Vyššia produktivita v celom hodnotovom reťazci

Napriek tomu, že automatizácia je v automobilovom priemysle už pevne etablovaná, vy aj vaši dodávatelia môžete čerpať z výhod ďalšieho vývoja v tejto oblasti. Vďaka využitiu výhod inteligentných riešení určených na maximalizáciu efektivity a zvýšenie produktivity dokážu spoločnosti konkurovať v obchodnom prostredí s narastajúcimi požiadavkami a zároveň byť ziskové. Vysoký stupeň opakovateľnej presnosti tejto technológie umožňuje dodávateľom napĺňať neustále narastajúce normy kvality originálnych dielov. Bez ohľadu na vašu pozíciu v dodávateľskom reťazci automobilového priemyslu má pre vás spoločnosť FANUC široký sortiment riešení na optimalizáciu postupov a zvýšenie produktivity.

Stiahnite si brožúru 

Opýtajte sa nás na možnosti automatizácie vašich výrobných procesov!

Automatizácia vstupných operácií na linke

Mnohé vstupné operácie na linke, ako je depaletizácia, nakladanie alebo plnenie liniek, možno jednoducho automatizovať využitím inteligentného systému spoločnosti FANUC a na mieru šitých riešení. Manipulácia s užitočným zaťažením až 1350 kg umožňuje akýkoľvek scenár.

Automatické procesy s robotmi

Spoločnosť FANUC ponúka široký okruh riešení pre štandardizované procesy bežné pre automobilový priemysel. Od špecializovaných robotov vybavených pokročilými vizuálnymi a pohybovými kontrolnými systémami až po špeciálne riešenia pre montáž, zváranie, triedenie, kontrolu či lakovanie. Tieto riešenia sú často ideálne na repetitívne úlohy vyžadujúce vysokú výrobnú kapacitu a ktoré môžu pre ľudí predstavovať zdravotné riziko. V každom prípade má spoločnosť FANUC riešenie na skrátenie času cyklu alebo zvýšenie výrobnej kapacity.

Automtatické procesy so zariadeniami CNC a strojmi

Spoločnosť FANUC vám poskytne prvotriedne zariadenia CNC a stroje určené na výrobu automobilových dielov a továrenského obrábania. Či je to vŕtanie, frézovanie, závitovanie, vyvŕtavanie, komplexné obrábanie, vstrekovanie alebo elektroerozívne obrábanie (EDM), spoločnosť FANUC má riešenie, ako zlepšiť váš čas cyklu a zvýšiť výrobnú kapacitu. Produkty spoločnosti FANUC sú mimoriadne spoľahlivé a určené na špičkovú presnosť. Je možné ich prispôsobiť pre široký okruh úloh.

Automatizácia výstupných operácií na linke

Automatizácia výstupných operácií na linke zvýši vašu flexibilitu tým, že vám umožní rýchlo reagovať na trendy a výzvy, ktoré sú súčasťou poskytovania inteligentných, bezpečných a kvalitných úloh balenia, ukladania a logistiky. Automatizované systémy dokážu jednoducho zvládať namáhavú opakujúcu sa manuálnu prácu, ako je obaľovanie, označovanie, balenie či paletizácia, a zabezpečia optimalizované výsledky s nižšími nákladmi.

“Priemyselné roboty umožňujú plne automatizovať výrobný proces. Vrátane 100 % opakovateľnosti dielov, čo sa týka kvality aj kvantity. Použitie robotov poskytuje väčšiu flexibilitu pri zavádzaní zmien podľa požiadaviek zákazníka, a umožňuje tiež výrobu viacerých rôznych dielov na rovnakom stroji. Na súčasnom neúprosnom trhu je to nepochybne veľká výhoda, ktorá umožňuje okamžite reagovať na zmeny.’

(Andrzej Marcinek, prezident a člen predstavenstva GEDIA Poland Assembly sp. z o.o.)

Myslenie presahujúce bežné hranice

V spoločnosti FANUC myslíme kreatívne – a v oblasti riešení automatizácie sme skutočnými odborníkmi. Dáte nám možnosť inšpirovať vás inovačnými riešeniami šitými na mieru požiadavkám vo vašom odvetví? Nech ide o čokoľvek, upozorníme vás na všetky možné aspekty vašej automobilovej linky, ktoré je možné automatizovať.
Presne vieme, čo je možné, ale snažíme sa aj o nemožné.

Pustite sa do automatizácie ešte dnes!