Získajte navigáciu

CLC tvorí špičková nožová drážkovačka používajúca CNC spoločnosti FANUC.

Úloha: Vymeňte tradičné vodiace lišty za CNC a vytvorte neuveriteľne univerzálnu a technicky pokročilú nožovú drážkovačku.

Riešenie: Pomocou CNC modelu 31iB spoločnosti FANUC získate pre stroj vysoko presný a úplne elektronický navádzací systém.

Výsledok: Vyššia úroveň kontroly modelu 31iB pomohla CLC vyvinúť jednu z najflexibilnejších a najproduktívnejších rezačiek ozubenia na svete.

Flexibilné a vysoko produktívne rezačky ozubenia

Pokročilé ovládacie funkcie modelu CNC FANUC 3 1uB pomohli spoločnosti CLC vytvoriť jednu z najflexibilnejších a najproduktívnejších rezačiek ozubenia na svete vďaka použitiu elektronického navádzania, ktoré umožňuje dosiahnuť aj skrutkovicové zuby s mimoriadnou produktivitou.

Na svete neexistuje veľa výrobcov systémov na odvaľcovacie frézovanie alebo výrobu ozubení. To má veľmi jednoduchý dôvod. Je to jeden z najzložitejších procesov na poli odstraňovania stružlín, kde je potrebné spojiť mimoriadnu presnosť vzhľadom na požadovaný profil s vysokou produktivitou a flexibilitou používania. V skutočnosti existuje mnoho rôznych typov, tvarov a veľkostí požadovaného ozubenia pre mechanické prevodovkové systémy. V každom prípade je prevodovka jednou s najdôležitejších súčastí, pretože od nej závisí výkon konečného produktu. Preto je požadovaná kvalita trhu vždy na tej najvyššej úrovni.
Prípad spoločnosti CLC Emilia Romagna je prakticky unikát na medzinárodnom trhu, pretože je jednou z veľmi málo spoločností na svete schopnou poskytovať všetky typy strojov na výrobu ozubení: rezačky ozubenia s vodorovnými a zvislými osami, nožové drážkovačky a prispôsobenia pre prevodovky a skrutky bez koncov.
Bola založená v Taliansku pred 30 rokmi ako spoločnosť špecializovaná na prispôsobovanie systémov. Neskôr sa vyvinula na výrobcu obrábacích strojov pre prevodovkové odvetvie, v ktorom pôsobí už viac než 20 rokov. Vďaka tejto aktivite sa stala všeobecne známou najskôr na talianskom a neskôr aj širšom trhu. Hoci konkuruje veľkým nadnárodným spoločnostiam, je stále úspešnejšia. Získava veľa dôležitých objednávok z Európy aj Ázie, vďaka čomu sa rozšírila aj na americký trh, a rozšírila svoje produkčné zariadenia, ktoré dnes zaberajú viac než 6 000 štvorcových metrov.

Pridaná hodnota flexibility.

Ako nám povedal zakladateľ Roberto Cervi, „jedným z oporných bodov spoločnosti CLC bola vždy flexibilita. Pre dané spracovanie ozubenia sa neobmedzujeme iba na jeden typ stroja. Časom sme vyvinuli celý rad riešení vhodnejších pre potreby výrobcov ozubení a prevodoviek. Od typickej masovej/sériovej výroby pre automobilový sektor až k výrobe v malých dávkach s vysokou variabilitou, aká je typická pre špecializované dielne tretích strán. V tomto zmysle ponúkame všetky hlavné „platformy“ pre spracovanie ozubení, od rezačiek ozubenia po nožové drážkovačky, ktoré možno upraviť širokým radom príslušenstva a variantov a ktoré sa vyrábajú s cieľom zvýšiť produktivitu a flexibilitu našich zákazníkov.“
Rozsah dimenzií, ktoré možno so strojmi CLC spracovať, je veľmi široký. Pre stroje so zvislou osou a s modulmi do 30 mm je to od 100 mm do 2 000 mm. So strojmi s vodorovnou osou možno spracovať obrobky s priemerom do 500 mm a s dĺžkou až 3 000 mm.
Cervi vysvetľuje: „Snaha vytvoriť flexibilné a vysoko výkonné stroje nás doviedla k mimoriadnej technologickej kvalite, čo sa týka mechanickej charakteristiky našich strojov, ale aj ich elektronickej automatizácie. Sme napríklad jedným z mála výrobcov, ktorý môže svojim zákazníkom poskytnúť kompletnú pracovnú stanicu s automatizovanými systémami a automatickým vkladaním obrobkov a vykladacími systémami. Chceme byť jediní, na koho sa ľudia obrátia so svojimi potrebami. Chceme poskytovať všetky naše schopnosti a skúsenosti v oblasti prevodoviek. Naše stroje sú napríklad navrhnuté tak, aby ich bolo možné ľahko kombinovať do antropomorfických robotov a iných automatizovaných manipulačných systémov pre obrobky a príslušenstvá. V tomto kontexte bola spolupráca so spoločnosťou FANUC skutočne úspešná. Okrem strojov CNC nám dodala aj svoje antropomorfické roboty pre rôzne príležitosti, ktoré sme integrovali s našimi strojmi a vytvorili vysoko produktívne a flexibilné pracovné stanice. Možnosť ponúknuť automatizované balíky spoločnosti FANUC nám navyše umožnila poskytovať našim zákazníkom alternatívu, ktorú si veľmi cenia v rôznych sektoroch trhu a ktorá spočíva vo veľmi konkurencieschopných prístupoch k mnohým aplikáciám.“

Jedna obrážačka pre každý typ ozubenia

Jeden z najnovších inovatívnych a technicky najvyspelejších strojov vyrobených spoločnosťou CLC je nožová drážkovačka, model CLC 200-SZ, s elektronickým navádzaním. Zvláštnosť tohto univerzálneho stroja, ktorý vytváral ozubenia s maximálnym priemerom 250 mm a s užitočnou dĺžkou 100 mm spočíva v tom, že je adaptovaný na vysokú presnosť a namiesto tradičnej mechanickej vodiacej lišty má kompletne elektronický navádzací systém.
„Nahradením nákladnej mechanickej lišty mechanizmom tyče a hriadeľa priamo ovládaným prostredníctvom CNC umožňuje spracovať aj skrutkovicové zuby s veľkou flexibilitou a nízkymi prevádzkovými nákladmi. Zákazníci už samozrejme nepotrebujú mechanické lišty prispôsobené pre každý potrebný typ ozubenia. To významne znižuje náklady na samotné navádzanie, ale tiež šetrí celé hodiny potrebné na montáž a remontáž pri každej zmene typu spracovania. Elektronické navádzanie v našej nožovej drážkovačke je univerzálne. Vďaka jednoduchým nastaveniam vodiacich parametrov na obrazovke CNC môže obsluha zmeniť typ procesu takmer okamžite. A to všetko bez akejkoľvek ujmy na celkovej produktivite. Rýchlosť spracovania stroja, ktorý dosahuje 750 zdvihov noža za minútu pre šikmé ozubenia, je takmer rovnako rýchla, ako najrýchlejšie špecializované jednoúčelové stroje. Náš model CLC 200-SZ je preto skutočne univerzálny stroj, ideálny predovšetkým pre potreby tretích strán, ktoré musia často meniť typ výroby. Dokáže obrábať prevodovky, hriadele, tyče, kužele alebo špirálové diely s viacnásobnými fázovými rezmi medzi nimi. Možno ho vybaviť širokým rozsahom vybavenia a voliteľného príslušenstva, ako je elektronické nastavenie fázy, odhrotovač, nástroje s dvomi hlavami a mnoho ďalších.“
Elektronický riadiaci systém vychádza z moderných funkcií zariadenia CNC spoločnosti FANUC. V tomto prípade možno model 31iB skombinovať do antropomorfického robota pre automatické nakladanie a vykladanie, bežne ide o model M-710iC/50. „Fakt, že CNC aj roboty „hovoria rovnakým jazykom“, poskytuje dve jasné výhody“, poznamenáva Cervi. „Na jednej strane zjednodušuje výrobcom rozhranie dvoch riadiacich systémov. Koncovému zákazníkovi však umožňuje na interakciu so strojom používať buď ovládací panel zariadenia CNC alebo jedného z robotov. To je výborná a praktická výhoda, hlavne vtedy, keď štruktúra stroja bráni pohodlnému zobrazeniu celej pracovnej oblasti.“

Pokročilá technológia a spoločný vývoj

Stroj ako nožová drážkovačka CLC 200-SZ je koncentráciou technológií vychádzajúcich z 30-ročnej skúsenosti výrobcu v oblasti výroby ozubení. S obrovským rozsahom výskumu a vývoja v oblasti číslicových riadiacich jednotiek, ktoré má tento popredný celosvetový výrobca za sebou.
S cieľom optimalizovať elektronický riadiaci systém obrážačky CLC 200-SZ návrhári tejto spoločnosti z regiónu Emilia Romagna úzko spolupracovali s technikmi talianskej pobočky spoločnosti FANUC, japonskými výskumnými laboratóriami a vývojovými špecialistami, aby definovali niektoré špecifické funkcie potrebné na dosiahnutie maximálneho výkonu v presnosti ozubených profilov.
Technologické srdce riešení spoločnosti FANUC je kombináciou medzi vysokorýchlostným profilom prostredníctvom funkcie AICC II a funkciou učenia, ktorou zariadenie CNC 31iB vytvára vysokorýchlostné profily určené na kompenzáciu akejkoľvek reziduálnej odchýlky profilu pomocou algoritmov umelej inteligencie vyvinutých a vlastnených spoločnosťou FANUC. Potom sa na synchronizáciu rôznych vzájomných osí použili vysokovýkonné riadiace karty rýchlosti osí a všetky typické funkcie už prítomné na zariadeniach CNC spoločnosti FANUC na správu rezačiek ozubenia, ako je EGB (elektronická prevodovka) a flexibilné synchrónne riadenie.
Okrem toho návrhári CLC v spolupráci s miestnou štruktúrou spoločnosti FANUC implementovali grafické rozhranie pre displej Panel i, ktorý umožňuje operátorovi jednoducho programovať stroj a vytvárať typické profily elektronického navádzania veľmi jednoducho a intuitívne. Samozrejme ostane prístupný tiež z ovládacieho panela robota prostredníctvom priameho spojenia medzi týmito dvomi systémami s využitím sieťového pripojenia cez protokol Ethernet/IP.
Cervi uzatvára: „Veľmi oceňujeme spôsob, akým spoločnosť FANUC pracuje. Ceníme si priamy vzťah, ktorý sme vybudovali, ako aj prístupnosť spoločnosti, ktorá zaručuje promptné riešenia šité pre naše potreby.“ Je to trochu akoby sme všetci pracovali v rovnakej spoločnosti, a pristupovali k zákazníkom rovnakým spôsobom. Toto samozrejme oceňujú a preukázali svoju mieru spokojnosti tým, že sa vracajú späť po naše riešenia vždy, keď nastane príležitosť.“

Použité produkty spoločnosti FANUC