Získajte navigáciu

Potrebnú flexibilitu poskytujú belgickému výrobcovi upevňovacieho príslušenstva stroje na elektroerozívne obrábanie (EDM), vertikálne obrábacie centrá a obslužné roboty

Úloha: Spoločnosť Sobinco, výrobca upevňovacieho príslušenstva dverí a okien, potrebovala vybaviť svoj závod v meste Waregem v Belgicku automatizovaným riešením na výrobu prototypov a konečných produktov.

Riešenie: Výrobu prototypov a prípravkov pre niekoľko tuctov nových modelov, ktoré sa každoročne produkujú, zverila spoločnosť Sobinco strojom na elektroerozívne obrábanie (EDM) značky FANUC. Počas noci bez kontroly operátorov vyrobí zariadenie ROBOCUT slúžiace na elektroerozívne obrábanie (EDM) obrobky s presnosťou a povrchovou úpravou, aké výrobca požaduje. Výrobu dokončujú dve vertikálne obrábacie centrá FANUC ROBODRILL vybavené obslužnými robotmi FANUC.

Výsledok: Rozhodujúcim faktorom v rozhodovaní spoločnosti Sobinco bola absolútna spoľahlivosť riešení FANUC. Jednotka ROBODRILL, ktorá dokáže samostatne pracovať šesť hodín, vyrába 500 000 dielov ročne. Extrémna flexibilita strojov umožňuje, podľa slov výrobcu, rýchle prepnutie na iný výrobný plán.
 

Neustále zdokonaľovanie a vylepšovanie dizajnu


Napadlo vám niekedy, že pánty a iné príslušenstvo dverí a okien sú inovatívne produkty, ktoré sa neustále vylepšujú a zdokonaľujú? Spoločnosť Sobinco, sídliaca v belgickom meste Waregem vo svojej prevádzke naplno využíva zariadenia FANUC, a to stroje na elektroerozívne obrábanie (EDM) slúžiace na výrobu prototypov a frézy a roboty na výrobu konečných produktov.

Za výrobou moderných pántov dverí a okien sa skrýva sofistikovaná technológia, ktorá zaručuje neustále udržiavanie napätia a správne nastavenie komponentov. Aj vzhľad je rovnako dôležitým faktorom – napríklad nedávno rozšírený trend určuje, že pánty okien majú byť esteticky atraktívne a majú vyžadovať len jednoduchú údržbu. Divízia výskumu a vývoja spoločnosti Sobinco, teda belgického výrobcu upevňovacieho príslušenstva dverí a okien, vykonáva každý rok testy a pripravuje niekoľko tuctov nových modelov príslušenstva.

Pánty sa skladajú z dvoch častí, ktorých pohyb vzájomne prepája ložiskový čap. Ložiskový čap sa nachádza na kovovej platni, ktorá sa pripevňuje k dverám, oknu alebo stĺpiku. Výroba pántov začína extrudovaním kovového dielu z platne a výrobou ložiskového čapu. Obrobky sa potom vŕtajú a frézujú. Prvé prototypy sa vyrežú z hliníkového bloku. Na tento účel využíva spoločnosť Sobinco elektroerozívne EDM zariadenia FANUC, ktoré v jednom kroku zabezpečujú požadovanú presnosť aj povrchovú úpravu.

Vŕtacie prípravky a prototypy

Obrábanie využitím elektrickej erózie a elektroiskrového rezania patrí vo všeobecnosti medzi najmenej známe technológie v kovospracujúcom priemysle. Spoločnosť Sobinco je jednou z mnohých spoločností, ktoré sú presvedčené o jej výhodách a potenciáli. Luc Cosyns je v spoločnosti Sobinco vedúcim oddelenia obrábania, kde sa vyrábajú prototypy a prípravky. Spoločnosť prevádzkuje šesť strojov ROBOCUT, z čoho tri sú nové modely typu α-C400 iA.
„Na prípravu prototypov používame 200 mm hrubé hliníkové bloky. Z blokov sa vyrezávajú diely. Ponad otvor na vodný prúd sa vedie drôt s priemerom 0,25 mm. Medzi drôtom a obrobkom vznikne napätie, ktoré spôsobuje výboje. Pod vplyvom výbojov materiál eroduje. Takýmto spôsobom drôt vyrezáva kontúry.”

Predtým, ako Luc prebral zodpovednosť za výrobu prípravkov, pracoval veľa rokov so strojmi na elektroerozívne obrábanie (EDM). V tejto technológii je veľmi zbehlý a vie, ako získavať najlepšie výsledky. Napríklad jedna úloha na zariadení ROBOCUT mu stačí na vytvorenie ozubeného kolesa so šikmými zubmi vďaka diagonálnemu umiestneniu drôtu pomocou CNC riadiacej jednotky.

Dokonalá rezná plocha

Pre spoločnosť Sobinco je jednou z najväčších výhod zariadenia ROBOCUT jeho spoľahlivosť. Luc Cosyns: „Prostredníctvom systému CAO/FAO operátor pripraví prevádzku. Po spustení stroja očakávame, že obrobok spracuje samostatne bez dozoru a ráno si nájdeme hotový obrobok. Riadiaca jednotka FANUC poskytuje celé série funkcií, ktoré to umožňujú. Vedenie drôtu je veľmi dôležitý aspekt, ktorý sa musí vykonávať s extrémnou presnosťou. Ak drôt príde do priameho kontaktu s obrobkom, nenastanú výboje. Aby nastali požadované výboje, stroj musí umiestniť drôt veľmi presne. Zároveň obrobok musí mať obdĺžnikový tvar, musí byť správne dimenzovaný a rezná plocha musí byť čistá. Pri spracovávaní obrobkov, ktoré si vyžadujú veľkú presnosť, používame niekoľko smerov vedenia drôtu. Týmto spôsobom vieme Ra znížiť až na hodnotu 0,15.”

Vďaka prichytávaniu obrobkov v rôznych smeroch, ktoré umožňuje rezanie z viacerých strán, dokážu stroje na elektroerozívne obrábanie (EDM) vyrábať kompletné prototypy. Stroje sa používajú aj na výrobu prípravkov.

Plne automatizovaná výroba

Po naplánovaní výroby sa vylisuje forma, ktorá slúži na extrudovanie dielov zo základného tvaru. Nasledujúci proces obrábania, od extrudovania dielov až po dokončenie pántov, je plne automatizovaný.
Dominique Losfeld, vedúci oblasti úloh obrábania: „Stroj po jednom odoberá diely zo zásobárne, zrezáva ich na požadovanú dĺžku a vŕta do nich diery. Obrobky sa ďalej pošlú do zásobníka, kde ich robot FANUC zdvihne a vloží do jednej zo štyroch fréz Robodrill. Ešte predtým robot usporiada obrobky do dvojíc, ako budú vchádzať do upevňovacieho systému.

Samostatná prevádzka

Aj v tomto prípade sa za výberom značky FANUC skrývala jej absolútna spoľahlivosť. Po naplnení zásobníka môže zariadenie pracovať samostatne šesť hodín, čo nemožno považovať za nadbytočný luxus, keďže ročne sa vyrába až 500 000 dielov.
Dominique Losfeld: „Jeden z našich strojov je vybavený 28-ročnou riadiacou jednotkou FANUC, s ktorej prevádzkou sme ani raz nemali problém. To vypovedá o jej spoľahlivosti. Na výrobu menších obrobkov, ktoré sa do kalibrov ukladajú manuálne, máme 2 zariadenia Robodrill a tri iné podobné stroje. Stroje sú extrémne flexibilné, čo umožňuje rýchle prepnutie na nové produkty. Taktiež sú veľmi rýchle, hlavne v súvislosti s plnením, čo zaisťuje vyššiu produktivitu.”

Kompletná séria nových produktov

Počas našej návštevy v továrni Zulte-Waregem, ktorá zamestnáva okolo 350 ľudí, dokončila výskumno-vývojová divízia vývoj série nových produktov. Stroje FANUC na elektroerozívne obrábanie a frézovanie zohrali významnú úlohu v tomto ambicióznom projekte s cieľom rýchlo priniesť na trh nové produkty kvality charakteristickej pre spoločnosť, ktorá z domáceho podniku prerástla v lídra v danom segmente.

Použité produkty spoločnosti FANUC