Získajte navigáciu

Úloha:
Aj keď spoločnosť EUROEDIL dosahovala dobré výsledky aj s niekoľkými staršími strojmi FANUC, rastúci spotrebiteľský dopyt bol podnetom, aby sa pustila do modernizácie svojho závodu v Skopje. Na tento účel si obstarala nové CNC obrábacie centrum a elektroerozívnu drôtovú rezačku (EDM) s cieľom náležite zvýšiť výkon svojej vysekávacej výrobnej linky.

Riešenie:
Na základe svojich skúseností s existujúcimi strojmi FANUC, ktoré preukázali počas mnohých rokov nízke prevádzkové náklady, sa spoločnosť EUROEDIL pri novej investícii opäť rozhodla pre stroje FANUC a vybrala si CNC vertikálne obrábacie centrum ROBODRILL α-D14LiB a elektroerozívnu drôtovú rezačku ROBOCUT α-C400iB.

Výsledok:
So svojimi novými strojmi na mieste spoločnosť EUROEDIL zvýšila svoju rýchlosť rezania a výrobnú kapacitu, aby vyhovela nárastu spotrebiteľského dopytu na objem výroby. Okrem toho sa znateľne zlepšila presnosť a precíznosť jej vysekávacích nástrojov.

 

O holdingu EUROEDIL

EUROEDIL Holding Macedonia založil jeho generálny riaditeľ Rakip Ramadanoski a podnikať začal v roku 2004. V roku 2015 otvorila spoločnosť EUROEDIL nový závod v hlavnom a najväčšom meste krajiny, Skopje. Jej nástrojáreň tu vyrába nástroje pre stavebníctvo. Špecializuje sa, okrem iného, na postupové vysekávacie nástroje na lisovanie plechu, ako aj výrobu klampiarskych nástrojov na pretlačovanie a prehýbanie. Je držiteľom mnohých dôležitých osvedčení vrátane manažérstva kvality ISO 9001, environmentálneho manažérstva ISO 14001 bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci ISO 45001.

Mysliac na tieto zásady – a čeliac narastajúcemu počtu objednávok a požiadavkám zákazníkov na čoraz kratšie dodanie – sa spoločnosť EUROEDIL rozhodla, že nadišiel čas pre ďalšiu investíciu do jej nástrojárne. Obnovu si vyžadovala najmä výrobná linka pre postupové vysekávacie nástroje s cieľom zlepšiť úroveň výroby.

 

 

 

„Pred takmer 20 rokmi, v roku 2003, sme z druhej ruky kúpili náš prvý stroj FANUC, elektroerozívnu drôtovú rezačku vyrobenú v roku 1981,“ vysvetľuje Toni Dimitrievski, vedúci nástrojárne v holdingu EUROEDIL. „Počas jeho prevádzky sme s ním nemali žiadne problémy.“

 

 

 

 

 

 

 

Netrvalo dlho a posilnili sme ho ďalšími modelmi FANUC, ktoré nám efektívne a účinne slúžia mnoho rokov. Ako však roky ubiehali, spoločnosť EUROEDIL zastávala názor, že bude prezieravé investovať do nových strojov. To bol ťah, ktorý by v súlade s rastúcim počtom objednávok, tiež zaistil potrebné zvýšenie produktivity.

 

„S nedávnym zvýšením objemu práce a našou plánovanou expanziou firmy nám bolo jasné, že musíme investovať do nových obrábacích strojov,“ potvrdzuje pán Dimitrievski. „Na základe našich pozitívnych skúseností so strojmi FANUC sme sa rozhodli pre novú investíciu: elektroerozívnu drôtovú rezačku FANUC ROBOCUT α-C400iB a vertikálne obrábacie centrum FANUC ROBODRILL α-D14LiB. Od inštalácie a uvedenia do prevádzky sme maximalizovali našu výrobnú kapacitu pomocou nových strojov FANUC, prevažne zvýšením rýchlostí rezania. Dnes dokážeme vyrábať vysekávacie nástroje oveľa rýchlejšie a s oveľa vyššou presnosťou.“


Ďalším významným prínosom pre EUROEDIL sú nízke prevádzkové náklady, ktorými sú povestné všetky stroje FANUC.

„Naše staršie modely FANUC sa osvedčili ako rentabilné, lebo sú celkom robustné a nevyžadujú si časté opravy, čo udržiava náklady na údržbu na nízkej úrovni,“ vysvetľuje pán Dimitrievski. „Pokiaľ ide o naše nové stroje FANUC, môžem povedať, že za dva roky od inštalácie nám nevznikli žiadne náklady na údržbu.“

Dodáva, že modely FANUC vyčnievajú nad inými strojmi v nástrojárni a ľahšie sa obsluhujú a udržiavajú vďaka lokálnej podpore FANUC, ak sú napríklad potrebné náhradné diely alebo servis.

Vďaka našej modernizácii a inštalácii dvoch nových strojov FANUC sme značne zlepšili náš proces výroby vysekávacích nástrojov, hovorí na záver pán Dimitrievski.