Inteligentná automatizácia úloh výroby, spracovania a naberania plastov v kompletnom hodnotovom reťazci

Spoločnosť FANUC ponúka bohatý výber všestranných automatizovaných riešení, vďaka ktorým bude vaše podnikanie v oblasti plastov efektívnejšie. Či už hľadáte riešenie na vstrekovanie, obrábanie, obsluhu strojov, spracovanie alebo paletizáciu dielov, v ponuke spoločnosti FANUC nájdete všetko, od samostatných strojov, ako je vstrekovací stroj Roboshot alebo obrábacie centrum plastov, až po špecifické výrobné jednotky doplnené o roboty a pokrokové ovládanie Power Motion. Bez ohľadu na to, či si vyberiete veľké alebo malé riešenie, základom každého zariadenia značky FANUC je ten najspoľahlivejší systém CNC na svete. Kľúčom zvyšovania produktivity, zlepšovania efektivity a skracovania času cyklov je spoločná platforma všetkých zariadení spoločnosti FANUC, ktorá umožňuje kombinovanie pokrokových zariadení na obrábanie značky FANUC a robotických riešení.

Opýtajte sa nás na možnosti automatizácie vašich výrobných procesov!

Automatizácia vstupných operácií na linke

Svoj hodnotový reťazec optimalizujte od samého začiatku výrobného procesu využitím automatizácie vstupných operácií na linke, ktorú poskytuje spoločnosť FANUC. Na zlepšenie výrobných procesov plastov a zníženie nákladov sa dá automatizovať akékoľvek množstvo úloh, ktoré súvisia s výrobou nástrojov, depaletizáciou, plnením liniek alebo dokonca plánovaním a nastavovaním celých výrobných liniek v odvetví výroby a spracovania plastov.

Spracovanie plastov

Spracovanie plastov je procesom, ktorý si v rámci hodnotového reťazca vyžaduje najvyššiu jemnosť. Na mieru ušité riešenia spoločnosti FANUC vám pomôžu pri automatizácii mnohých činností, či už ide o vstrekovanie, sústruženie, extrudovanie alebo leštenie povrchov. Jednoduché a nákladovo efektívne riešenia spoločnosti FANUC poskytujú najmodernejšiu technológiu na vstrekovanie, riadenie systémov CNC a obrábanie.

Spracovanie a naberanie 

Vo výrobe plastov je neustála snaha o dosahovanie vyššej efektivity a produktivity. Vďaka automatizácii úloh naberania, umiestňovania a triedenia môžu výrobcovia nielen optimalizovať svoje výrobné procesy, ale tiež flexibilne reagovať na nový vývoj, a tým si udržiavať popredné miesto v hospodárskej súťaži. Inteligentná technológia vizuálneho rozpoznávania a systémov senzorov na úlohy sledovania linky a naberania ponúkajú vysoko spoľahlivé zlepšenie manipulačných úloh v tomto sektore.

Automatizácia výstupných operácií na linke

Automatizácia výstupných operácií na linke zvýši vašu flexibilitu tým, že vám umožní rýchlo reagovať na trendy a výzvy, ktoré sú súčasťou poskytovania inteligentných, bezpečných a kvalitných úloh balenia, ukladania a logistiky. Automatizované systémy dokážu jednoducho zvládať namáhavú a opakujúcu sa manuálnu prácu, ako je obaľovanie, označovanie, balenie či paletizácia, a zabezpečia optimalizované výsledky s nižšími nákladmi.

Myslenie presahujúce bežné hranice

V spoločnosti FANUC myslíme kreatívne – a v oblasti riešení automatizácie sme skutočnými odborníkmi. Dáte nám možnosť inšpirovať vás inovačnými riešeniami šitými na mieru požiadavkám vo vašom odvetví? Nech ide o čokoľvek, upozorníme vás na všetky možné aspekty vašej automobilovej linky, ktoré je možné automatizovať.
Presne vieme, čo je možné, ale snažíme sa aj o nemožné.

Pustite sa do automatizácie ešte dnes!