Získajte navigáciu

ARS srl

Flexibilný podávač dielov kompatibilný so všetkými robotmi FANUC

Úloha
Ponúkať a podporovať riešenia trhu s elektronikou, automobilmi, kozmetikou, liekmi a potravinami, ktoré sú čo najštíhlejšie, najflexibilnejšie a najmodulárnejšie. Pre použitie, ktoré ide na rámec životného cyklu výrobku, ako napríklad FlexiBowl®: inovatívny flexibilný podávač.

Riešenie
Riešením je FlexiBowl®, flexibilný podávač dielov, ktorý je kompatibilný s každým robotom FANUC a jeho systémom videnia. Riešenie FlexiBowl® je vysoko všestranné a dokáže podávať diely s každou geometriou, povrchom a materiálom.

Výsledok
Spoločnosť ARS je známa inovatívnymi riešeniami vďaka jej tímu odborníkov, ktorých rozsiahle skúsenosti siahajú od robotiky a strojového videnia až k nedeštruktívnej röntgenovej technológii. Výhoda FlexiBowl® spočíva v súčasnej prevádzke násypníka (spadnutie), podávač (oddelenie) a robota (vybratie). Spoločnosť FANUC bola vždy nesmierne nápomocná v každej aplikačnej štúdii, čím skracuje časy a potrebné zdroje na overenie uskutočniteľnosti akéhokoľvek možného projektu.

Talianska spoločnosť ARS je celosvetový dodávateľ flexibilných automatizačných systémov so sídlom v toskánskom meste Arezzo. Je známa inovatívnymi riešeniami vďaka jej tímu odborníkov, ktorých rozsiahle skúsenosti siahajú od robotiky a strojového videnia až k nedeštruktívnej röntgenovej technológii.

V priebehu rokov ARS nazbierala významné skúsenosti v dodávaní  priemyselných automatizačných technológií pre montážny proces, manipuláciu s materiálom, balenie a kontrolu kvality. Technológie ARS sa uplatňujú v mnohých dôležitých priemyselných odvetviach: na trhu s elektronikou, automobilmi, kozmetikou, liekmi a potravinami.

Podporujú riešenia, ktoré sú čo najefektívnejšie, najflexibilnejšie a najmodulárnejšie. Pre použitie, ktoré ide na rámec životného cyklu výrobku, ako napríklad FlexiBowl®: inovatívny flexibilný podávač. Cieľom je zabezpečiť zákazkové, technologicky vyspelé a flexibilné riešenia, ktoré spĺňajú súčasné a budúce požiadavky jednoduchým a rýchlym spôsobom, pričom vždy zaisťujú vysoko kvalitný výkon a efektívnosť.

Spolupracujú s ich zákazníkmi s cieľom zvýšiť ich konkurencieschopnosť znížením neefektívností, prestojov, a zlepšiť kvalitu výrobkov. Spoločnosť FANUC bola vždy nesmierne nápomocná v každej aplikačnej štúdii, čím skracuje časy a potrebné zdroje na overenie uskutočniteľnosti akéhokoľvek možného projektu. Podporujú väčšinu komunikačných protokolov, ľahko sa integrujú do všetkých zariadení a vyhovujú všetkým rozličným požiadavkám, s ktorými môžu byť prezentované.

FlexiBowl® je flexibilný podávač dielov, ktorý je kompatibilný s každým robotom FANUC a jeho systémom videnia. Jeden FlexiBowl® zvládne celé skupiny dielov v rozsahu 1 – 250 mm a 1 – 250 g, čím dokáže nahradiť celý súbor vibračných kruhových podávačov. Riešenie je vysoko všestranné a dokáže podávať diely s každou geometriou, povrchom a materiálom. Jeho nedostatok vyhradených nástrojov a jednoduchosť používania a intuitívne programovanie umožňujú rýchle a viacnásobné zmeny výrobkov počas tej istej pracovnej zmeny. Medzi oblasti použitia patrí kozmetika, automobily, lieky, elektrické súčiastky a mnohé ďalšie. Výhody spočívajú v súčasnej prevádzke zásobníka (dropping), podávača (separating) a robota (picking)            

Spadá do kategórie KRUHOVÝ SYSTÉM, kde sú spadnutie, oddelenie a vybratie súčasné a vykonávajú sa vo vyhradených a nezávislých sektoroch disku. Tým sa významne zlepšuje rýchlosť podávania.

Napokon, jednou z najzaujímavejších funkcií FlexiBowl® je to, že zvládne veľké a ťažké diely s maximálnym užitočným zaťažení 7 kg. FlexiBowl® sa dá ovládať viacerými spôsobmi a FANUC všetky podporuje:  I/O vstupy a digitálne výstupy, socket TCP, Ethernet IP.

Pre riešenie sa najčastejšie používajú modely robotov FANUC M-1iA a M-2iA, LR Mate 200iD, SCARA SR-3iA a SR-6iA. Často sa implementuje aj systém iRVision, Vďaka spoľahlivosti FANUC, efektívnej technickej podpore, ako aj výkonu špičkovej kvality.

FANUC umožňuje ARS vyvíjať zákazkové rozhrania, vďaka ktorým sú integrácia zariadenia aj programovanie jednoduchšie a plynulejšie. ARS vyvinula najmä doplnok, ktorý umožňuje vytvoriť databázu bez toho, aby bolo zakaždým potrebné písať riadky kódu. Vďaka tejto flexibilite v parametrizácii sa dá prispôsobiť akejkoľvek požiadavke na aplikáciu.

Roboty FANUC, predovšetkým antropomorfný LR Mate 200iD a SCARA SR-3iA a SR-6iA, sú schopné uspokojiť neúprosné výrobné potreby, ktoré sa často vyžadujú v aplikáciách ARS.

Vďaka vysokej kompatibilite s robotmi FANUC a systémami videnia sú schopné využívať funkciu kruhového sledovania, čo umožňuje nepretržité podávanie a používanie ich podávača v aplikáciách s vysokou frekvenciou.

FlexiBowl® je integrovaný po celom svete. Používanie robotov FANUC preto ARC umožňuje garantovať jej zákazníkom extrémne rýchlu a značne rozšírenú podporu softvéru a hardvéru.