Získajte navigáciu

Manipulácia, formovanie a bodové zváranie v DAF Trucks vo Westerlo

 
Úloha
Spoločnosť DAF Trucks konštruuje moderné prepravné vozidlá, ktoré vyhovujú všetkým súčasným požiadavkám z hľadiska bezpečnosti, výkonu a komfortu.

Riešenie
Spoločnosť DAF Trucks používa na automatizáciu konštrukčného procesu roboty FANUC na manipuláciu, lepenie a bodové zváranie.

Výsledky
Neustále zlepšovanie úrovne automatizácie vďaka flexibilite robotov FANUC. Vysoká spoľahlivosť výrobku sa navyše osvedčila ako úspešná, pretože prvého robota sme si obstarali pred 25 rokmi a stále je plne funkčný.

Stiahnuť PDF

Séria R-2000 pre úlohy manipulácie, formovania a bodového zvárania

V prípade sérií CF a XF konštruuje spoločnosť DAF Trucks moderné prepravné vozidlá, ktoré vyhovujú všetkým súčasným požiadavkám z hľadiska bezpečnosti, výkonu a komfortu. Kabíny nákladných vozidiel sa montujú v karosárni DAF vo Westerlo – vysoko automatizovaný proces, ktorý zahŕňa nasadenie robotov FANUC na manipuláciu, lepenie a bodové zváranie.

Výrobný závod, kde sa montujú kabíny, pozostáva z množstva pracovných staníc, kde sa vykonávajú rozličné kroky výrobného procesu. Proces sa líši od klasickej konštrukcie v automobilovom priemysle a doby cyklu pre nákladné vozidlá sú oveľa kratšie, takže každá stanica môže vykonávať niekoľko operácií. To má konkrétne dôsledky pre roboty, pretože sú nasadzované flexibilnejšie za predpokladu, že majú k dispozícii niekoľko nástrojov. Napríklad, zadný panel kabín XF sa montuje v bunke, kde má robot dokovaciu stanicu na výmenu jeho nástroja pre manipuláciu za nástroj pre bodové zváranie. To umožňuje, aby jeden robot umiestnil komponenty a po vizuálnej kontrole ich zaistil, a druhý robot v bunke následne pomohol s bodovým zváraním. Spôsob automatizácie pre každú bunku ako taký sa optimalizuje, aby sa požadované úlohy dokončili v priebehu preddefinovanej doby cyklu.

 

Hlavnou výhodou je spoľahlivosť

Spolupráca medzi DAF Trucks a FANUC siaha až do roku 1991, kedy bol do prevádzky uvedený prvý robot na lepenie komponentov. Je potrebné poznamenať, že tento robot, ktorý teraz oslávil svoje 25. výročie, je stále funkčný. Používa sa na lepenie vonkajších komponentov dverí, ktoré sa nedajú urobiť bodovým zváraním, pretože na vonkajšom povrchu by boli inak vidieť stopy po bodovom zváraní.

Robot je živým dôkazom spoľahlivosti robotov FANUC,“ hovorí August Creemers. Ako technický vedúci je zodpovedný za realizáciu nových projektov v spoločnosti DAF Trucks vo Westerlo. „Hlavnou výhodou robotov FANUC je spoľahlivosť. Keď sa robot dostane na trh, môžeme zaručiť, že je spoľahlivý a spĺňa požadované špecifikácie. Našou prvou úlohou je zabezpečiť, aby výroba prebiehala hladko a aby boli všetky zariadenia udržiavané v efektívnom stave. Pokiaľ ide o roboty FANUC, nemusíme si s tým robiť starosti.

 

Preventívna údržba

Alfons Verheyen je technik údržby zodpovedný za preventívnu údržbu a potvrdzuje tento príbeh: „Spoľahlivosť robotov má aj svoju odvrátenú stranu. Keďže sa vyskytuje menej problémov alebo dokonca žiadne, s robotmi nepracujeme bežne. Takže, keď niečo občas potrebuje úpravu, napríklad na najstarších robotoch z roku 1991, vždy sa trochu nahľadáme.

Alfons si ešte pamätá zavedenie prvých dvoch robotov FANUC pred 25 rokmi. „Absolvovali sme školenie a dostali sme kompletnú dokumentáciu k robotom. Pri programovaní sa použil Karel, jazyk úzko spojený s Pascalom. V tom čase, keď sa ostatné roboty ešte programovali v Basicu, to bolo prevratné.“

Programovanie lepenia môže byť náročné. Je nutné, aby robot počítal s oneskorením, ku ktorému dochádza pri spustení a zastavení dávkovania lepidla. Ak sa v dráhe nachádza krivka alebo uhol, robot musí zrýchliť tak, aby nanášané množstvo lepidla zostalo konštantné.

So spoločnosťou FANUC máme zmluvu o preventívnej údržbe, ktorá sa naďalej stará aj o programovanie. Základy však zostávajú rovnaké, pri zavedení nových modelov sa musí programovanie upraviť na nové rozmery.“

 

Úlohy manipulácie

Hoci sa väčšina robotov v karosárni nasadzuje na bodové zváranie, roboty vykonávajú aj mnoho úloh manipulácie. Napríklad, na predný panel sa musia namontovať matice. Majú ostrú hranu, ktorá sa vo forme vyhladí, aby sa matice zaistili k panelu. FANUC R-2000iB namontuje matice a potom drží platňu na mieste, aby sa matice vyformovali. Tento proces si vyžaduje toleranciu 0,5 mm, ktorú robot ľahko dosiahne.

Následne sa musia k zadnému panelu zaistiť konzoly. Tieto konzoly sa manuálne vložia predtým, ako sa panel privedie do výrobnej bunky. Optický systém v bunke skontroluje, či sú prítomné všetky konzoly. Až potom začne robot FANUC s bodovým zváraním.

Tri roboty súčasne spolupracujú na bodovom zváraní v montážnej bunke pre kabíny XF. Aby M-900iA dosiahol do zadnej časti kabíny, je vybavený predĺženým ramenom. Proces dokončia dva roboty R-2000iB.

V karosárni usilovne pracuje celkovo 65 robotov vrátane veľkého počtu robotov FANUC,“ hovorí August Creemers. „Flexibilita robotov nám umožňuje neustále vyvíjať automatizáciu. Hlavnou silnou stránkou FANUC je spoľahlivosť: na robotoch sa vykonáva pravidelná údržba, ale okrem toho nemáme žiadne problémy. Stroje sú robustné a presné, čo nám umožňuje nepretržite dodávať vysoko kvalitné výrobky do našich výrobných závodov v Eindhovene a Leylande, kde sa vykonáva ďalšia konečná úprava nákladných vozidiel.