Všetky kľúčové zručnosti obsiahnuté vo vyhradenej CNC jednotke

V spoločnosti FANUC máme vášeň pre automatizáciu. Automatizované riešenia značne prispievajú k efektívnosti výroby a pritom zvyšujú produktivitu, zlepšujú kvalitu a minimalizujú náklady.

Vzhľadom na vzrušujúcu budúcnosť, ktorej toto odvetvie čelí, máme vášeň aj pre vzdelávanie. Preto sme zhotovili FANUC CNC simulátor. Pri jeho navrhovaní sme mysleli na študentov, vďaka čomu umožňuje mladým ľuďom získať skúsenosti s programovaním z prvej ruky a najmodernejšie prevádzkové CNC pre frézovanie a sústruženie. Súbor funkcií je vysoko relevantný pre aplikácie obrábacieho stroja a obsahuje všetko, čo inštruktori a študenti potrebujú na výučbu a učenie.

STIAHNUŤ LETÁK

Vlastnosti

Jednotka CNC simulátora pre školenie v obsluhe skutočného FANUC radu 0i-F

  • Pripravený na použitie bez nastavenia
  • K dispozícii sú všetky funkcie
  • Možnosť prepínania frézovacieho a sústružníckeho systému na jednom simulátore
  • Frézovací systém: servopohon 3 osi, vreteno 1 os
  • Sústružnícky systém: servopohon 2 osi, vreteno 1 os
  • Pre jednoduché programovanie je nainštalovaný MANUAL GUIDE i
  • Vybavený spínačom núdzového zastavenia, manuálnym generátorom impulzov, korekciou posuvu a univerzálnym napájacím agregátom
  • Možnosť pripojenia k počítačovej sieti
  • Ľahko sa prenáša

Vedeli ste, že na oboznámenie sa s našimi CNC riadeniami môžete použiť aj inteligentný softvér simulátora FANUC CNC Guide?

Ďalšie informácie