CNC retrofity: nechajte nový riadiaci systém FANUC, aby predĺžil životnosť vášho obrábacieho stroja

 

A Vo väčšine dielní patrí obrábací stroj medzi najdôležitejšie a najdrahšie časti vybavenia, pričom tvorí významnú kapitálovú investíciu, ktorá si musí udržať svoju životaschopnosť mnoho rokov. Retrofit staršieho riadiaceho systému CNC poskytuje nielen dlhodobé úspory nákladov, ale tiež zvyšuje produktivitu, dobu bezporuchovosti, spoľahlivosť a efektívnosť vášho stroja. A čo je dôležité, Retrofity CNC pomocou riešení FANUC vám dokážu pomôcť vyhovieť neustále sa meniacim požiadavkám zákazníkov..


Stiahnuť brožúru

Čo je Retrofit CNC?

Retrofit CNC zahŕňa modernizáciu nasledujúcich komponentov:

  • riadiaci systém,
  • displej,
  • servomotory a vretenové motory,
  • zosilňovače,
  • káble,
  • vstupno-výstupné jednotky vrátane ovládacieho panela.

Retrofit CNC stojí menej než nový stroj

Retrofit vášho obrábacieho stroja najnovšími technológiami CNC je obvykle najvýhodnejším a hospodársky najudržateľnejším riešením na zvýšenie jeho celkového výkonu. Retrofit stojí výrazne menej ako nový stroj, najmä s ohľadom na skryté náklady, ako napríklad nástroje, príslušenstvo, výstroj Nové stroje si môžu navyše vyžadovať ďalšie školenia operátorov a personálu údržby.

Key advantages of FANUC CNC Series

FANUC CNC systems deliver utmost precision, flawless surface quality and the shortest possible cycle times. These attributes translate into less non-productive time and eliminate the inaccuracies that occur in multiple part set-ups. Here are a few further benefits

FANUC iHMI:

  • Je určený pre všetky obrábacie stroje: sústruhy, sústružnícke centrá, frézky, obrábacie centrá, multifunkčné stroje, postupové stroje, brúsky, elektroerozívne stroje, LASER, stroje na rezanie prúdom vody a plazmou atď.
  • Ľahko sa prispôsobuje: vymyslite si vlastné obrazovky a cykly s FANUC PICTURE na zníženie počtu chýb pri obsluhe, zjednodušenie práce operátorov, zlepšenie produktivity a uľahčenie riadenia stroja a procesov.
  • Jednoducho sa automatizuje: QSSR (Quick and Simple Start-up of Robotisation) ponúka jednoduchú automatizáciu z CNC panela. Funkcia G-kódu QSSR umožňuje personálu ľahko naprogramovať roboty prostredníctvom CNC FANUC v štandardnom formáte G-kódu ISO. Operátori, ktor nie sú zbehlí v programovacom jazyku pre roboty, vďaka tomu už nepotrebujú ďalšie školenia. Skvelý komunikátor: Nové CNC FANUC ponúka mnoho sieťových funkcií vrátane schopnosti nahrať a stiahnuť programy, upraviť parametre, zobraziť stav stroja a zaviesť stratégie preventívnej údržby.
  • Skvelý komunikátor: Nové CNC FANUC ponúka mnoho sieťových funkcií vrátane schopnosti nahrať a stiahnuť programy, upraviť parametre, zobraziť stav stroja a zaviesť stratégie preventívnej údržby.

Špecializované odborné firmy vyškolené spoločnosťou FANUC realizujú všetky projekty dodatočného vybavenia, bez ohľadu na to, či vymieňate existujúce CNC FANUC alebo CNC inej značky.

Porozprávajte sa s našimi Retrofit expertmi ešte dnes!


Jig grinding machines from the fountain of youth

Retrofit specialist imparts new properties to old Hauser grinding machines

Due to its high requirements in precision, jig grinding is a niche market. They are simply very special products for drilling or form grinding that require a high quality surface finish and have tolerances in the lower μm area. This is because jig-grinding machines are primarily deployed for the most demanding machining operations in punching-die construction and mould-making as well as for high-precision parts in optical equipment or for special precision components. For this reason, the machines are produced in small quantities, which, combined with the high precision requirements, makes prices high.

Read more about Jig

Ako vám môžeme pomôcť pri zvyšovaní vašej produktivity? Naši odborníci vám veľmi radi pomôžu.

Kontaktujte nás