FANUC