Získajte navigáciu

Úloha

Pri mnohých obrábacích operáciách sú problémom dlhé triesky. Pásy zvinutého kovu sa môžu ovinúť okolo obrobku a rezného nástroja, a narušiť správnu činnosť obrábacieho stroja. Spoločnosť ETASIS, turecký výrobca obrábacích strojov na zákazku, chce svojim zákazníkom poskytnúť riešenie, ktoré eliminuje problém dlhých triesok. Tieto vlnité triesky predstavujú problém najmä pri sústružení, ale môžu sa vyskytnúť aj pri iných operáciách, ako napríklad vŕtanie a frézovanie.

Riešenie

CNC systém od spoločnosti FANUC poskytuje softvérovú aplikáciu s názvom funkcia Servo Learning Oscillation. Táto funkcia spôsobuje osciláciu nástroja pozdĺž smeru rezania. Aplikáciou funkcie Servo Learning Control sa oscilácia uskutočňuje bez toho, aby sa znížila kvalita alebo presnosť.

Výsledok

Funkcia Servo Learning Oscillation zvyšuje kvalitu hotového výrobku. Výrazná úspora práce sa dosahuje tým, že nie je potrebné čistiť diely. Pre zákazníkov, ktorí chcú používať robotické rameno na obsluhu strojov, je odstránenie problému s dlhými trieskami rozhodujúce. Softvérové riešenie spoločnosti FANUC eliminuje potrebu zariadenia na lámanie triesok. Spoločnosť ETASIS je s výsledkami tejto funkcie veľmi spokojná.

O spoločnosti ETASIS Machine Tool

Spoločnosť ETASIS vyrába CNC stroje od roku 1990 a je hrdá na schopnosť svojho tímu prispôsobiť sa novým technológiám. Všetky ich produkty sú vlastnej konštrukcie a vyrábajú špeciálne obrábacie stroje pre rôzne priemyselné odvetvia.

Spoločnosť ETASIS vyrába obrábacie stroje na zákazku pre mnohé aplikácie vrátane koncových používateľov v oblasti špičkových technológií, ako napríklad automobilový a letecký priemysel. Dlhé, zvinuté triesky môžu spôsobiť mnoho problémov, ako napríklad zastavenia dopravníka, neštandardné povrchové úpravy a skrátenú životnosť stroja.

Meliha Günaltin, generálny riaditeľ spoločnosti ETASIS, vysvetľuje:

Funkcia FANUC Servo Learning Oscillation zvyšuje kvalitu produkcie strojov, ktoré vyrábame. Pri materiáloch a procesoch s vysokou pravdepodobnosťou zvinutia triesky sa vytvorená trieska nedá odstrániť a pri obrábaní dielu tradičnými metódami spôsobí časom stratu kvality.

V oblastiach hromadnej výroby sa vytvorená trieska musí z diel vyčistiť, aby bolo možné plynule pokračovať v ďalších procesoch. To spôsobuje dodatočné požiadavky na pracovnú silu a náklady. Okrem toho je obrobok bez triesok nevyhnutný pre zákazníkov, ktorí chcú zaviesť robotický automatizačný systém, ako napríklad nakladanie a vykladanie stroja. V rôznych testoch s aplikáciou FANUC Servo Learning Oscillation sme odstránili triesky z dielu.


Pán Günaltin pokračuje vo vysvetľovaní, ako využívame funkciu:

Po určení vhodných podmienok rezania obrobku sa špecifikované podmienky zadajú do pokynov na nastavenie aplikácie Servo Learning Oscillation a zabezpečí sa plynulý chod funkcie. Vykonali sme výskumné a vývojové štúdie s cieľom stanoviť optimálne hodnoty pre funkciu lámania triesok.

Používame ju aj pre vŕtacie a frézovacie stroje spolu so sústruhmi. Aplikácia FANUC Servo Learning Oscillation eliminuje potrebu zariadenia na lámanie triesok a ďalšej pracovnej sily. Poskytuje nám značné výhody z hľadiska nákladov a času. Okrem toho táto funkcia predlžuje životnosť nástroja, čím poskytuje výrazné zníženie nákladov a efektívnosť výroby.

Günaltin na záver opisuje ich vzťah so spoločnosťou FANUC:

Spoločnosť FANUC je naším najdôležitejším partnerom pri vývoji nových produktov a vylepšovaní existujúcich produktov. Spolupracujeme s nimi už dlho. Sme veľmi radi, že od spoločnosti FANUC dostávame rýchle služby orientované na riešenie, ako aj technickú podporu v rôznych krajinách, ktoré obsluhujeme. Spoločnosť FANUC ponúka vysokú kvalitu produktov a rozsiahlu podporu v oblasti náhradných dielov pre naše stroje. Spoločnosť FANUC je naším spoľahlivým partnerom.