Získajte navigáciu

Spoločnosť Askew & Barrett, britský spracovateľ strukovín, nainštalovala paletizačný robot spoločnosti FANUC a jej produktivita stúpla o 15 – 20 %

Úloha: Zvýšiť produktivitu manuálnej prevádzky paletizácie, ktorá zahŕňala relatívne ťažké papierové a polypropylénové vrecia a v čase vyššieho dopytu bežala 24 hodín denne, šesť dní v týždni. S cieľom úplnej eliminácie zdravotných a bezpečnostných rizík spojených s manuálnou prevádzkou bolo potrebné nájsť plne automatické riešenie.

Riešenie: Návrh plne automatickej baliacej a paletizačnej linky, ktorej jadro tvorí paletizačný ROBOT FANUC M410iC/185. Vysoká rýchlosť cyklu a užitočné zaťaženie robota 185 kg presne vyhovovali požiadavkám spoločnosti Askew & Barrett.

Výsledok: Robot M410iC/185 zvýšil rýchlosť paletizácie na 10 tašiek za minútu a spoločnosti umožnil skrátiť počet pracovných dní zo šiestich na päť bez potreby prepúšťania. Zamestnanci sa teraz venujú úlohám, ktoré sú menej fyzicky náročné. Tašky sú teraz na paletách uložené konzistentnejšie, takže skladovanie v skladoch je bezpečnejšie a nakladanie kontajnerov jednoduchšie.


PRVÝ ROBOT FANUC M410iC/185 V TERÉNE V SPOLOČNOSTI Askew & Barrett

Prvý univerzálny paletizačný robot FANUC M410iC/185 bol nainštalovaný v Spojenom kráľovstve v spoločnosti Askew & Barrett, ktorá spracováva strukoviny. Zautomatizovaním manuálnej prevádzky paletizácie robot pomohol zvýšiť produktivitu o 15 – 20 % a eliminoval potenciálne zdravotné a bezpečnostné riziká.

Spoločnosť Askew & Barrett odoberá strukoviny od svojich kľúčových poľnohospodárskych obchodníkov a v spracovateľskom závode vo Wisbech, v oblasti Cambridgeshire, ich triedi, čistí a klasifikuje. Strukovinami sa napĺňajú papierové vrecia s hmotnosťou 12,5 kg a 25 kg a tkané polypropylénové vrecia (WPP) s hmotnosťou 25 kg. Vrecia sa potom paletizujú a transportujú k výrobcom a predajcom potravín doma i v zahraničí.

Pred investovaním do novej generácie paletizačných robotov FANUC využívala spoločnosť Askew & Barrett na paletizáciu ľudskú silu. Problém bol v tom, že v čase zvýšeného dopytu bežala prevádzka v spoločnosti Askew & Barrett 24 hodín denne, 6 dní v týždni. Aj keď sa pracovné dni rozdelili na dve 12-hodinové alebo tri 8-hodinové zmeny, táto práca bola fyzicky veľmi náročná a spoločnosť nechcela svojich zamestnancov takto fyzicky zaťažovať.

Spoločnosť Askew & Barrett využila služby spoločnosti Pacepacker Services, ktorá je integrátorom paletizačných riešení od spoločnosti FANUC a výsledkom bol návrh plne automatizovanej baliacej a paletizačnej linky, ktorá redukuje manuálnu prácu a zvyšuje produktivitu. Na účely paletizácie určila spoločnosť Pacepacker nový robot M410iC/185 od spoločnosti FANUC, prvý z novej generácie paletizačných robotov z dielne japonských dizajnérov, ktorý kombinuje overenú 99,99 % spoľahlivosť značky FANUC s hmatateľným zlepšením výkonu a umožňuje používateľom v rôznych priemyselných odvetviach paletizovať väčšie záťaže a ukladať na palety do väčšej výšky.

Spoločnosť FANUC odporučila tento model kvôli vysokej rýchlosti cyklu – kapacita robota je 1700 cyklov za minútu a jeho užitočné zaťaženie je 185 kg. Táto kombinácia vlastností vedie k vyššej produktivite a efektívnejšej paletizácii pri vyššom užitočnom zaťažení. 

 

“Pri navrhovaní robota M410iC/185 využili inžinieri spoločnosti FANUC najnovšie pokroky v oblasti servo motorov a pohonov a navrhli rameno robota, ktoré je vo svojej triede najlepšie v každom smere: v rýchlosti, užitočnom zaťažení, energetickej efektivite a dosahu. Sme pevne presvedčení o tom, že v otázke výkonu bude tento robot naďalej prekračovať očakávania spoločnosti Askew & Barrett a aj v budúcnosti sa preukáže ako maximálne spoľahlivý,“ povedal Paul Wilkinson, manažér rozvoja podnikania spoločnosti Pacepacker Services. .

Duálna konfigurácia buniek robota zabezpečuje maximálny výkon. Tu nachádzajú uplatnenie kompaktná veľkosť robota M410iC/185 s rozmermi 610 x 806 mm a schopnosti rozšíreného dosahu. Duálna konfigurácia buniek umožňuje, že robot môže prepínať medzi dvoma samostatne prístupnými pozíciami nakladania paliet. To znamená, že po dokončení ukladania na jednu paletu začne paletizáciu na inej palete.

“Táto konfigurácia je časovo veľmi efektívna, pretože robot je neustále v prevádzke. Zatiaľ čo sa plná paleta prenáša do zóny doručovania, robot nakladá novú paletu. Vďaka malým rozmerom a dosahu 2,4 m, čo presahuje dosah ostatných robotov v tej istej triede a umožňuje jednoduchú obsluhu dvoch buniek, je robot M410iC/185 ideálny na duálnu inštaláciu buniek“, vysvetľuje Darren Whittall, technický manažér spoločnosti FANUC UK.

Robot M410iC/185, ktorý bol nainštalovaný vo februári tohto roka, zvýšil rýchlosť paletizácie na 10 tašiek za minútu a spoločnosti umožnil skrátiť počet pracovných dní zo šiestich na päť bez potreby prepúšťania. Zamestnanci sa teraz venujú úlohám, ktoré sú menej fyzicky náročné. Chris taktiež dodáva, že tašky sú teraz na paletách uložené konzistentnejšie, takže “skladovanie v ich skladoch je oveľa bezpečnejšie a nakladanie kontajnerov je jednoduchšie”Použité produkty spoločnosti FANUC